11. listopadu 2010, Carolina č. 758

události od 3. do 10. listopadu

Upozornění

Vzhledem ke státnímu svátku 17. listopadu vyjde příští číslo Caroliny až 25. listopadu.    Děkujeme za pochopení.

redakce


Z domova

Prezidenti zemí visegrádské čtyřky se shodli na podpoře v rámci EU

ČR, Maďarsko, Polsko a Slovensko se na summitu tzv. visegrádské čtyřky (V4) dohodly na další spolupráci při řešení energetické bezpečnosti, problematiky romských menšin nebo vztahů k zemím východní Evropy. Prezidenti států středoevropského regionu si 5. a 6. listopadu v Karlových Varech také slíbili vzájemnou podporu při předsednictví EU, které v roce 2011 připadne Polsku a po něm Maďarsku. V koordinaci společných témat hodlají Václav Klaus, Pál Schmitt, Bronislaw Komorowski a Ivan Gašparovič pokračovat i v rámci členství v NATO.

Dvoudenní summit se nesl v duchu bilaterálních a plenárních zasedání, která prezidenti na společném brífinku zakončili rekapitulací hlavních bodů. Už  první den se dohodli, že země V4 podpoří jako celek témata prosazovaná při maďarském a polském předsednictví. Kromě snížení energetické závislosti na Rusku půjde zejména o vztahy skupiny s dalšími státy EU. "Pořád ještě země visegrádské čtyřky mají pocit, že mezi nimi a tou starou Evropskou unií jsou určité překážky, brzdy, bariéry," uvedl na brífinku Václav Klaus, který je znám nedůvěrou k evropské integraci. Pro přijímání nových zemí do evropského společenství se vyslovil zejména maďarský prezident.

Před summitem se nejvíce očekávalo jednání prezidentů Slovenska a Maďarska. V minulosti si totiž oba státy vyměnily ostré výroky kvůli národnostním rozepřím. Prezident Gašparovič však místo toho kromě evropské integrace zdůrazňoval nutnost řešit soužití s romskou komunitou. Právě Slovensko a Česko byly v této otázce často kritizovány Evropskou unií za nedostatečné kroky. „Je třeba najít společnou filozofii v přístupu k těmto otázkám. Jednotlivé země nejsou schopny problém samostatně vyřešit v krátkém čase,“ podotkl slovenský prezident.

Visegrádská skupina vznikla v roce 1991 za účelem prohloubení politické, ekonomické a sociální spolupráce ve středoevropském regionu a symbolicky navázala na historické setkání českého, polského a uherského krále v maďarském Visegrádu v roce 1335. Vrcholní představitelé se na různých úrovních pravidelně setkávají: jednou ročně jednají premiéři, každé dva roky také prezidenti. Visegrádskou skupinu však nejvíce charakterizuje spolupráce jednotlivých ministerstev a expertních skupin.

Jan Šilhan

Evropská levice hledá směr, ČSSD nevyjímaje

V pražském Kongresovém centru se v sobotu 6. listopadu konala diskuze s názvem Nová realita Evropské unie. Na podiu debatovali: Jacques Rupnik, francouzský politolog, Václav Bělohradský, profesor politické sociologie v Terstu, Petr Drulák, ředitel Ústavu mezinárodních vztahů a Vladimír Špidla, bývalý eurokomisař a premiér. Úlohy moderátora se zhostil Lubomír Zaorálek, místopředseda ČSSD.

Hlavní otázkou bylo, jakým směrem by se měli ubírat evropští socialisté v následujících letech. Tato otázka vyvstává z pohledu na současnou politickou mapu Evropy, kdy takřka ve všech zemích EU vládne pravice. Podle Rupnika je to v současnosti právě pravice, která reaguje na aktuální situaci, naopak levice je neustále v defenzivě, zachovává satus quo. Obranná pozice ale nebude stačit. Rupnik se vyjádřil, že je potřeba znovu definovat pojmy jako je solidarita či  rovnost na dnešní podmínky, aby levice mohla uspět.

Špidla poznamenal, že by se měly posilovat pozice evropských institucí na úkor mezivládních dialogů. Jako příklad uvedl, že nedávná schůzka hlav států Francie, Německa a Ruska se konala bez účasti „ministryně zahraničních věcí EU“ Catherine Ashtonové. Tomuto názoru oponoval Václav Bělohradský, který má za to, že je nejdůležitější „aby ta věc fungovala“ (EU- pozn. red.). Pokud tedy neexistuje dostatečný konsenzus na komunitární úrovni, nejdůležitější je, aby se dohodli dva klíčoví hráči Evropy - Francie a Německo. Na druhou stranu ale Bělohradský tvrdil, že „Evropská unie nemá lid, ale cíl“. Cílevědomost evropských institucí vítězí na úkor souhlasu veřejnosti. Sociální demokracie by proto měla ustanovit rovnováhu mezi lidem a cílem a cestu vidí ve větším počtu referend.

Dále pak Bělohradský mluvil o „tekutém hněvu“, tedy hněvu, který připomíná nenávist třicátých let 20. století. Podnětem může být v dnešní Evropě celá řada věcí: strach z levné pracovní síly z východních zemí, tedy „polský instalatér“, multikulturalismus, islám a jiné. Levice by podle něho měla odolat pokušení získat tento hněv pro krátkodobý úspěch.

Řeč přišla i na euro. Panelisté se shodli, že euro není jen ekonomický model, ale i politické pouto, sdílená suverenita.

Z Kongresového centra Vojtěch Soudný

Nevládní organizace kritizují vyhýbavý přístup vlády k integraci romských dětí

Koalice 15 nevládních organizací Společně do školy nesouhlasí s dalším odkladem připravených legislativních změn, které mají za cíl nastolit rovný přístup ve vzdělávání dětí z romské menšiny. Nečasova vláda navzdory své rétorice nepodnikla žádné efektivní kroky, přestože je vázána rozsudkem Evropského soudu pro lidská práva z roku 2007.

Soud ve Štrasburku tehdy uznal jako oprávněnou stížnost na nepřímou diskriminaci romských dětí v České republice, která se projevuje hlavně jejich zařazováním do bývalých zvláštních škol. Existenci problému potvrdily i státní instituce jako například Česká školní inspekce a Veřejný ochránce práv. Děti z romských menšin se mnohem častěji neoprávněně dostávají do praktických škol, které jsou určené pro děti s lehkým mentálním postižením, a jsou tak vzdělávány neadekvátním způsobem. Podle vládní zprávy téměř třetina romských dětí dochází do škol mimo hlavní vzdělávací proud.

Neziskové organizace vyjádřily 9. listopadu na tiskové konferenci rozhořčení nad neschopností exekutivy zaujmout seriozní stanovisko ani tři roky po vynesení rozsudku. Legislativní proces byl znovu odsunut, prý z důvodu velkého množství připomínek. Podle koalice Společně do školy je ale věc připravená a prošla již připomínkovým řízením. Neuskutečnila se ani slibovaná mediální kampaň a aktivity Národního plánu inkluzivního vzdělávání zmrazil ministr školství Josef Dobeš (VV).

Z úřadu Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy odešli i vedoucí oddělení, zabývající se danou problematikou, Viktor Hartoš a Dobešova poradkyně Klára Laurenčíková. Neztotožňovali se s postoji ministerstva a posledním hřebíčkem byla úsporná opatření, kdy musela odejít téměř polovina pracovníků odboru ošetřujícího nápravu nezákonné praxe. „Realizace konkrétních kroků naší koncepce je tak nyní do jisté míry pozastavena, protože kompetentní pracovníci, kteří se na ní podíleli, byli buď odejiti, nebo nemají v tuto chvíli adekvátní podmínky pro svou práci,“ řekla Laurenčíková severu Romea.cz.

Vláda argumentuje úspornou politikou, při které jsou vysoké náklady na asistenty a didaktické pomůcky nemyslitelné. Koalice nevládních organizací však v první řadě žádá legislativní změny, které by zaručily soulad se školským zákonem a zmírnily negativní klima. Navíc je podle ní investice do vzdělání rychle návratná, vychází z údajů Světové banky, která vyčíslila ztráty vzniklé v souvislosti s nekvalitním vzděláním menšiny na 16 miliard korun.

Česká republika by si v případě nečinnosti mohla uříznout další kus ostudy u Rady Evropy, která kontroluje plnění závazků vůči Evropskému soudu pro lidská práva. Ve fázi příprav jsou navíc podle člena koalice Jana Stejskala (Z§vůle práva) i další právní kauzy.

Po uzávěrce: Podle ministra Dobeše bude vyhláška pro lepší začlenění romských žáků do běžných škol připravena do ledna.

 

Z tiskové konference Helena Kardová

V kině Bio Oko se předávaly již po šesté ceny Big Brother Awards pro "největší slídily"

Ceny Big Brother Awards, které se udílejí skoro ve všech zemích EU a poukazují na stále narůstající omezování lidských práv vládními organizacemi a soukromými firmami, se   10. listopadu předávaly v pražském kině Bio Oko. Vyhlašovaly se v sedmi kategoriích, v nichž zvítězily jak státní organizace, tak i soukromé firmy. Například v kategorii Dlouhodobé porušování lidských práv vyhrála Policie ČR, které porota vyčetla hlavně archivaci fotografií aut a řidičů a dlouhodobé zásady do soukromí občanu.

Cenu Úřední slídil získalo pro změnu ministerstvo vnitra, jež podle nevládní organizace Iuridicum Remedium, která v ČR celou akci zaštiťuje, bojkotovalo přípravu legislativy napomáhající k lepší ochraně soukromých dat a omezení odposlechů.

V kategorii o Největšího firemního slídila se umístili na stupních vítězů provozovatelé komunitní sítě Facebook, který se stává stále oblíbenějším komunikačním prostředkem. Cenu dostali hlavně za to, že je uživatel nucen sdílet své informace se třetí stranou a v případě žádosti o vymazání účtu ho pouze deaktivuje. V neposlední řadě rozhodl podle porotců i nedávný únik soukromých informací uživatelů.

Kromě negativních ocenění se ale také udělila cena Za ochranu soukromí. Osobně ji převzal starosta obce Vír Ladislav Stalmach. Ta se do hledáčku médií a organizace Iurudicum Remedium dostala nejdříve svým úmyslem osázet hráz nádrže a také veřejná místa kamerami. Tomu se však před uskutečněním začali bránit sami obyvatelé, sepsali petici a celou kauzu medializovali. Přes veškerou jejich snahu se jim ale zakázat instalaci kamer nepodařilo, cena tak podle slov starosty byla spíše cenou útěchy.

Z kina Bio Oko Aneta Nevšímalová

Krátce z domova

* Celodenní stávka proti úsporným vládním opatřením se bude konat 8. prosince, rozhodly o tom odbory. Nesouhlasí převážně se snižováním platů ve státní a veřejné sféře. Ke stávce se připojí i odboráři ze soukromého sektoru a symbolicky ji podpoří také policisté a hasiči, kteří stávkovat nesmějí. Vlastní protest plánují na 15. prosince. Premiér Petr Nečas avizoval, že vláda stávkujícím neustoupí.

* Poslanci přijali 9. listopadu novelu zákona, která omezuje podporu solární energie a zabrání skokovému zdražení elektřiny. Elektřina ze slunečních elektráren uvedených do provozu letos a loni bude po následující tři roky zdaněna 26 %. Podle premiéra Petra Nečase tak nárůst cen elektřiny nepřesáhne 5,5 %.

* Nového předsedu ČSSD budou i nadále volit delegáti sjezdu. Stane se tak v Brně na jaře příštího roku. Návrh na přímou volbu, kterou si přáli oba favorité Bohuslav Sobotka a Michal Hašek, na víkendovém jednání ústředního výkonného výboru ČSSD těsně neprošel. Delegáti nejdříve definovali způsob přímé volby, avšak nakonec podle úřadujícího předsedy Sobotky převládla obava z nenaplnění základní podmínky o nadpoloviční účasti. Ve straně se o možnosti volby pro všechny její členy diskutovalo již dlouho, avšak tímto rozhodnutím proklamovaný symbol modernizace prozatím padl.

Krátce z domova připravila Tereza Krupková

Ze zahraničí / Bohemika / Slovenika

Vražda prominentního advokáta Ernesta Valka šokovala Slovensko i Česko

Sedmapadesátiletý úspěšný právník Ernest Valko zemřel ve svém domě nedaleko Bratislavy. Neznámý vrah ho zastřelil v pondělí 8. listopadu večer. Slovenská policie uvalila na případ informační embargo a zahájila trestní stíhání.

Valko byl významným advokátem, který začátkem 90. let nejdříve působil jako federální poslanec a poté předsedal československému ústavnímu soudu. Během své právnické kariéry zastupoval politiky a velké slovenské i české podniky.

Motiv činu zatím není zřejmý. Spekuluje se o souvislosti s jeho pracovními aktivitami. Naposledy se jeho jméno uvádělo v souvislosti s kauzou sázkové kanceláře Tipos, ve které hrozí slovenskému státu, že přijde o 66 milionů eur. Podle rodinných příslušníku a policejního prezidenta Valko strach o svůj život nepociťoval, avšak jeho blízký přítel a odborník na bezpečnost Martin Žitný tvrdí opak. Valko údajně s obavami hovořil právě o kauze Tipos.

Analytici nevylučují ani útok mafie. Motivem mohla být pomsta nebo právníkovy aktivity mimo advokátní kancelář. Valko se stal před týdnem členem dozorčí rady Slovenských plynáren a na starost měl dostat řešení Duckého směnek. Ján Ducký, bývalý šéf Slovenského plynárenského průmyslu a exministr vlády Vladimíra Mečiara, byl roku 1999 zavražděn. Možným motivem vraždy mohly být právě směnky, kterými měl Ducký platit za akcie krachujících českých podniků. V listopadu 2006 strávil Valko několik dní v policejní cele kvůli obvinění z vydírání při skupování pozemků. Prokuratura stíhání zastavila.

Valko měl velmi blízko ke slovenské vládní koalici pravého středu, v jejímž čele stojí premiérka Iveta Radičová.  Slovenská politická, ale i advokátní scéna je činem zděšena. „Pokud se tato událost stala v souvislosti s jeho povoláním, tak je to úplná katastrofa," řekl televizi TA3 bývalý šéf advokátní komory Ondrej Mularčík.

Osobně znal Valka i bývalý československý a český prezident Václav Havel. „Pondělní vraždou Ernesta Valka jsem hluboce otřesen. Velmi dobře jsme se poznali na počátku 90. let, kdy jsme na federální úrovni úzce spolupracovali. Znám ho jako milého, rozvážného a spolehlivého člověka a výborného právníka," uvedl Havel pro iDnes.cz.

Tereza Krupková

Ekonomika

Nezaměstnaných lidí v Česku ubylo, v příštích měsících však jejich počet zřejmě poroste

Počet nezaměstnaných osob v České republice v říjnu poprvé po roce klesl pod půl milionu. Úřady práce evidovaly přesně 495 161 zájemců o zaměstnání, což je o 5320 méně než v září. Míra nezaměstnanosti, tedy poměr nezaměstnaných ku počtu lidí schopných pracovat, se však v říjnu oproti září nezměnila a zůstala na 8,5 %. Hovoří tak výsledky statistik, které zveřejnilo ministerstvo práce a sociálních věcí v pondělí 8. listopadu.

Podniky své zaměstnance během října nijak výrazněji nepropouštěly, avšak uchazeči o práci nebyli příliš úspěšní. V České republice se totiž již třetí měsíc snižuje počet volných pracovních míst, jen v říjnu jich ubylo přes 1400. Na jedno volné pracovní místo tak připadá průměrně téměř 15 uchazečů. Nejhůře hledají zaměstnání absolventi textilních, dopravních a gastronomických oborů, naopak největší šanci mají ti, kteří vystudovali elektrotechnické či strojírenské obory. Nejvyšší míra nezaměstnanosti je tradičně na Mostecku, kde lehce přesahuje 15 %. Naopak nejnižší hlásí Praha-východ s necelými 4 %.

Období zlepšování situace na trhu práce podle analytiků prozatím skončilo, dokonce odhadují, že v následujících měsících se míra nezaměstnanosti přehoupne přes 9 %. „V kostce lze říci, že stav ekonomiky není nejlepší, ale podniky dělají vše pro to, aby zvýšily své produkční kapacity a aby po odeznění hospodářského zpomalení mohly zvýšit svou produkci. To se ještě několik měsíců nestane, protože není pro koho vyrábět, spotřeba domácností totiž zůstává velmi slabá,“ uvedla pro ČTK analytička Next Finance Markéta Šichtařová.

Karolína Němcová

Kultura

Startuje výstava připomínající 700 let od nástupu Lucemburků na český trůn

Prvního září uplynulo přesně sedm století, co Jan Lucemburský sňatkem s Eliškou Přemyslovnou získal nárok na trůn Zemí Koruny české. Nyní, dva měsíce po tomto jubileu, otevírá dům U Kamenného zvonu v Praze výstavu Královský sňatek: Eliška Přemyslovna a Jan Lucemburský - 1310. Slavnostnímu zahájení 4. listopadu byly přítomny i významné osobnosti, včetně kardinála Miloslava Vlka a velvyslance Lucemburského velkovévodství Jeana Faltze.

Byť je ústředním tématem expozice právě pro české dějiny klíčová politická svatba, ani zdaleka není její jedinou náplní. Obsáhlá výstava se věnuje i době předlucemburské až po Přemysla Otakara II., ale také běžnému životu tehdejších obyvatel a politické i náboženské situaci v Čechách první poloviny 14. století. K prohlédnutí jsou ilustrace z Pasionálu abatyše Kunhuty, Velislavovy bible i úryvky od kronikářů Petra Žitavského a Dalimila.

V domě U Kamenného zvonu není pak výstava situována náhodou - v této gotické budově  totiž měli podle historických pramenů královští manželé v prvních letech po svém sňatku přebývat, samotná budova a její pečlivě zrestaurovaný interiér jsou tak neobvykle jedním z hlavních exponátů. Jejím zlatým hřebem však nejsou.

Tím je takzvaný Poklad ze Slezské středy, tedy sbírka drahocenných náušnic, náramku, prstenů, „korunovaná“ svatebním ženským diadémem. Jde o malou část českého královského pokladu a darů přemyslovských králů, který pravděpodobně někdy za vlády Karla IV. skončil v zástavě židovských bankéřů a znovu spatřil světlo světa až dílem náhody v osmdesátých letech 20. století. Určitou exkluzivitu pokladu dodává i jeho vystavení zvlášť od zbytku výstavy, kde se v setmělé místnosti lze obdivovat každému detailu.

Druhá část o patro výš se pak věnuje legendě o příchodu krále Jana do Prahy, architektuře a uspořádání tehdejších měst, kterému dominuje zvlášť pro výstavu sestavený model opevnění Starého Města pražského. Atmosféru doby dokresluje každý jednotlivý drobný předmět, ať už jde o sbírku pečetí, vzácné listiny, sochy (včetně rekonstrukce torz původních soch z průčelí domu), relikviáře či bohatě iluminované rukopisy.

Na přípravě expozice se podílelo množství českých i zahraničních institucí; mimo jiné Národní památkový ústav, Národní muzeum,  wroclawské Národní muzeum či  lucemburský Národní archiv. Výstava potrvá do 6. února 2011.

Z domu U Kamenného zvonu Karolina Matysová

Finalisté Ceny Jindřicha Chalupeckého vystavují v Doxu

Centrum moderního umění Dox v pražských Holešovicích se stalo hostitelem finalistů Ceny Jindřicha Chalupeckého. Vernisáž se konala ve středu 3. listopadu. Z osmdesáti nominovaných nebo na vlastní pěst přihlášených se do finále dostali Jakub Matuška, Alice Nikitinová, Václav Magid a dvojice David Böhm a Jiří Franta, Vasil Artamonov a Alexey Klyuykov. Souběžná s výstavou finalistů je výstava Laureáti 20 let, kde představují svoji práci výtvarníci, kteří si již Cenu Jindřicha Chalupeckého domů odnesli.

Cena Jindřicha Chalupeckého je určena pro mladé české umělce mladší třicetipěti let. Uděluje se každoročně od roku 1990. Soutěž byla založena z iniciativy dramatika Václava Havla, básníka Jiřího Koláře a malíře Theodora Pištěka. Mezi dosavadní laureáty patří například František Skála, který je mimo jiné autorem jednoho z prvních českých komiksů Velké putování Vlase a Brady, nebo autor Entropy David Černý.

Jindřich Chalupecký byl významný výtvarný a literární kritik, autor eseje Svět, v němž žijeme, který se stal manifestem výtvarného uskupení Skupina 42. Letos uplynulo sto let od jeho narození a dvacet od jeho úmrtí. V rámci oslav 20 let založení ceny připomene v Doxu osobnost Jindřicha Chaloupeckého výstava Archiv Chalupecký.

Výstavu finalistů Finále 2010 můžou zájemci  navštívit do 17. ledna. Slavnostní večer, na kterém bude oznámeno jméno letošního laureáta, se koná 23. listopadu a uvádět ho bude výtvarník a nositel Ceny Jindřicha Chalupeckého Michal Pěchouček. 

Z Doxu Miloš Hroch

Skupina Skyline pokřtila svoji pátou desku

Populární česká taneční kapela Skyline pokřtila ve čtvrtek večer v pražském Lucerna Music Baru svoje nejnovější album Private Madness, Public Danger.

Ačkoli byl začátek koncertu avizován na dvacátou hodinu, pořadatelé začali pouštět frontu fanoušků do útrob komorního sálu okolo půl deváté a přesně o hodinu později, po několika výzvách publika, začala ta netrpělivě očekávaná elektronická smršť.

Členové kapely doslova vtrhli na pódium a šikovně zde míchali starší, osvědčené hity jako Pretty princess, Ladies, či Kick the gig s nejnovějšími písněmi. To vše doplněné videoprojekcí, která se již stala nedílnou součástí při vystoupeních této šestice. Po hodině hraní přišel na řadu nejdůležitější akt večera – křest alba, které vyšlo 25. října. CD pokřtil jeho producent Dušan Neuwerth, známý kupříkladu svojí spoluprací s kapelou Tata Bojs, který trefně poznamenal, že název plně odpovídá tomu, jak deska vznikala. Poté následovalo posledních pár songů, při kterých se publikum řídilo radou frontmana: ,,Bavte se, kolik snesete”. Večer pak završily dva přídavky a svižná skladba Escapism.

Skupina Skyline vznikla v roce 1997 v Praze.  Jejími zakládajícími členy byl bubeník Radek Bureš a programátor hoffy_m, kteří v kapele působí dodnes. Skyline si vydobyla na české hudební scéně postavení vynikající koncertní kapely. Velký přelom zaznamenala v roce 2008, kdy sestavu opustila zpěvačka s éterickým projevem Jitka Charvátová a její místo zaujala energická Marka Rybin. Tato událost vzbudila u fanouškovské obce velké vášně a diskuze, zda to byla změna k lepšímu či naopak, se vedou dodnes. V současné době čeká skupinu velké turné, které zahrnuje nejen Českou republiku, ale i Slovensko a Maďarsko.

Z Lucerna Music Baru Martina Jiříková

Sport

Ondřej Synek se stal prvním českým veslařským mistrem světa v olympijské disciplíně

Osmadvacetiletý český skifař Ondřej Synek zazářil v sobotu 6. listopadu na mistrovství světa ve veslování na Novém Zélandu, kde porazil čtyřnásobného světového šampióna Novozélanďana Mahé Drysdalea. Stal se tak prvním českým veslařem, kterému se podařilo získat zlatou medaili na světovém šampionátu v olympijské disciplíně.

Během letošní sezóny neprohrál jediné finále, proto na něho byla kladena velká očekávání. V sobotním finále se Synek nenechal vyprovokovat prudkým startem britského závodníka Alana Campbella, jehož tempo posléze opadlo, a soustředil se na svého hlavního soupeře Drysdalea. Po 750 metrech od startu se probojoval do čela, kde vydržel až do konce závodu na dva kilometry.

„Když jsme se blížili k tribuně, kde během posledních čtyř set metrů dvoukilometrové dráhy Drysdalea hnal hlučný dav na břehu, pořádně jsem do toho kopnul a ještě jsem mu kousek odjel. To bylo zlomové. Pak už šlo jen o to, neudělat chybu,“ uvedl Synek v rozhovoru pro MF Dnes a Radiožurnál.

Ačkoliv Drysdale neúnavně útočil na vedoucí pozici, nepodařilo se mu průběh závodu zvrátit a Synek dojel s náskokem celé délky lodi.

Pod vedením svého trenéra Milana Dolečka získal Synek třikrát bronz, jednou stříbro na mistrovství světa a roku 2008 dokonce stříbro na olympiádě v Pekingu. Díky svému sobotnímu velkému úspěchu se Dolečkův svěřenec stal také jednou z největších českých nadějí pro letní olympijské hry v Londýně 2012. 

Kateřina Korábková

Fotbalová liga: Plzeň opět nezaváhala, Olomouc rozstřílela Budějovice

V 15. kole nejvyšší  domácí fotbalové soutěže padalo tentokrát hodně gólů. Pět jich dala Olomouc, čtyři Sparta.

Kolo zahájil zápas Slavie s Jabloncem. Slavii se nedaří a ani doma se nedokázala zvednout. Jablonec nastřílel hned tři branky. „Podruhé za sebou jsme na Slavii vyhráli 3:0 a ať je Slavia v jakémkoliv rozpoložení, je to pro každého a pro mě jako trenéra úspěch. Slavia je pořád pojem a velkoklub, do něhož by se exslávisté v našem kádru třeba ještě někdy rádi vrátili,“ řekl trenér Jablonce František Komňacký.

Po nepovedeném zápase v Hradci Králové udělal olomoucký trenér Zdeněk Psotka v týmu několik změn a také se mu to vyplatilo. Sigma rozstřílela České Budějovice 5:1.

Na prvním místě je stále Plzeň, která na půdě Baníku Ostrava zvítězila 2:0.
Asi nejvyrovnanějším zápasem byl duel Mladé Boleslavi a Slovácka. Slovácku chyběli hned tři defenzivní hráči ze základní sestavy, přesto dokázalo Boleslav porazit 3:2.

Také Liberec vyhrál vysoko. Doma porazil nevýrazný Hradec Králové. Přesto to ale na začátku na góly nevypadalo, první poločas skončil 0:0. Poté ale skóre otevřel Milan Štajner, který skóroval podruhé ještě v 75. minutě. V 88. minutě potom přidal třetí gól Kerič a dokončil tak libereckou výhru.

V pondělní dohrávce se představila Sparta, která bez větších problémů porazila poslední Ústí nad Labem 4:1 a odskočila tak třetí Olomouci o tři body. Na první místo jich ale stále ztrácí devět.

Výsledky 15. kola: Slavia - Jablonec 0:3, Liberec - Hradec Králové 3:0, Ostrava - Plzeň 0:2, Teplice - Bohemians 1905 0:2, Olomouc - České Budějovice 5:1 , Mladá Boleslav - Slovácko 2:3 , Brno - 1. FK Příbram 0:1, Sparta - Ústí nad Labem 4:1

Tabulka po 15. kole: 1. Plzeň 40 bodů, 2. Sparta 31, 3. Olomouc 28, 4. Jablonec 24, 5. Ml.Boleslav 24, 6. Teplice 24, 7. Liberec 19, 8. Slovácko 19, 9. Budějovice 18, 10. Hradec 17, 11. Příbram 17, 12. Bohemians 1905 16, 13. Slavia 15, 14. Ostrava 15, 15. Brno 12, 16. Ústí 12

Johana Hovorková

Stručně ze sportu

* Motocyklista Karel Abrahám vyhrál v neděli Velkou cenu Valencie třídy Moto2. V posledním závodě sezony v seriálu MS silničních motocyklů dosáhl svého premiérového prvenství, a stal se tak po Františku Šťastném a Lukáši Peškovi třetím českým vítězem závodu Grand Prix. „Bylo strašně důležité, že se mi povedl start, což je v naší nabité kategorii vždy rozhodující. Vydařilo se mi i první kolo, takže jsem se dostal do kontaktu s nejlepšími,“ řekl televizní stanici Nova Sport. Dvacetiletý závodník týmu Cardion AB přitom již před závodem ohlásil přestup do elitní MotoGP, kam se dostal jako první Čech v historii.

* České volejbalistky skončily na mistrovství světa v japonské Nagoji na 15. místě. Po povedeném postupu ze základní skupiny, kdy se po dramatickém zápase stalo největší senzací jejich vítězství nad italskými mistryněmi Evropy, následovala řada porážek ve čtvrtfinále. Postupně podlehly týmům USA, Německa, Kuby a nakonec i Thajska, čímž jejich účast v soutěži skončila. O 15. příčku se svěřenkyně trenéra Jiřího Šillera dělí s družstvem Peru a pro české volejbalistky je to druhé nejlepší umístění v historii (nejlepším výsledkem bylo 9. místo z Brazílie v roce 1994).

* Fotbalisté pražské Sparty uspěli ve svém čtvrtém zápase  Evropské ligy. Ve čtvrtek 4. listopadu vyhráli v Lausanne 3:1, přestože inkasovali jako první. O vítězství se postarali afričtí útočníci Kweuke a Wilfried (dvěma góly). K postupu ze skupiny stačí Spartě remíza v Palermu.

* Dvacáté kolo hokejové Tipsport extraligy přineslo napínavé momenty, například když pardubický útočník Martin Bartek rozhodl utkání s Plzní v přesilovce 76 vteřin před koncem, a zajistil tak Pardubicím výhru 4:3. Třinec si udržel místo v čele tabulky vítězstvím nad Českými Budějovicemi 6:5 a vede  před Vítkovicemi o tři body. Výsledky 20. kola:  Sparta – Mladá Boleslav 3:1, České Budějovice – Třinec 5:6, Karlovy Vary – Slavia 3:5, Plzeň – Pardubice 3:4, Liberec – Kometa Brno 3:1, Vítkovice – Kladno 2:0, Litvínov Zlín 2:4

* Anketu Atlet roku po čtvrté za sebou vyhrála oštěpařka Barbora Špotáková, která tak navázala na tradici atletických hvězd, jako jsou Jan Železný nebo Roman Šebrle. Rozhodla o tom porota složená z trenérů, funkcionářů a novinářů. Výsledky byly zveřejněny 6. listopadu na galavečeru v pražském hotelu Ambassador. Světová rekordmanka v hodu oštěpem přivezla letos jako jediná medaili (bronzovou) ze srpnového ME v Barceloně a zvítězila také v premiérovém ročníku Diamantové ligy. Její vítězství v anketě se čekalo. „Letos to bylo asi nejvíc jasné, protože žádná jiná medaile na mistrovství Evropy nebyla, což je škoda. Ale zase to za rok může být jen lepší," uvedla pro ČTK Špotáková. Tento rok byl pro ni zlomový také tím, že po jedenácti letech přešla od svého někdejšího trenéra Rudolfa Černého k Janu Železnému.

* Na tenisové exhibici v Ostravě se utkaly hvězdy 80. let ostravský rodák Ivan Lendl a Švéd Björn Borg. Po více než hodinovém klání zvítězil Lendl 6:4 a 7:6 a sklidil ovace ve stoje. Tyto dvě  legendy se střetly 5. listopadu v rámci akce Advantage Tenis III ve vítkovické ČEZ Aréně a předvedly parádní dynamickou hru. „Nemrzí mě, že jsem prohrál. Měl jsem sice několik šancí, ale Ivan v důležitých momentech zahrál skvěle. Tak, jak to vždycky uměl. Bylo krásné tu hrát a doufám, že Ivanovi tu porážku brzy oplatím," citoval Borga server iDnes.cz. Osminásobný grandslamový vítěz Lendl odešel v roce 1984 kvůli bývalému režimu do USA, a na celnici se tak musel prokazovat americkým pasem. „Jezdí se mi sem velice dobře a moc se mi tady líbí. Jinak bych tady tolikrát nebyl. Cítím se zde prostě jako doma. S americkým pasem je to ale trošku divné. Zamýšlím, zda se dá na to podívat, jestli bych mohl mít pasy dva. Bylo by to pro mě fajn,“ řekl Lendl pro ČTK.

Stručně ze sportu připravila Natálie Šírová

Počasí

Počasí

Pranostika praví, že jaké povětří jest v listopadu, takové má býti měsíce března roku budoucího. Pokud bychom na to spoléhali, čekalo by nás počátkem března výrazné oteplení, protože první listopadový týden přinesl teplotní rekordy. V pražském Klementinu v pátek 5. listopadu odpoledne naměřili 18°C, padl tak teplotní rekord 16,9°C z roku 1948. V Brodu nad Dyjí vystoupily  páteční teploty dokonce až na 20,4°C. Ve čtvrtek byl zase v Pardubicích o 0,2 stupně překonán 85 let starý rekord, když naměřili 17,4 °C. Víkend přinesl srážky a ochlazení, přičemž deštníky se hodily i v průběhu nového týdne a ráno místy vítaly do dalšího dne chomáče mlhy.

Kateřina Korábková