Carolina, první elektronické noviny v Československu, vznikly na FSV

Studentský zpravodajský týdeník Carolina začal vycházet v roce 1991 jako vůbec první české elektronické periodikum. Sociolog Václav Trojan tehdy uspěl na katedře žurnalistiky s ideou využít při přípravě novinářů kouzel nových médií. Zařazení semináře zaměřeného na trénink jasného a srozumitelného sdělení (clear news story writing) navíc pro transformaci vzdělávání novinářů na UK doporučili zahraniční účastníci projektu Tempus.

Carolina vychází nepřetržitě a je jedním z výstupů předmětu Žurnalistická tvorba. Výuka se orientuje na rozvíjení tvůrčí činnosti studentů, kteří si osvojují zpravodajské postupy, učí se informace získávat, ověřovat, zpracovávat a zasazovat do širšího kontextu, než je obvyklé v praxi českých médií.

Zpočátku byla Carolina distribuována akademickou sítí EARN, internet totiž do Československa dorazil až rok po jejím vzniku. Kromě rozesílání na e-mailové adresy ji čtenáři nacházejí na fakultní www.fsv.cuni.cz a univerzitní stránce www.cuni.cz. Od druhé poloviny 90. let ji přebíral Seznam, od roku 2001 iDnes. Prvních 10 let vycházela i anglicky v gesci Milana Šmída. Zveřejňovaly ji Prague Business Journal, Central Europe Review a European Internet Network Media.

Začátkem 90. let představovala pro odběratele v zahraniční první a často i jediný zdroj informací o aktuálním dění v Československu, od roku 1993 v ČR a SR. Na přelomu tisíciletí měla česká verze 2890 abonentů a anglická 1560. Své někdejší postavení Carolina expanzí internetových profesionálních titulů ztratila, nicméně formát týdenního souhrnu (ve zkouškovém období a v létě čtrnáctidenního až měsíčního) se ukázal být dobrou volbou.

„I když vím, že jsou na internetu přístupné české noviny, nemám čas si je každý den číst. Carolina mě udržuje v kontaktu s tím, co se v Česku děje, ale nezahlcuje mě pro mne zbytečnými údaji. Od té doby, co jste zrušili anglickou verzi, překládám manželovi alespoň titulky a nejdůležitější zprávy,“ napsala redakci Rita McLeodová z Kanady.

Soudě podle ohlasů je Carolina pozitivním příspěvkem k prezentaci oboru, fakulty i univerzity.

Ludmila Trunečková, autorka projektu a editorka
(psáno pro Forum, časopis UK v Praze, publikováno v únoru 2009)