3. března 2011, Carolina č. 766

události od 23. února do 2. března


Z domova

Vláda se shodla na důchodové reformě. Ta zvyšuje spoluúčast občanů

Ve středu 23. února  projednala vláda návrh novely zákonů o důchodovém pojištění, o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a o organizaci a provádění sociálního zabezpečení.  Vládní koalice se dohodla na základních bodech důchodové reformy.  Ta umožní tzv. dobrovolný opt-out, což v praxi znamená vyvedení části peněz ze státního (průběžného) systému. Od roku 2013 tak budou lidé moci část svých povinných odvodů na důchodové pojištění směřovat do soukromých penzijních fondů a to na svůj vlastní důchodový účet. Důchody jsou dosud financovány tzv. průběžným systémem, který je založen na principu odvodů pojistného do státního systému.

Kromě spoření v soukromých fondech reforma přináší i další novinky. Peníze, které si lidé během svého života uloží do soukromých fondů, mohou být i součástí jejich dědictví. "Není tedy pravda, že propadnou státu, pokud důchodce umře předčasně," zdůraznil ještě před schválením reformy ministr práce a sociálních věcí Jaroslav Drábek. Tyto peníze ale zůstanou v dědickém řízení pouze tehdy, pokud člověk zemře ještě ve spořící fázi, tedy před svým odchodem do důchodu. Jestliže zemře později, dědici zbytek naspořených peněz dostanou pouze tehdy, jestliže se důchodce již dříve rozhodl pro dvacetiletou výplatu renty. Pokud tak ale neučinil a vybral si formu doživotní penze, pak výplata končí jeho smrtí.

Reforma bude financována prostřednictvím dvou zdrojů. Prvním bude zvýšení sazby DPH, která by měla být od října 2011 jednotná a to 20 %. Výjimkou budou některé základní potraviny, jako například mléko, chléb, brambory, zelenina, dětská mléčná výživa a dále potraviny pro diabetiky a bezlepkovou dietu. U těchto položek zůstane i nadále daňová sazba na 10 %. Druhým zdrojem příjmů se pak stanou dividendy ze ziskových státních firem, především ČEZ.

Vládou schválená novela zákona o důchodovém pojištění (důchodová reforma) se stala terčem kritiky Mezinárodního měnového fondu. Ten tvrdí, že reforma neřeší problémy s financováním penzí, ale život budoucích důchodců spíše komplikuje. MMF to uvedl prostřednictvím své každoroční zprávy, ve které hodnotí stav české ekonomiky a dává jí různá doporučení.  Podle MMF je účinnost druhého penzijního pilíře (možnost spořit v soukromých fondech) omezena dobrovolností, dokonce může zkomplikovat situaci ve státním pilíři. "Do druhého pilíře budou pravděpodobně přispívat lidé s vyššími platy, aby unikli přerozdělení v prvním pilíři, a tím v delším horizontu zhorší tlak na průběžný systém," uvedl fond.

Jakub Černý

60. výročí vysílání Rádia Svobodná Evropa připomene projekt Svobodně!

Rádio Svobodná Evropa slaví šedesát let od zahájení pravidelného vysílání. Právě k tomuto výročí připravil Český rozhlas projekt Svobodně! připomínající svobodné vysílání od jeho počátků až po současnost. „Projekt je určen pro nás všechny, kdo víme, že zapomínat se nemá. Zapomenout může být smrtící pro naši budoucnost,“ prohlásil Peter Duhan, prozatímní ředitel Českého rozhlasu.

Pořady věnované počátkům vysílání Rádia Svobodná Evropa, jehož první znělky se v československém éteru ozvaly v květnu 1951, nebo soubor tematických akcí, to jsou jen zlomky toho, na co se mohou posluchači od března do května těšit. Nejvíce z programové nabídky poskytne Český rozhlas 6, nástupce vysílání Rádia Svobodná Evropa. Speciální pořady nabídnou jak celoplošné, tak i většina regionálních stanic Českého rozhlasu.

„Chceme cílit také na mladou generaci, ať už vysokoškolských či středoškolských studentů, a neustále připomínat téma svobody slova, které je i dnes aktuální,“ řekl Michal Stehlík, děkan Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. I proto v rámci doprovodného programu běží ve spolupráci s FF UK v Praze už od poloviny února literární soutěž Svoboda slova – včera a dnes zaměřená na studenty středních škol.

Projekt Svobodně! má svou podobu i na webu (rozhlas.cz/svobodne). Zde je možné nalézt zvukový archiv, texty o historii stanice či portréty významných osobností z tehdejší československé redakce. Internetové stránky zároveň posluchačům umožní podílet se aktivně na projektu svými příběhy a zážitky spjatými s vysíláním Rádia Svobodná Evropa.

V rámci oslav vyjde začátkem května také publikace reflektující dějiny Svobodné Evropy doplněná o zvukové nahrávky na přiloženém CD. V témže měsíci oslavy 60. výročí vyvrcholí. Pátého května proběhne v Senátu celodenní konference. Pozvánku na ni přijali mimo jiné bývalý prezident Václav Havel nebo novinář a spisovatel Karel Hvížďala. Téhož dne odehraje symfonický orchestr Českého rozhlasu slavnostní koncert a zahájena bude výstava o svobodě slova. Ta nechá své brány veřejnosti otevřené až do poloviny června v prostorách Valdštejnské zahrady.

Projekt Svobodně! zaštítili předseda vlády Petr Nečas, předsedkyně slovenské vlády Iveta Radičová a 1. místopředseda Senátu Přemysl Sobotka a na spolupráci se také podílejí Filozofická fakulta UK v Praze, Ústav pro studium totalitních režimů a Senát.

Z tiskové konference Lenka Nechvátalová

Zemřel novinář a spisovatel Arnošt Lustig

Ve věku 84 let zemřel 26. února novinář a spisovatel Arnošt Lustig. V posledních pěti letech se léčil s rakovinou mízních uzlin, které však podlehl v pražské  Fakultní nemocnici Královské Vinohrady.

Arnošt Lustig se narodil 21. prosince 1926 v Praze. Kvůli židovskému původu byl vyloučen z reálky. Se svou rodinou byl za války poslán do Terezína, přežil Osvětim a Buchenwald a utekl z transportu smrti do Dachau. Poté se až do konce války skrýval.

Po válce vystudoval Vysokou školu politických a sociálních věd a začal přispívat do různých periodik. Pracoval jako scenárista v Barrandovských ateliérech, reportér a režisér československého rozhlasu a redaktor týdeníku Mladý svět. Publicistice se věnoval i po roce 1968, kdy emigroval do Izraele. Stal se zpravodajem z izraelsko-arabské války a postupně přesídlil do Jugoslávie a USA. V Izraeli se oženil s Věrou Weislitzovou, která zde působila jako příslušnice židovské brigády.

Výhradně válečné tematice se věnoval i ve své tvorbě. Jeho bibliografie čítá téměř čtyřicet děl, mezi nejznámější patří novely Dita Saxová (1962) a Modlitba pro Kateřinu Horovitzovou (1964) či soubory povídek Noc a naděje (1957) a Démanty noci (1958).

Pohřeb se uskutečnil 28. února na Novém židovském hřbitově v Praze pod vedením vrchního zemského a pražského rabína Karola Sidona. Obřad se odehrál bez hostů, přítomna byla pouze nejbližší rodina. Ta také vyzvala veřejnost, aby místo květin zaslala příspěvek na konto Nadačního fondu Janele, založeného zdravotníky z oddělení klinické hematologie na Vinohradech.

Lidé mohli uctít spisovatelovu památku 1. března během vzpomínkového setkání na Novém židovském hřbitově, organizovaného Společností Franze Kafky. Zúčastnili se ho členové pražské židovské obce, i Lustigovi přátelé z Izraele. Dcera Eva a syn Josef společně se Židovskou obcí pořádají 5. března ve 14 hodin modlitbu za zemřelého ve Španělské synagoze.

Nela Christovová

Ze zahraničí / Bohemika / Slovenika

Češi opouštějí Libyi, ne všichni ale chtějí domů

Napjatá situace v severní Africe donutila už téměř všechny Čechy, aby ukončili svůj pobyt v Libyi. Občané, kteří požádali o evakuaci z důvodu bezpečnosti, se do Česka vrátili během minulého týdne, další přicestovali v pondělí. Mezi nimi i zaměstnanci české ambasády v hlavním městě Tripolisu, která byla po nedělní výzvě ministerstva zahraničí dočasně uzavřena. Všichni evakuovaní pracovníci, včetně velvyslance Josefa Koutského, odcestovali z Libye maďarským speciálem, do Prahy pak dorazili v pondělí večer. Koutský po návratu do vlasti sdělil, že museli na letišti čekat více než deset hodin.

Díky snaze ambasády se podařilo ze země bezpečně dostat přes dvacet Čechů, kteří o evakuaci požádali. „V Tripolisu by měly být ještě dvě smíšené rodiny, ale manželky s dětmi neprojevily o evakuaci zájem, i když byly nesčíslněkrát ambasádou vyzvány, aby tak učinily,“ řekl podle iDnes.cz Koutský. Kdyby si ale svůj postoj rozmyslely, mají teď možnost kontaktovat jakékoli jiné ambasády států Evropské unie.

Podle Koutského práce českých diplomatů opuštěním ambasády rozhodně nekončí. „Ba naopak začíná, protože budeme ještě více situaci monitorovat, vyhodnocovat, diskutovat zejména s partnery v EU a uvidíme, jakým směrem se vývoj v zemi bude dál vyvíjet,“ citovala Koutského ČTK. Zároveň si ale vůbec netroufá odhadnout, kdy by mohla česká ambasáda v libyjském hlavním městě znovu začít fungovat.

Situace v Tripolisu je nyní vyostřená. O městě se hovoří jako o poslední baště režimu,  zbytek země už mají v rukou opoziční povstalci. Strach panuje zejména kvůli nejistotě, jak se Kaddáfí zachová a jestli nezačne střílet do lidí. Do situace se v úterý vložil britský premiér David Cameron. Ten pohrozil dokonce vojenským útokem. Naproti tomu ministr zahraničí Karel Schwarzenberg míní, že dokud to není opravdu nutné, je proti ozbrojeným intervencím. „Je jen na Libyjcích, aby si své věci dali sami do pořádku,“ řekl v ČT po jednání Rady OSN pro lidská práva.

Matěj Smlsal

Ekonomika

Analýza ČSÚ: Česká ekonomika krizi v roce 2009 ustála

Český statistický úřad zveřejnil 24. února statistiky dopadu globální ekonomické krize na jednotlivé sektory české ekonomiky. Celkově česká ekonomika krizi v roce 2009 zvládla bez výrazných následků, nepotřebovala být financována zvenčí a určité sektory fungovaly s přebytkem. Nejhorší dopad měla krize na vládní sektor a finanční instituce.

Firemní sektor hospodařil v roce 2009 s přebytky zdrojů. Ty byly způsobeny především útlumem investic a snížením provozních kapacit. Produkce nefinančních institucí klesla o 842 miliard korun, i přesto ale tvořil zisk firemního sektoru 60% podíl na HDP.

Oproti tomu finanční sektor vykazuje za rok 2009 deficit a pokles podnikatelského zisku. V souvislosti s tím i platy v tomto sektoru zaznamenaly pokles, který je však ve srovnání s celkovou ekonomikou jen velmi mírný.

S deficitem hospodařil i vládní sektor. Deficit se navýšil především v místních (regionálních) vládních institucích a zdravotních pojišťovnách. Výrazný nárůst deficitu v této oblasti byl způsoben poklesem příjmů státního rozpočtu, které se v roce 2009 propadly o 66 miliard korun. Zato výdaje oproti roku 2008 narostly o 131 miliard. I přes snížení příjmů státního rozpočtu vykázaly platy ve vládním sektoru meziroční zvýšení.

Posledním sledovaným ekonomickým sektorem byly domácnosti. Spotřeba domácností stagnovala, kdežto příjmy byly pohyblivé. Zisky živnostníků klesly o 8,8 %, ale mzdy a platy naopak mírně vzrostly, a to o 0,3 %. Příjmy domácností posílil zejména prudký růstu salda přerozdělování, které činilo rozdíl 75 miliard korun. Domácnosti do systému odvedly o 30 miliard méně a obdržely o 45 miliard korun více – příjmy domácností byly tedy v roce 2009 posíleny právě o těchto 75 miliard.

Příjmy z čistého vlastnictví však výrazně (o 15 %)  propadly. Hladina příjmů pouze  mírně pozvedla investice, jejichž objem se zvětšil o 0,2 %.

Z tiskové konference Pavlína Vávrová

Ministr Kocourek vidí budoucnost energetiky v jádře

Vize, jak se dále stavět k získávání elektrického proudu, přineslo v pořadí již 111. Žofínské fórum. V pondělí 28. února zaplnily palác na pražském Slovanském ostrově téměř čtyři stovky politiků, soukromých podnikatelů i studentů. Větší návštěvu v historii zdejších setkání měl zatím jen Václav Klaus.

Zájem o toto téma svědčí o jeho důležitosti pro všechny vrstvy obyvatel. Vyvážená energetika je i hlavní prioritou ministra průmyslu a obchodu Martina Kocourka, který měl na setkání úvodní řeč. Podle Kocourka je důležité zachovat omezenou závislost na dovozu a mít velký rozsah zdrojů. Jedním z nich jsou fosilní paliva, klíčová oblast, která je v současné době podrobena nezávislému výzkumu. Jak bude ministerstvo k tepelným elektrárnám dále přistupovat, se rozhodne během března. Ohledně plynu se čeká mírný nárůst podílu, naopak u hydroelektráren pokles.

Hlavním řešením elektrické energie pro další dekády by měla být podle Kocourka renesance jaderné energetiky. Dostavba nových bloků Temelína by měla začít v roce 2015. Ministr však plánuje ještě dále, na rok 2040 má vizi reaktoru čtvrté generace, který by zajistil České republice energetickou soběstačnost. Také připomněl tuzemské zásoby uranu, které jsou v EU ojedinělé. Na dotaz týdeníku Carolina ohledně spuštění těžby ale odpověděl: „V současné době se těžba nevyplácí kvůli ekologickému aspektu věci. Počkáme na nové technologie a vysoké výkupní ceny. Uran u nás bude ležet ještě desítky let v podzemí.“

Nejkontroverznější  byla otázka obnovitelných zdrojů, které mají v současné době 6% podíl. Česká republika se bude snažit dodržet závazek Evropské unii, že do roku 2020 jejich podíl stoupne na 13 %. Podle Petra Kužela, prezidenta Hospodářské komory ČR, tento plán vypadá na první pohled kultivovaně, ale ve skutečnosti zvyšuje cenu spotřebitelům. Evropa chce jít příkladem a být „zeleným ostrovem“, ale paradoxně na to může doplatit kvůli vyšším vstupům do výroby, a tím pádem horší konkurenceschopností vůči asijským státům. „Politika umělé podpory zelené energie vede k vážnému podlamování české i evropské ekonomiky. A když to přeženeme, obrátí se to proti nám,“ uzavírá diskusi Martin Kocourek.

Z Žofínského paláce Stanislav Mitáč

Kultura

Sté narozeniny oslavil Otakar Vávra křtem své vzpomínkové knihy

Filmový režisér a scenárista Otakar Vávra oslavil sté narozeniny v pondělí večer v pražském Mánesu představením rozšířeného vydání svých pamětí publikovaných roku 1994.  Křtu vzpomínkové knihy Paměti aneb Moje filmové 100letí se zúčastnili prezident republiky Václav Klaus, pražský primátor Bohuslav Svoboda, režisér Jiří Menzel a mnozí další kolegové a přátelé. V průběhu křtu předal ministr kultury Jiří Besser oslavenci medaili Artis Bohemiae Amici (Přátelé českého umění) za reprezentaci české kultury ve světě.

Memoáry zobrazují dobu od 30. let minulého století až po současnost a připomínají momenty ze sedmdesátileté kariéry významného filmaře. V publikaci vystupuje vedle Karla Čapka, Lídy Baarové, Huga Hasse a Adiny Mandlové i mnoho jiných zajímavých osobností.

"Je to úžasné, že tu Otakara Vávru máme a že se dožívá sta let. Asi nikdo z nás nikomu k takovým narozeninám negratuloval. Kniha jeho pamětí je bezvadná - každému ji doporučuji,‘‘ prohlásil prezident Klaus, který jubilantovi před několika lety udělil nejvyšší státní vyznamenání.

Otakar Vávra dorazil do Mánesu za doprovodu své manželky Jitky Němcové, která na jeho počest natočila dokument Stovku má člověk jednou za život. Ten v neděli vysílala Česká televize a podílely se na něm i režisérky Alena Činčerová a Adéla Sirotková, které oslavenci předaly sto jeho oblíbených párků.

Vávra působil do svých 95 let na pražské FAMU a jeho studenti ho označují za patrona československé nové vlny. Vychoval řadu významných režisérů, jmenovitě Miloše Formana, Jana Schmidta, Věru Chytilovou, Lordana Zafranoviče, Evalda Schorma či Jiřího Menzela. "Naučil filmaře na Barrandově respektu k profesi, nutil lidi, aby dělali filmy pořádně. Vedle toho všechno sestavil do učebního plánu a učil nás, že film je součást kultury a musí ho dělat vzdělaní lidé, ‘‘ dodal Menzel.

Otakar Vávra je autorem více než 80 scénářů a natočil padesátku filmů. Zasloužil se rovněž o několik vrcholných děl české kinematografie, ale režíroval také prorežimní snímky z padesátých a sedmdesátých let. Mezi jeho nejslavnější filmy patří poetická Romance pro křídlovku, existenciální Zlatá reneta a politické podobenství Kladivo na čarodějnice.

V průběhu svého života zažil tento jubilant sedm režimů, přežil mnoho slavných herců, se kterými spolupracoval, a stal se držitelem medaile Za zásluhy a Českého lva za dlouholetý přínos na domácí filmové scéně.  Na otázku Pátku, magazínu LN, zda je pyšný na to, že je zřejmě jediný umělec, kterého od první republiky odměnil každý režim, Vávra odpověděl: „Ale proč ne. Já jsem ty filmy dělal poctivě, jak jsem nejlépe uměl. Práce pro mě byla nejdůležitější, chtěl jsem točit, a tak jsem občas uhnul. Mohl jsem netočit, ale to nešlo, filmař bez kamery neznamená nic. Film byl pro mě život.“

Poblahopřát jubilantovi přišlo mnoho osobností z filmové branže – režiséři Zdeněk Troška a Václav Vorlíček, herci Vladimír Brabec, Luděk Munzar, Radoslav Brzobohatý. Vrcholem večera pak byl slavnostní ohňostroj nad Vltavou.

Ze křtu knihy Tereza Menclová

Jubilant Zdeněk Miler v Galerii Vltavín. Pohádková výstava určená nejen dětem

Krteček. Zrodil se v roce 1954 v barrandovských ateliérech. Dnes je „mužem středního věku“, přesto stále baví dětské publikum v Čechách i v zahraničí. Kreslený švihák v modrých kalhotkách, nejznámější česká animovaná postavička. Jeho tvůrce, výtvarník a režisér animovaných filmů pro děti Zdeněk Miler, oslavil 21. února devadesáté narozeniny. U příležitosti tohoto jubilea byla v pražské Galerii Vltavín otevřena retrospektivní výstava, která mapuje Milerovu tvorbu, stejně jako život figurky, jež ho proslavila. Expozice nese název Zdeněk Miler: Dětem, koncipována je však tak, aby zaujala i dospělého návštěvníka.

Zdeněk Miler vystudoval Státní grafickou školu v Praze a v roce 1938 nastoupil na Vysokou školu uměleckoprůmyslovou. Ve válečných letech byl nucen studium přerušit, stal se proto výtvarníkem v Baťových ateliérech kresleného filmu ve Zlíně. Od roku 1945 spolupracoval s Jiřím Trnkou ve studiu Bratři v triku. Zde režíroval jak temnější animované filmy pro dospělé (O milionáři, který ukradl slunce), tak radostné, cituplné pohádky. Těch nejznámějších – o Krtečkovi – je dnes více než padesát. Kromě toho ilustroval přes čtyřicet dětských knih.

V komorním prostředí Galerie Vltavín cestuje Krteček od rovníku k pólu, setkává se se lvem i ledním medvědem, s pomocí moudré sovy hledá medicínu pro svou kamarádku Myšku – to vše na sérii Milerových obrazů. Na další Krtkovy příběhy lze zavzpomínat díky sledování pohádek promítaných v dětské části výstavy. Ta je navíc doplněna o výtvarnou dílnu, v níž děti vyrábějí mimo jiné známé „kalhotky s kapsami“. Nikoli však ze lněného plátna – tak jako Krteček a jeho pomocníci ve filmu Jak Krtek ke kalhotkám přišel, jenž byl vůbec prvním v řadě „krtečkovských večerníčků“ – nýbrž z papíru.

Dospělým je určena především projekce dokumentu Pavly Petrákové Slancové, Mraky Zdeňka Milera, v němž výtvarník popisuje svou profesní dráhu i „zakletí“ ve světě animovaných hrdinů. Název dokumentu odkazuje k Milerově vzpomínce na babičku, jež ho přivedla k umění. „Pojď, Zdendo, budeme se dívat na mraky. To je obrovské divadlo,“ říkávala prý často. Díky její fantazii vyvstávaly poté z mraků nejrůznější pohádkové postavy, od draků po princezny. Díky fantazii Milerově vyvstaly později z prázdného papíru postavičky naprosto nové, často takové, s nimiž ani Walt Disney nepracoval. Krteček byl tou nejoriginálnější z nich. „S tou figurkou jsem se už tak sžil, že teď dělám do jisté míry sám sebe,“ popsal Zdeněk Miler svůj vztah ke Krtečkovi v dokumentu a pro server iDnes.cz dodal: „Někdy bych mu nejradši naplácal, ale stejně se máme moc rádi. Jednoho bez druhého by nás to na světě vůbec nebavilo.“

Výstava Zdeněk Miler: Dětem bude v Galerii Vltavín k vidění až do 10. dubna. V den Milerových devadesátých narozenin byla slavnostně otevřena také stálá expozice jeho díla v oranžerii zámku Dobříš.

Z výstavy Markéta Kubicová

Andělé pro Nightwork.Zpěváky roku David Koller a Lucie Bílá

Při jubilejním dvacátém předávání hudebních cen Anděl zazářila skupina Nightwork, ze čtyř nominací si odnesla tři sošky, a to v kategoriích skupina, videoklip a album roku. Post zpěváka a zpěvačky roku obsadili David Koller a Lucie Bílá, večerem provázeli vítězové z loňska – Tomáš Klus a Ewa Farna.

Před vyhlášením prvních výsledků v pražské Incheba aréně 23. února živě vystoupili všichni nominovaní na nejprestižnější ocenění skupina roku. Nightwork, Kryštof s písní Jeviště i provokativní kapela Toxique, která si na pomoc přizvala houf školáků. Cenu z rukou Marty Jandové nakonec převzali Nightwork. Ti pak nezapomněli poděkovat fanouškům za podporu „normalizačního popu“, jak sami svojí tvorbu nazvali.

Skladbou roku byla vyhlášená píseň Touch the Sun interpretky Debbi, která v této kategorii porazila Lásku v housce od skupiny Xindl X a Olgy Lounové a Tepláky od Nightwork.

Cenu pro zpěváka roku předala Aneta Langerová Davidu Kollerovi. Dalším nominovaným byl nedávno zemřelý Petr Muk, který sošku v této kategorii sice nezískal, ale byl uveden do síně slávy. Poděkovat divákům přišel jeho otec Ladislav Muk a manažer Richard Dušák. Zpěvačkou roku se stala Lucie Bílá. Předstihla tak Lucii Vondráčkovou s Hanou Hegerovou, publiku ale vzkázala, že ocenění vůbec nečekala.

V kategorii videoklip roku bodovali Nightwork se snímkem Tepláky. Nedostihl je ani David Koller s klipem k písni Ty a já, ani Xindl X a jejich Láska v housce. Na objev roku byla nominovaná kapela Embassy, se kterou dříve zpívala Ewa Farna, superstar Martin Chodúr a vítězná Republic of Two. Všechny tři zmiňované interprety si diváci mohli poslechnout živě.

Album roku uvedli moderátoři Ewa Farna a Tomáš Klus, tak jako i předchozí kategorie, krátkým popěvkem za doprovodu ukulele. Zlatého anděla převzali opět Nightwork s albem Tepláky aneb Kroky Františka Soukupa, druhá nominovaná byla Hana Hegerová s deskou Mlýnské kolo v srdci mém. Právě záběry z jejího nahrávání mohli diváci sledovat mezi vyhlašováním jednotlivých kategorií. Nejprodávanější deskou roku se stali Banditi di Praga od skupiny Kabát.

Také byly vyhlášeny ceny dvacetiletí – zde zabodovala skupina Lucie, zpěvákem se stal Jaromír Nohavica a zpěvačkou Lucie Bílá.

Kateřina Glaserová

Členem poroty Jednoho světa bude symbolicky také čínský disident Liou Siao-po

„Vaše energie je potřeba jinde!“ Tak zní motto letošního již 13. ročníku lidskoprávního filmového festivalu Jeden svět, který pořádá organizace Člověk v tísni. „Všichni lidé mají v sobě velký potenciál a nevědí, co s ním,“ vysvětluje myšlenku sloganu ředitelka festivalu Hana Kulhánková. Letošní ročník apeluje na diváky myšlenkou, že každý může, má-li snahu, změnit svou situaci. Jako největší akce svého druhu v Evropě přichází i letos se širokou nabídkou filmů.

Během března a dubna, kdy festival proběhne nejen v Praze, ale také v dalších 33 městech na něm bude uvedeno 107 filmů z více než 40 zemí a stejně jako loni očekávají pořadatelé přes 100 000 návštěvníků. V rámci Jednoho světa se konají ve všech regionech také četné doprovodné akce, zejména výstavy a koncerty. Součástí festivalu je projekt Jeden svět na školách. Studenti základních a středních škol mají možnost vidět vybrané snímky a zúčastnit se následné debaty, případně připraveného workshopu. Tyto filmy jsou pro pedagogy celoročně k dispozici.

Težištěm festivalu je hlavní město. Zde se bude akce konat od 8. do 17. března. Pražské centrum Jednoho světa bude tradičně v kině Lucerna, ale bude se promítat také v dalších kinech: Světozor, Atlas, Ponrepo, Evald, Divadlo Archa, Francouzský institut a Městská knihovna. Na posledních třech jmenovaných místech bude následovat po projekci také panelová diskuse na aktuální téma s odborníky na danou problematiku nebo přímo s tvůrci snímku.

Jako každoročně se filmy dělí do několika kategorií, z nichž tři jsou soutěžní (Hlavní soutěž, Máte právo vědět a Nová média mění společnost). O vítězi  každé kategorie rozhodne mezinárodní porota. V ní symbolicky usedne také nositel Nobelovy ceny Liou Siao-po. Stejně jako na ceremoniálu předávání Nobelovy ceny bude čínského disidenta připomínat prázdná židle. Speciální porota pod čestným předsednictvím Václava Havla také uděluje Zvláštní cenu snímku, který výjimečným způsobem přispívá k ochraně lidských práv. Festival udělí ještě další ceny.

Na konci května se bude ve spolupráci s festivaly Watch docs z Polska a Movies that Matter z Holandska konat pátý ročník Jednoho světa v Bruselu. V rámci této akce se budou promítat vybrané snímky, z nichž odborná porota vybere nejlepší film.

Z tiskové konference Tereza Sadílková

Sport

Čeští lyžaři na MS zatím bez medaile

Českými fanoušky nejvíce očekávaný závod mužů na 15 km klasicky nevyšel úplně podle představ. Lukáš Bauer vynechal skiatlon a soustředil se na klasickou patnáctku. V závodu sice potvrdil, že patří mezi elitní běžce, skončil však na sedmé příčce, na vítězného Fina Mattiho Heikkinena ztratil 55 sekund. Martin Jakš dojel osmnáctý. Česká naděje tak může doufat v medailové umístění ještě z maratonu na 50 km a štafety.

„Zimní pohádku“, jak byl již před zahájením přezdíván šampionát v klasickém lyžování, odstartovaly v Oslo 24. února sprinty. Martin Koukal a Dušan Kožíšek se neprosadili, oba ve svých bězích skončili pátí, Petr Novák nepostoupil z kvalifikace. První zlaté medaile vybojovali Marcus Hellner a Marit Björgenová. Švéd v závěru překvapil největšího favorita, norského závodníka Pettera Northuga, který obsadil druhé místo.

Skoky na lyžích zahájily středním můstkem. Nejlepším českým skokanem se dělenou 21. příčkou stal Jakub Janda, do druhého kola se prosadil také debutant Borek Sedlák, za Jandou zaostal o šest míst. Z prvního individuálního titulu se radoval Rakušan Morgenstern, v ženské kategorii slavila úspěch také rakouská závodnice Daniela Iraschková. Do první třicítky se vešly Češky Michaela Doleželová a  Vladěna Pustková. V nedělní soutěži týmů skončili Češi sedmí, přestože po prvním kole drželi pátou příčku. Zlato brali favorizovaní Rakušané.

V týmovém závodu sdruženářů těsně zvítězilo také rakouské kvarteto před reprezentací Německa, Češi skončili desátí. V severské kombinaci na středním můstku se ze zlaté medaile radoval Němec Eric Frenzel. Tomáš Slavík získal pro Česko 11. místo, Miroslav Dvořák a Aleš Vodseďálek obsadili 23. a 39. příčku.

Skiatlon žen na 15 km přinesl Norce Björgenové druhé zlato a spolu s ním také naději na získání titulu ve všech šesti běžeckých závodech. Nejlepší z Češek Ivana Janečková obsadila 22. pozici.

V běhu mužů na 30 km už dle předpokladu zvítězil Northug. Nejlepší z Čechů Martin Jakš obsadil 31. místo.

Eva Pavelková

Do čtvrtfinále play off extraligy postoupili hokejisté Litvínova a Slavie

Předkolem play off prošli do hlavních bojů hokejového play off České pojišťovny hráči Litvínova a Slavie. Severočeši zdolali Plzeň 3:1 na zápasy, Pražané si poradili s Karlovými Vary 3:2 na utkání. Ve čtvrtfinále pojedou litvínovští hokejisté do Třince, Slavii čeká Liberec.

Domácí celky byly ve všech sériích výsledkově lepší a po základní hrací době ani jednou neprohrály. Také Litvínov proti Plzni začínal doma a vsadil na obranný hokej. Proti elitnímu plzeňskému útoku Vostřák, Straka, Vlasák nasazovali vždy Chemici speciální defenzivní formaci vedenou kapitánem Vopatem, a to se jim vyplácelo. Západočeši sice byli ve všech duelech aktivnější a nebezpečnější, ale Litvínovu hodně pomohl výbornými zákroky gólman Volke a také vysoká produktivita útočníků.

Nejnapínavější byl čtvrtý vzájemný duel, který znamenal plzeňský konec v cestě ode dna po bodových odpočtech za aféru s chybnými registracemi zpět na vrchol. Západočeši se na svém ledě sice ujali vedení, ale Litvínov ve druhé třetině kuriózními brankami otočil na 3:1. Ve třetí části domácí hnáni zaplněnou halou v závěru vyrovnali a muselo rozhodnout prodloužení. V něm jeden z nejzkušenějších obránců Jaroslav Modrý fauloval, Litvínov přesilovou hru využil a postoupil do dalších bojů.

Kdo bude soupeřem Severočechů, záviselo na výsledku série mezi Karlovými Vary a Slavií. Také v ní byla pokaždé úspěšnější domácí mužstva, Pražané vedli 2:0 na zápasy, ale Energie srovnala na 2:2, když v celkově čtvrtém střetnutí uštědřila svému soupeři vysokou porážku 0:7. Ale pravidlo vítězství domácích platilo až do konce. Ve vysočanské O2 Aréně poslal domácí v pátém duelu do vedení obránce Žižka, který byl dvakrát dostatečně aktivní před Mensatorem. Krenželokův gól na 3:0 dvě minuty před koncem dal sešívaným jistotu, snížení Skuhravého o minutu později konec Karlových Varů nezměnilo.

Ve čtvrtfinále se tedy budou ve stejné dny potkávat České Budějovice s Vítkovicemi a Zlín s Pardubicemi. A zároveň bude zbylé dny v týdnu bojovat Třinec s Litvínovem a Liberec se Slavií.

Martin Charvát

Fotbalové jaro začalo: Plzeň si udržela náskok před Spartou, Slavia bod od sestupu

Šlágrem 18. kola byl zápas domácího Baníku Ostrava proti hostům z pražské Sparty. Letenští, figurující na druhé pozici, potřebovali nutně zvítězit, aby se nezvětšil náskok vedoucí Plzně. Kvůli disciplinárnímu trestu se museli obejít bez kouče Jozefa Chovance. Dvě trefy Kamerune Kweukeho popravily Ostravu, která nebyla bez šancí, což dokazuje i tvrzení Zdeňka Šmejkala pro fotbal.iDnes.cz. "Škoda toho. Ve druhém poločase jsme začali hrát, ale bohužel nám tam nic nepadlo,“ reagoval na svůj hlavičkový pokus, který skončil na tyči.

Po úspěšné přípravě nastoupili fotbalisté Slavie k prvnímu domácímu utkání proti Brnu, ve kterém v duelu sestupem ohrožených týmů nedokázali udržet formu. V prvním poločase dokonce Slávisté prohrávali, ale veterán Vlček dokázal v druhé půli skóre vyrovnat a rozdíl na chvostu tabulky zůstal neměnný.

Svěřenci trenéra Pavla Hoftycha, hráči pražských Bohemians, překvapili ve venkovním utkání favorizované Slovácko. Agilní Švancara domácím žádnou brankou nepomohl, v zelenobílém dresu se naopak blýskl dvěma povedenými trefami Jan Štohanzl. Po snížení Korduly ve druhém poločase uzavřel výsledek utkání Jiří Kaufman.

Nezajímavý výsledek přineslo utkání v Příbrami, kam přijela Mladá Boleslav. Hosté byli po většinu utkání aktivnější, ale v kýžený úspěch jejich snaha nevedla.

Viktoria Plzeň trůnící na první příčce tabulky uvítala na domácím hřišti jednoho z nováčků, Hradec Králové. Pět změn v základní sestavě oproti zimní části sezóny nepůsobilo jako dobrý tah trenéra Vrby. Z tribun se dokonce ozýval i pískot. Sympaticky hrající Hradec doplatil na nepříliš pevnou obranu a ke konci utkání obdržel po chvilkovém tlaku Plzně dvě branky. V 90. minutě dokázal hradecký Hochmeister alespoň snížit krásnou trefou. Radost může domácím kalit nejen předvedená hra, ale rovněž nefér zákrok reprezentačního záložníka Milana Petržely, který bezdůvodně šlápl na svého protihráče.

České Budějovice si nechaly v zápasu před vlastními fanoušky utéct vítězství ve druhém poločase. Po tom prvním vedly po trefách Ondráška a Horejše již 2:0, branky Mareše a kanonýra Libora Doška znamenaly vyrovnání pro Teplice. Zasloužená remíza.

Ústí to bude mít ve zbytku jarní sezóny obtížné. Na nesestupové příčky ztrácí 5 bodů a herní projev v domácím utkání proti Olomouci byl špatný, stejně jako výsledek. V úvodu sice domácí se Sigmou drželi tempo, ve 32. minutě ale z první střely na branku inkasovali a červená karta o pár minut později pro Stožického znamenala konec nadějí. Ve druhém poločase přidala Olomouc další dva góly a  připsala si do tabulky 3 body za venkovní výhru.

Sedm let čekal jablonecký střelec David Lafata na svůj další hattrick v Gambrinus lize. V domácím duelu s Libercem zahájil svou kanonádu již v 1. minutě. Společně s přesvědčivým výkonem svých kolegů nadchnul své fanoušky. Jablonec vyhrál sedmý z posledních osmi zápasů, Liberec naopak na své úspěchy z posledních čtyř utkání nenavázal.

Výsledky 18. kola: Slavia – Brno 1:1, Slovácko – Bohemians 1905 1:3, Příbram – Mladá Boleslav 0:0, Plzeň – Hradec Králové 2:1, České Budějovice – Teplice 2:2, Ústí nad Labem – Olomouc 0:3, Jablonec – Liberec 3:0, Ostrava– Sparta 0:2

 

Antonín Sander

Počasí

Březnové slunce za oknem klame

Jinovatka, která nám ještě minulý týden ráno křupala pod nohama, a námraza, kterou jsme zkřehlými prsty seškrabávali z oken, začaly pod březnovými paprsky mírně roztávat. Pohled na oblohu bez mráčků vybízel k výměně zimního kabátu za jarní sáčko. Odvážlivce, již po vyhlédnutí z okna nadšeně odhazovali čepice a rukavice a vyběhli nalehko, však venku žádný teplý, ba ani vlahý, větřík neovanul. Pranostika sice praví, že březen, za kamna vlezem, ale komu by se chtělo strávit slunečný víkend doma za pecí? Jenže slova pánů meteorologů zní nekompromisně, oteplí se až v druhé polovině měsíce. Kraťasy si tak na svoji letošní premiéru budou muset ještě chvíli počkat. Stále totiž platí, že březnové slunce, má krátké ruce. Pravé jaro letos začne skutečně astronomicky, až 21. března. Do té doby máme ještě mnoho příležitostí zachumlat se do huňaté šály.

Tereza Vrabcová