30. srpna 2012, Carolina č. 808

události od 26. července do 29. srpna

Vážení čtenáři,

připomínáme, že až do září připravujeme Carolinu opět jako měsíční zpravodajský souhrn. Uzávěrka je poslední středu v měsíci a číslo vychází vždy poslední čtvrtek: 26. července, 30. srpna a 27. září.

Carolinu už od 751. čísla nerozesíláme mailem, najdete ji na: http://carolina.fsv.cuni.cz, http://videozurnal.fsv.cuni.cz či na http://carolina.cuni.cz. Děkujeme za pochopení.

Vaše redakce


Z domova

Pražský primátor Svoboda prohrál spor o ředitele pražského Dopravního podniku

Dozorčí rada Dopravního podniku hlavního města Prahy (DPP) ve středu 15. srpna odvolala ředitele DPP Vladimíra Licha z představenstva společnosti a navrhla i jeho odvolání z pozice ředitele podniku. Den předtím Vladimír Lich a primátor Bohuslav Svoboda oznámili, že vedení DPP podalo trestní oznámení na několik lidí bývalého vedení, kteří podepisovali pro DPP nevýhodné smlouvy, s podezřením na spáchání trestných činů podvodu, pletichy při zadávání veřejné zakázky a porušení povinnosti při správě cizího majetku. Ve čtvrtek 16. srpna mimořádné zasedání představenstva DPP na doporučení dozorčí rady Vladimíra Licha skutečně odvolalo, a dočasně pověřilo vedením pražského Dopravního podniku Magdalenu Češkovou.

Oficiálním důvodem odvolání Vladimíra Licha byla nedostatečná komunikace s orgány společnosti o zásadních rozhodnutích, obcházení vnitřních předpisů a manažerské selhání ve věci veřejných zakázek, například při pojištění majetku a zajištění poradenských a právních služeb. Média však odvolání ředitele DPP jednoznačně spojují se snahou zastavit Vladimíra Licha při jeho protikorupčním tažení uvnitř podniku. Vladimír Lich nastoupil do DPP na konci letošního února jako manažer se zahraničními zkušenostmi. Vybral ho sám primátor Bohuslav Svoboda, bez výběrového řízení, údajně na doporučení ekonomů Michala Mejstříka a Zdeňka Tůmy, poté, co hospodaření DPP se stalo dlouhodobě předmětem veřejné kritiky.

Obsazení ředitele pražského Dopravního podniku vždy úzce souviselo s politickou situací v Zastupitelstvu hlavního města Prahy, která měla od posledních voleb na podzim roku 2010 dramatický vývoj. Přestože v komunálních volbách kdysi dominantní pražská politická strana ODS ztratila vedení a volby vyhrál nový subjekt TOP 09, vládu nad Prahou si i - přes bouřlivé protesty veřejnosti (viz Carolina 759 a 760) - udržela staronová koalice ODS a ČSSD. Primátorem se stal volební lídr ODS lékař Bohuslav Svoboda, který však brzy přestal vyhovovat lidem spojeným s předchozím hospodařením na magistrátu. V listopadu 2011 se Svobodovi podařilo předejít ztrátě své pozice překvapivou koalicí s TOP 09, která odstavila od moci politiky napojené na podnikatelské struktury ovlivňující veřejné zakázky (detaily viz Carolina 789). Následoval odchod tehdejšího ředitele DPP Martina Dvořáka. Personální provizorium v instituci, která má 11 tisíc zaměstnanců a téměř 17timiliardový rozpočet, vyřešil Svoboda jmenováním Vladimíra Licha.

Vladimír Lich nechal provést právní analýzu uzavřených smluv DPP a pro tuto práci si najal advokáta Václava Lásku, konzultanta Transparency International ČR. Z právní analýzy, kterou Láska zpracoval s týmem čtyř odborníků, vyplynulo, že v sedmi z deseti prověřovaných smluv se vyskytly chyby, které DPP způsobily škodu v přibližné hodnotě půl miliardy korun. Na základě této právní analýzy byla podána zmíněná trestní oznámení. Později Václav Láska v médiích prohlásil, že po nástupu Martina Dvořáka vznikla v DPP organizovaná zločinecká struktura připravující pro podnik nevýhodné smlouvy, jejichž výnosy se pak „praly“ přes kyperské společnosti. Za tento výrok Martin Dvořák v úterý 21. srpna Václava Lásku zažaloval. Trestní oznámení kvůli pomluvě podal Dvořák také na šéfa Transparency International Davida Ondráčku.

Naděje, že by se Vladimír Lich mohl do funkce vrátit, padla po víkendu ve dnech 21. a 22. srpna, kdy kluby zastupitelů vládnoucí koalice ODS a TOP 09 odmítly Svobodu podpořit a požadovaly co nejrychlejší výběr nového generálního ředitele. Jediný, kdo se v klubu TOP 09 za Licha a Svobodu postavil, byl předseda magistrátního finančního výboru a bývalý šéf ČNB Zdeněk Tůma. Další vývoj v kauze pražského Dopravního podniku ovlivní jednak to, kdo a jak doplní dozorčí radu, ze které odešli tři členové nominovaní ODS, a také jak se bude nový ředitel DPP vybírat. Primátor Svoboda navrhl, aby se počet členů dozorčí rady snížil z patnácti na devět členů, a zároveň žádá, aby se stal členem komise, která bude o výběru ředitele rozhodovat.

Přestože průběh událostí hodnotí média jako politickou prohru Bohuslava Svobody a spekulují o jeho možné výměně ve funkci primátora, trestní oznámení, která odvolaný ředitel Lich podal, spustila vyšetřování, do něhož se zapojila protikorupční policie. Její členové už v pátek 17. srpna začali sbírat důkazy v hlavní budově Dopravního podniku. Zamířili do právního oddělení, oddělení marketingu, IT a také k současné šéfce podniku Magdaleně Češkové. Té se nelíbilo, že kriminalisté si jako poradce do budovy přizvali i členy organizace Transparency International.

Mezitím média zveřejňují případy nevýhodných smluv, které uzavíralo Dvořákovo vedení DPP ve spolupráci s advokátní kanceláří Šachta & Partners (dnes MSB Legal). Týká se to kromě jiného smlouvy na tisk papírových jízdenek, kterou se mezitím DPP podařilo vypovědět, smlouvy na provozování SMS jízdenek uzavřené na dvacet let, nevýhodných pronájmů vestibulů metra, a smluv na poskytování právních, marketingových a poradenských služeb. "Dopravní podnik byl krmelec, kam se všichni chodili napást," popsal Václav Láska agentuře ČTK praktiky někdejšího vedení DPP.

redakce

Levicoví senátoři uspěli, zákon o církevních restitucích se vrací do Sněmovny

Senát, v němž má převahu levice, podle očekávání odmítl vládní podobu zákona o majetkovém vyrovnání státu s církvemi. Senátoři zákon zamítli po devítihodinové debatě nabité emocemi ve středu 15. srpna. Proti předloze se vyslovilo 43 ze 77 přítomných senátorů, a tak se v září o zákonu bude opět hlasovat v Poslanecké sněmovně. K přehlasování senátního veta bude vládní koalice potřebovat nejméně 101 hlasů, při červencovém hlasování přitom s návrhem zákona souhlasilo jen 93 poslanců (viz Carolina 807). Premiér Petr Nečas (ODS) se domnívá, že se koalici potřebné hlasy pro přijetí zákona podaří získat: „Koalice má oficiálně sto poslanců, ale jinak má tolik hlasů, kolik je potřeba. Pokud se budou všichni chovat zodpovědně, jsem si jist, že moje vláda prosadí jak zvýšení DPH, tak církevní restituce,“ uvedl předseda vlády v rozhovoru pro Hospodářské noviny. Ačkoliv má koalice ve Sněmovně oficiálně 100 členů, mezi něž patří poslanci ODS, TOP 09 a platformy vicepremiérky Karoliny Peake LIDEM, pro schválení církevních restitucí bude pravděpodobně hlasovat také Milan Šťovíček z opozičních Věcí Veřejných, Michal Doktor (dříve ODS, nyní nezařazený), restituce podporuje také bývalý ministr školství Josef Dobeš (VV).

Zákon o církevních restitucích má církvím umožnit, aby od státu získaly přibližně polovinu svého historického majetku, který jim byl zabrán mezi 25. únorem 1948 a 1. lednem 1990, v hodnotě zhruba 75 miliard korun. Církve by dále měly obdržet finanční náhradu 59 miliard (+inflace) za nemovitosti, které náleží obcím, krajům nebo soukromníkům. Tato částka by měla být vyplácena po dobu 30 let. V roce 2030 by také mělo skončit financování církví ze státního rozpočtu. Tato podoba zákona se však stala terčem kritiky, nejhlasitěji se proti církevnímu vyrovnání ozývají opoziční politici v čele s představiteli ČSSD. Odpůrci zákona nejčastěji argumentují tím, že finanční náhrady jsou nadhodnocené, podle sociálních demokratů až o 54 miliard korun. Opozice zpochybňuje také rozsah vydávaného majetku a varuje před prolomením restituční hranice 25. února 1948. Kritizován je rovněž fakt, že majetek má získat také sedm církví, které v Česku před rokem 1990 neexistovaly.

Církevní vyrovnání se velmi rychle přesunulo do roviny politického boje. Pro ČSSD se téma navrácení církevního majetku stalo jedním z pilířů volební kampaně před podzimními krajskými a senátními volbami. Sociální demokraté vyrazili do předvolebního boje s billboardy, které ostře a nevybíravě kritizují právě církevní restituce. Jeden z billboardů například zobrazuje pytel peněz, po němž se natahuje ruka v kněžské sutaně, výjev je doplněn textem: 134 miliard chce ODS?TOP 09 darovat církvím. Tento populistický krok ČSSD vyvolal vlnu nevole nejen ze strany představitelů církví, ale i zástupců vládní koalice. Kardinál Dominik Duka, předseda Federace židovských obcí Jiří Daníček a předseda Ekumenické rady církví Joel Ruml ve společném tiskovém prohlášení na adresu billboardové kampaně uvedli: „Pamětníci mohou potvrdit, že si nezadá s neblahými antisemitskými a antiklerikálními plakáty ´třetí říše´, narudo přetřenými gottwaldovskými ideology.“ Předseda ČSSD Bohuslav Sobotka uvedl, že kampaň není směřována proti církvím, ale proti způsobu, jakým se má církevní vyrovnání podle vládního návrhu uskutečnit. „Vyzýváme proto představitele církví, aby nesměšovali náboženské svobody s politikou, aby nesměšovali víru s financemi a výší finančního vyrovnání. Podstatou nynější společenské diskuse nejsou náboženské svobody, ale peníze a majetek, které mají být poskytnuty z veřejných zdrojů,“ uvedl Sobotka ve svém prohlášení.

Barbora Majerová

Senát odmítl zvýšit DPH, Nečas věří, že Sněmovna změnu prosadí

Kromě toho, že Senát na srpnové schůzi zamítl zákon o majetkovém vyrovnání státu s církvemi, neschválil ani tzv. konsolidační balíček s oficiálním názvem „Návrh zákona o změně daňových, pojistných a dalších zákonů v souvislosti se snižováním schodků veřejných rozpočtů“. Nejvíce diskutovaným bodem tohoto zákona je zvýšení DPH od roku 2013 o jedno procento, tj. z 20 na 21 procent u základní sazby a ze 14 na 15 procent u sazby snížené. Návrh zákona dále upravuje četné daňové úlevy, mění stropy pojistného a zvyšuje daně dědické, darovací a z převodu nemovitostí z 3 na 4 procenta. Kromě jiného snižuje živnostníkům výdajové paušály a pracující důchodci by měli přijít o zrušení základní slevy na dani z příjmů fyzických osob.

Proti návrhu zákona hlasovali nejen senátoři opozičních stran, které mají v Senátu většinu, ale také senátor ODS Jaroslav Kubera. Návrh se nyní vrací do Sněmovny, kde bude vláda potřebovat k jeho prosazení nejméně 101 hlasů. Premiér Nečas už naznačil, že rozhodování o balíčku s vyšší DPH ve Sněmovně je ochoten spojit s hlasováním o vyslovení důvěry vládě.

Vládní konsolidační balíček vyvolal v posledních měsících debatu uvnitř ODS. Na jednání poslaneckého klubu ODS proti němu vystupovala řada poslanců. Poslanci ODS sice návrh zákona ve Sněmovně jednomyslně schválili, v rozpravě ho však poslanec Petr Tluchoř kritizoval. Předseda vlády Petr Nečas reagoval na tuto debatu podrážděně, když úvahy o stáhnutí návrhu na zvýšení DPH označil v rozhovoru pro Lidové noviny v pátek 18. srpna za „krok za hranicí politické a ekonomické hlouposti, to už je na hranici politické a ekonomické debility.“

redakce

Prezidentská kampaň: noví kandidáti na obzoru, Zeman na vzestupu

Souboj o prezidentské křeslo, který se rozhodne začátkem příštího roku, okořenil v letních měsících vstup nových osobností. Táňa Fischerová, herečka, recitátorka a moderátorka, vstoupila na scénu již v půlce června. „Zvažovala jsem to dlouho, ale už to nechci odkládat. Půjdu do toho, protože na mě v tomto ohledu tlačí dost lidí.“ řekla serveru lidovky.cz. V politice chce prosazovat především slušnost a morální hodnoty.

Překvapení přinesla kandidatura hudebního skladatele Vladimíra Franze.  O vstupu do prezidentského klání ho přesvědčila iniciativa na sociální síti Facebook, která má ke konci srpna už přes 20 000 podporovatelů. Podle jeho názoru by prezident „měl usilovat o to, aby Česká republika, která je součástí uskupení, jako je Severoatlantická aliance nebo evropské společenství, působila co nejdůstojněji.“

Začátkem srpna svou kandidaturu oznámila také známá advokátka Klára Samková. „Stav země je neutěšený a nabídka současných kandidátů je taková, že za nejrealističtějšího považují pana profesora Franze. Dlouho jsem čekala, že se této věci ujme někdo rozumný, stále se tak ale neděje,“ obhajovala kandidaturu. Samková je bývalou členkou ODS a současnou zastupitelkou za TOP 09 pro Městskou část Praha 2.

Mezitím kanceláře prezidentských kandidátů nezvolnily tempo kampaně ani v horkých letních měsících. Dosavadní hegemonii Jana Fischera výrazně narušil vzrůst preferencí Miloše Zemana, který koncem srpna ztrácí na Fischera už jen 1,4 procent odhadovaných hlasů. Podle agentury ppm factum research tak první místo drží Fischer s 22 procenty hlasů, druhý je Zeman s 20,6 procenty. Třetí příčku by podle průzkumu obsadil zatím nekandidující Jan Švejnar s 12,2 procenty.

Jan Fischer se koncem srpna stává vedle Miloše Zemana druhým nezávislým kandidátem, který získal 50 000 podpisů, a může se tedy oficiálně utkat v souboji o prezidentské křeslo. Konkurenty mu zatím jsou, kromě již jmenovaného Zemana, Přemysl Sobotka oficiálně nominovaný za ODS, Karel Schwarzenberg za TOP 09 a Jiří Dienstbier za ČSSD.

Pozice ostatních potenciálních kandidátů se příliš nezměnily a podle aktuálního průzkumu se pohybují kolem pěti procent. Čtvrtou největší podporu obyvatel ve výši 7,3 procent by získal Tomio Okamura, který se však ke kandidatuře zatím nerozhodl. Přesto předhonil Dientsbiera s 6,5 procenty hlasů. Za nimi se drží Jana Bobošíková s 5,3 procenty a s 5,2 procenty Schwarzenberg. Ostatní kandidáti, mezi nimi lidovecká europoslankyně Zuzana Roithová, mají méně než pět procent volebních preferencí.

Pozornost médií si v polovině srpna získal také Vladimír Dlouhý. Nezávislý kandidát, který je znám především jako ministr průmyslu a obchodu z 90. let, zapojil do podpisové akce podnikavé studenty. Těm umožnil přivýdělek 20 korun za každý získaný podpis pro svou osobu, a vyvolal tak vlnu rozporuplných reakcí.

David Křapka

David Rath na kauci 14 milionů korun nemá

Bývalý středočeský hejtman David Rath (ČSSD) podal stížnost proti výši finanční záruky 14 milionů korun, kterou v pondělí 20. srpna stanovil Okresní soud Praha-Východ jako podmínku jeho propuštění z vyšetřovací vazby. Rath o něj požádal poté, co jeden z důvodů vazebního stíhání, možné ovlivňování svědků, pominul vypršením zákonné tříměsíční lhůty. Vazba však i nadále může trvat z důvodu nebezpečí útěku obviněného a možného pokračování v trestné činnosti. Při žádosti o kauci nabídli Rathův otec Ratmír Rath a jeho partnerka Renata Horká částku jednoho milionu korun. Dalších více než 30 lidí se za Ratha zaručilo písemně, nikdo z nich však nebyl ochoten tuto záruku podpořit i finančně.

O poskytnutí peněz na složení šestnáctimilionové záruky Rathovi advokáti jednali také se šéfem Nadačního fondu proti korupci Karlem Janečkem, ten však po návštěvě vazební věznice v Litoměřicích a po rozhovoru s Rathem prohlásil, že mu finančně nepomůže, protože ho Rath „nepřesvědčil“ zvláště tím, že odmítl přiznat svoje pochybení.

Stížnost proti přípustnosti kauce podalo také středočeské státní zastupitelství, které s rozhodnutím Okresního soudu Praha-Východ propustit Davida Ratha podmínečně na svobodu nesouhlasí.

redakce

Z domova stručně

* Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS) obvinila ve středu 29. srpna policejního prezidenta Petra Lessyho z pomluvy a zneužití pravomoci úřední osoby. Na základě tohoto obvinění ministr vnitra Jan Kubice Lessyho okamžitě propustil ze služebního poměru a ve funkci policejního prezidenta nahradil Lessyho jeho náměstek Martin Červíček. Premiér Nečas se na tiskové konferenci po jednání vlády k případu odmítl vyjádřit. Obvinění z pomluvy vychází z telefonického rozhovoru pro deník Právo ze 7. září 2011, v němž Lessy napadl náměstka zlínské krajské policie Jaroslava Vaňka, kterého prý dlouhodobě kryl před udáními a trestními oznámeními Rudolf Setvák, jeden z obviněných v kauze brněnského policejního gangu vydírajícího podnikatele. Podle serveru Novinky.cz Lessymu přitížila výpověď jeho bývalé tiskové mluvčí, která potvrdila pravdivost Lessyho výroků v rozhovoru, jehož autentičnost v deníku Právo Lessy zpochybňoval. Lessy se chce obvinění a rozhodnutí ministra bránit právní cestou.

* Senát na své srpnové schůzi schválil novelu zákona o rozpočtovém určení daní, podle níž si menší města a obce polepší na úkor čtyř velkých měst. Praha, Brno, Ostrava a Plzeň tak přijdou dohromady o miliardu korun, naopak menší města a obce si rozdělí celkem 12 miliard. Horní komora zároveň odmítla novelu, kterou chce vláda v rámci důchodové reformy uspíšit zavedení druhého pilíře penzijního systému už od příštího roku. Zamítnutí prosadila ČSSD, která se snaží odložit penzijní reformu až na rok 2015. Druhý pilíř důchodového systému počítá s převodem části peněz ze státního důchodového systému na individuální účty v soukromých penzijních fondech.

* Bývalý předseda poslaneckého klubu ODS Petr Tluchoř v rozhovoru pro deník Právo 25. srpna naznačil, že by vhodným kandidátem na nového předsedu ODS byl po skončení své prezidentské funkce Václav Klaus. Tento názor spojil s kritikou politiky současného předsedy ODS Petra Nečase, který „není ideálním předsedou, ale nikoho lepšího nemáme.“

* V úterý 28. srpna večer odstartoval na zpravodajském kanále ČT24 cyklus předvolebních debat Otázky Václava Moravce Speciál, v nichž se veřejnosti představí lídři volebních kandidátek ze všech třinácti volebních krajů. Komunální volby se budou konat ve dnech 12.-13. října. Pořady OVM Speciál se budou vysílat vždy v úterý a ve čtvrtek, účast v něm bude mít zajištěno šest volebních lídrů, jejichž strany či koalice získaly v daném kraji nejvíce volebních preferencí zjištěných dvěma renomovanými výzkumnými agenturami.

redakce

Ze zahraničí / Bohemika / Slovenika

Český dům v Londýně propagoval české výrobky

Olympijské středisko Český dům v Londýně, zřízené po dobu konání her, vzbudilo pozornost nejen tím, že letos otevřelo brány široké veřejnosti, a že odtud vysílalo olympijské studio České televize, ale také pohyblivou sochou klikajícího autobusu, které si všimlo i zpravodajství BBC. Její autor David Černý přidělal k tradičnímu londýnskému "double-deckeru" paže, s jejichž pomocí se předek autobusu zvedá a napodobuje cvičence provádějícího kliky s patřičným zvukovým doprovodem. Výrobu a instalaci autobusu zaplatil majitel Afrofertu Andrej Babiš, který toto dílo chce umístit před pražským sídlem své firmy.

Jak upozornil týdeník Euro, Babišova firma byla jedním z více soukromých podniků, které se na provozu Českého domu podílely a využily ho pro vlastní propagaci. Například interiér prostoru o rozloze 8000 metrů čtverečních vybavila sklářská firmy Lasvit z Nového Boru. Firma AVG z oboru informačních technologií zde sponzorovala dva koncerty české skupiny Monkey Business. Své klienty pozvala do Českého domu společnost Vítkovice Machinery Group, české pivo zde nabízel plzeňský Prazdroj.

Spokojen mohl být i český výrobce sportovního vybavení Alpine Pro, výhradní dodavatel české olympijské výpravy, který zde prodával olympijské oblečení navržené pro českou výpravu. Zásoba dvou tisíc barevných holínek, kterými čeští sportovci zaujali při úvodním ceremoniálu, se beze zbytku vyprodala.

redakce

Ekonomika

Výnosy ze zvýšené DPH stagnují

Ministr financí Kalousek přiznal, že zvýšení nižší sazby DPH z 10 na 14 procent platné od ledna letošního roku nepřineslo více peněz do státního rozpočtu. Inkaso DPH za prvních šest měsíců letošního roku se příliš neliší od loňského pololetí. V Senátu, kde obhajoval zvýšení daní na příští rok, ministr Kalousek tuto stagnaci vysvětloval dvěma vlivy. Tím jedním byla skutečnost, že letošní květen se stal termínem pro vratky DPH, což snížilo výnos ve srovnání s loňským rokem. Tím druhým je snížená spotřeba domácností jako odraz globální krize a celkové nálady lidí, kteří si spoří na horší časy na úkor každodenní spotřeby. Tento trend je doložitelný v nárůstu úspor domácností, ať už v bankovních produktech nebo na penzijním spoření.

redakce

Ceny benzínu a nafty trhají rekordy

Ceny pohonných hmot v České republice koncem srpna vzrostly na rekordní úroveň, u některých čerpacích stanic přesáhly hranici 40 korun za litr benzinu i nafty. Podle analytiků je důvodem růstu cen zdražování ropy. Úvahy o tom, zda nevyjít spotřebitelům vstříc a nesnížit u pohonných hmot spotřební daň, ministerstvo financí odmítá. Odpůrci úpravy spotřební daně tvrdí, že její snížení by se na výsledné ceně neprojevilo, protože prodejci by ho okamžitě využili ke zvýšení svých marží.

ČSSD prostřednictvím předsedy hospodářského výboru Sněmovny Milana Urbana oznámila, že se pokusí prosadit snížení spotřební daně na naftu o 2,50 Kč a na benzín o 1,50 Kč. Podle Urbana někeré studie dokládají, že stát by na snížení daně vlastně vydělal, protože české kamióny by přestaly čerpat naftu v Rakousku či Polsku, kde je levnější než v ČR.

Ministr průmyslu a obchodu Martin Kuba zase slíbil, že jako obranu proti svévolnému zvyšování cen čerpadláři bude státní distributor paliv Čepro na internetu zveřejňovat strukturu cen benzínu a nafty prodávaných u svých čerpacích stanic Euro Oil. Čepro na tuzemském trhu provozuje 191 čerpacích stanic, tedy menší část celkového počtu, a je až čtvrtým prodejcem co do objemu prodaných pohonných hmot.

redakce

Kultura

Poslední odlesky festivalového léta

S koncem srpna pozvolna končí letní festivalová sezóna. I letos si Češi mohli vybrat se širokého spektra akcí v různých částech republiky zaměřených na různé hudební styly. Zájem byl jako již tradičně vysoký. Colours of Ostrava dokonce hlásily rekordní účast 31 tisíc lidí.

Jedenáctý ročník ostravského festivalu, který se letos konal ve dnech 12.-15. července, se pak dá považovat za nekorunovaného krále léta právě díky enormnímu počtu návštěvníků. Ze světových hvězd na Colours nejvíc lákali třeba Bobby McFerrin nebo kanadská rockerka Alanis Morissette. Mezi velké hvězdy však trochu překvapivě vstoupila i méně známá francouzská zpěvačka Zaz, která podala strhující výkon a stala se miláčkem publika. Festival kromě skvělých hudebníků dokázal zaujmout i jedinečnou atmosférou. „Areál byl přímo v centru starých industriálních budov. Kde jinde může člověk vidět Bobbyho McFerrina s těžebními věžemi nad hlavou?“ říká o festivalu student Karlovy univerzity, Pavel Bakovský.

Velké hvězdy byly ale k vidění i jinde. Open Air Festival na letišti v Panenském Týnci v druhém srpnovém týdnu lákal návštěvníky na Gorillaz Sound System, nebo na legendárního Normana Cooka. Britský DJ vystupující pod uměleckým jménem Fatboy Slim u nás hrál letos vůbec poprvé.

Další obrovskou hvězdou, která se objevila na naší festivalové scéně, byla britská kapela The Prodigy. Zahrála na již osmnáctém ročníku Rock for people. Tradiční královehradecký festival byl však letos bohužel zmiňován, spíš než kvůli hudebním zážitkům, hlavě z důvodu špatného počasí, které ročník výrazně poznamenalo (viz Carolina 807).

Trutnov Open Air festival již tradičně reprezentuje o něco komornější festivalovou scénu, zaměřenou spíše na legendy české předrevoluční rockové a undergroundové scény. Ze zahraničních kapel, které se v Trutnově letos v polovině srpna letos objevily, byli nejvíce vidět především američtí Korni, údajně nejtvrdší kapela v historii festivalu. I přes pohodovou letní atmosféru se však letošní Trutnov konal v trochu nostalgické náladě. Festival byl in memoriam věnován Václavu Havlovi a Ivanu Martinu Jirousovi.

Ondřej Krutilek

Papričky rozpálily Synot Tip Arénu v Praze

Úterý 28. srpna se stalo pro fanoušky Red Hot Chilli Peppers alias Papriček svátečním dnem. Kalifornská kapela se k nám poprvé po šesti letech vrátila v rámci turné na podporu nejnovějšího alba I’m With You a předvedla koncert, jak se patří. Z úvodního bubenického sóla se vyklubala bombastická píseň Monarchy of  Roses a v těsném rytmu následovala další vystoupení. Samozřejmě se dostalo i na mnoho starších hitů jako například Under the Bridge nebo Otherside.

Předskokany Papričkám dělala domácí kapela Charlie Straight, která sice stylově k hlavním protagonistům nezapadala, ale přesto dokázala publikum patřičně nažhavit. Dále zde vystoupila kapela A.A.A.K. neboli As Able As Kane.

Některým lidem v hledišti přišlo vystoupení statické kvůli zlomené noze nejmladšího člena kapely, kytaristy Joshe Klinghoffera, který byl po celou dobu upoután na židli. Na druhou stranu se kapela snažila vyždímat ze živého působení maximum. Předhazovala lačnému publiku své nejlepší kousky a doprovázela je živelnými kreacemi a psychedelickými a střihovými záznamy na velkých obrazovkách. Baskytarista Flea se vrátil na pódium k hraní přídavků po rukou ve stojce.

Bláznivé pohyby však nebyly tím nejdůležitějším, pro co si čtyřiadvacetitisícový dav přišel. Byla to především hudba. Jestli kapela někde příliš zvolnila, osvědčený hit jako třeba cover Higher Ground vrátila rozjetý vlak na správnou kolej. Když ovšem zazněla zmíněná Under the Bridge, vše potemnělo a utichlo, jak se démonicky melancholická píseň nesla a roznášela mezi lidmi. V setu přídavků se objevily kousky jako Ethiopia, bluesovka They’re Red Hot nebo Give it Away.

Technická stránka vystoupení byla dvojaká. Lidé na konci davu měli šanci vidět dění na pódiu ve velkém díky mocným obrazovkám. Zvuk bohužel tolik uspokojující nebyl – boční tribuny a jiné části pódia bombardovaly dozvuky a odrazy, a tak si nejvíc užili lidé tančící kolem reproduktorů.

Po vystoupení kapela obdržela od společnosti Supraphon, tuzemského zástupce korporace Warner Music, zlatou desku za více než 2,5 tisíce prodaných kopií alba I’m With You. „Tuto hranici ale už Red Hot Chili Peppers s I'm With You dávno překročili a blíží se k platině," řekl iDNES.cz zástupce Supraphonu Michal Máka.

Martin Suriak

České televize vyložily své podzimní karty na stůl

V průběhu letních měsíců zveřejnily hlavní české televizní stanice informace o pořadech, s nimiž budou na podzim usilovat o přízeň televizních diváků. Sérii tiskových konferencí zahájila Nova, která vedle zavedených programových stálic, seriálu Ordinace v růžové zahradě, podvečerní nekonečné ságy Ulice a sitkomu Helena, nabídne nový seriál Gympl, soutěž vaření MasterChef, a obnoví starší pozastavené publicistické pořady Na vlastní oči a Prásk.

Televize Prima krátce na to informovala, že chce jít do konfrontace s nováckou Ordinací tím, že ve stejný den nasadí svůj úspěšný seriál Cesty domů. Nový esem v rukávu by měl být zatím nejdražší projekt Primy seriál Obchoďák. Kromě toho také Prima natočila komediální seriál ze školního prostředí Základka s nasazením do pondělních večerů. O víkendech by se měla vysílat další řada castingové reality show Česko a Slovensko má talent. Na páteční večery má Prima připravený nový zábavný pořad Zrcadlo tvého života, který bude uvádět Jiřina Bohdalová.

Pro Českou televizi jsou hlavními profilovými pořady podzimní sezóny závěrečné řady úspěšných seriálů Vyprávěj  a Zdivočelá země. Novinkou by měl být seriál Ententýky, slibující odlehčený pohled na rodiče a děti současnosti. Kromě toho, že Česká televize opět využije bohatství svých archivů v cyklu Nejlepší Bakaláři a v sestřizích úspěšné zábavné tvorby, chce v oblasti zábavy přinést pátou řadu oblíbené taneční show StarDance a také kultovní pořad v licenci HBO Na stojáka. Žánrovou novinkou bude vědomostní soutěžní pořad „Můžeme dál?“, který otestuje v českých domácnostech znalosti prostředí, ve němž lidé žijí.

Úspěšně dokončená digitalizace zemského vysílání, která rozšířila možnosti příjmu televizních programů, a vznik nových tematických a specializovaných televizních programů ukrajuje sledovanost hlavním televizním programům TV Nova, TV Prima a ČT1. Přesto se však i nadále k nim obrací největší část českého televizního publika.

redakce

Sport

Letní olympijské hry v Londýně: deset medailí pro české sportovce

Na XXX. letních olympijských hrách v Londýně čeští reprezentanti potvrdili naděje, které do nich fanoušci vkládali. Navzdory rozpačitému vstupu do olympijských soutěží se nakonec tuzemští reprezentanti vrátili bohatší o deset cenných kovů. Kromě předem favorizovaných sportovců se na olympiádě vyskytlo i několik příjemných překvapení a příslibů do budoucna.

Už po působivém zahajovacím ceremoniálu bylo jasné, že Britové se na olympijské hry do nejmenšího detailu připravili a že půjde skutečně o svátek sportu. Fanoušci českého národního týmu doufali, že to bude také oslava českých reprezentantů. Přestože se do soutěže v prvních dnech zapojilo hned několik žhavých favoritů, úvodní disciplíny tomu nenasvědčovaly.

Od Kateřiny Emmons se medaile očekávala takřka povinně. Střelkyně však zaváhala a skončila na čtvrtém místě. Cyklista Roman Kreuziger dojel patnáctý. Tenista Berdych na wimbledonském trávníku vypadl v prvním kole. Loňská wimbledonská vítězka Petra Kvitová skončila ve čtvrtfinále. Ostřílená veteránka na divoké vodě, Štěpánka Hilgertová, bojovala statečně a s neskutečným nasazením, přesto skončila čtvrtá. Střelec Kostelecký zlato neobhájil.

Smůlu prolomil až po čtyřech dnech v peřejích kajakář Vavřinec Hradilek. Po výborné jízdě se dočkal stříbrného úspěchu. V cíli mu držely palce i české tenistky Andrea Hlaváčková a Lucie Hradecká. „Fandila jsem mu přímo na trati. A když jsem ho viděla, taky jsem zatoužila po placce,“ vyjádřila své pocity sympatická tenistka Hlaváčková, která později spolu se svojí partnerkou Hradeckou ve čtyřhře skutečně stříbro vybojovala.

Trojici stříbrných reprezentantů doplnil veslař Ondřej Synek. Ten byl sice mnohými dopředu tipován na vítěze, přesto nebyl z konečného umístění zklamaný. „Udělal jsem pro úspěch maximum. Nezbývá mi než se poklonit vítězi a uznat, že Drysdale byl prostě lepší,“ řekl na adresu zlatého Novozélanďana. Synek byl osobně přítomen vítězství své kolegyně Miroslavy Knapkové, když sledoval její jízdu ze břehu na kole. „Jela tak famózně, že už po čtvrtině dvoukilometrové dráhy jsem věděl, kdo to vyhraje,“ ocenil Synek její výkon. Na vodě pak nečekaně urval bronz i český čtyřkajak ve složení Daniel Havel, Lukáš Trefil, Jan Štěrba a Josef Dostál.

Čest střelců zachránila až mladá naděje české reprezentace – Adéla Sýkorová. Obsadila třetí místo a byla svým úspěchem nadšená. Totéž se dá říct o bronzové atletce Zuzaně Hejnové. Ta si šetřila síly do finiše a vyplatilo se jí to, když před cílem předběhla Jamajčanku Spencerovou. „Věřila jsem a bojovala až do konce,“ svěřila se Češka, která konečně prolomila prokletí čtvrtých míst z velkých akcí.

Dvě zlaté medaile se očekávaly z oštěpařského sektoru. Výtečná Barbora Špotáková nedala soupeřkám šanci a výkonem 69,55 metrů zvítězila s druhým největším předstihem před ostatními závodnicemi v historii her. Po překvapivém výpadku Rusky Abakumové stříbro a bronz nakonec putovaly do Německa. Špotáková bezprostředně po závodu nevyloučila možnost, že napodobí svého trenéra Jana Železného a zaútočí na třetí zlato v roce 2016 v Rio de Janeiru. Smůla se naopak lepila na paty Vítězslavu Veselému. Vítěz kvalifikace na cenný kov nedosáhl a odcházel čtvrtý.

Závěr her přinesl dva překvapivé výsledky –  v obou případech to byly zlaté medaile. Tu první přidal do české kolekce moderní pětibojař David Svoboda. K medaili měl blízko už před čtyřmi roky v Pekingu, ale tehdy ho zradil kůň v parkúru. Tuto disciplínu tedy obzvlášť před Londýnem trénoval a přineslo to kýžené ovoce. Do závěrečného běhu a střelby nastupoval s vteřinovým náskokem a svému největšímu soupeři z Číny dokázal v Greenwichském parku s přehledem utéct. Druhé zlato přidal těsně před koncem her na horském kole Jaroslav Kulhavý. I u něho se jednalo spíše o překvapení – fanoušci favorizovali především jeho kolegyni z ženského týmu, Kateřinu Nash. Kulhavý, který v loňské sezóně bikerům vládl, měl letos smůlu. Upnul se tedy k olympiádě: „Byl to nejdůležitější závod roku. Buď olympiáda, nebo nic.“ Výsledkem bylo tvrdě zasloužené první místo.

Michaela Kratochvílová

Gambrinus lize vládne pražská Sparta

Poslední červencový víkend zahájila svůj další ročník fotbalová Gambrinus liga. Po pěti odehraných kolech se dostala na čelo pražská Sparta s náskokem tří bodů před Plzní a Libercem a Jabloncem. Na posledním místě je Příbram, jejíž vedení po pěti neúspěšných kolech odvolalo trenéra Vavrušku. Vavruška je druhým odvolaným koučem nové prvoligové sezony. Před Příbramí měnilo trenéra Slovácko, kde Miroslava Soukupa nahradil Svatopluk Habanec.  Přestože pražská Slavia má ve svých řadách nejúspěšnějšího střelce sezóny Kisela s pěti vstřelenými góly, na svém kontě má jen jednu výhru a se šesti body se pohybuje ve středu tabulky.

Tabulka Gambrinus ligy po pěti kolech:
1. Sparta Praha, 13 bodů, 2. Viktoria Plzeň 10, 3. Slovan Liberec 10, 4. Baumit Jablonec 10, 5. Mladá Boleslav 7, 6. Zbrojovka Brno 7, 7. Slavia Praha 6, 8. Dukla Praha 6, 9.  Sigma Olomouc 6, 10. Vysočina Jihlava 5, 11.  Baník Ostrava 5, 12.  Teplice 5, 13.  Hradec Králové 4, 14. 1. Slovácko 4, 15. Dynamo České Budějovice 3, 16. Příbram 3.

redakce

O evropských pohárech rozhodnou odvety

Až po uzávěrce srpnového vydání Caroliny bude jasné, které ze tří českých fotbalových mužstev se probojuje do evropských pohárů. Český mistr Slovan Liberec odcestoval na Ukrajinu, kde se v odvetě střetne s těžkým soupeřem Dněprem Dněpropetrovsk. Aby se Liberec dostal do Ligy mistrů, musel by 30. srpna  buď vyhrát, nebo remízovat při vstřelení nejméně tří gólů, protože první utkání v Liberci skončilo remízou 2:2.

Evropskou ligu si již nezahraje Mladá Boleslav, kterou v předkolech vyřadil nizozemský tým Twente Enschede. Sparta se pokusí doma vyřadit jiný nizozemský klub Feyenoord Rotterdam, na jehož hřišti před týdnem remizovala 2:2. Pokud nevyhraje, k postupu jí stačí ubránit remízu 0:0 nebo 1:1. Poslední český kandidát na účast v Evropské lize Viktoria Plzeň v prvním utkání s belgickým Sporting Lokeren prohrál 1:2, pro postup tedy musí vyhrát, nejlépe rozdílem dvou gólů, stačil by však i výsledek 1:0.

redakce

Sport stručně

* Paralympijské hry zahájeny. Slavnostním ceremoniálem byly ve středu 29. srpna zahájeny paralympijské hry v Londýně. Vlajkonošem české výpravy byl Rostislav Pohlman, atlet a basketbalista na vozíčku. Celkem se paralympijských her zúčastní čtyřicet šest českých sportovců, kteří se pokusí překonat dvacet sedm medailí z pekingské paralympiády.

* Kvitová opět ve skvělé formě. Snad to byl neúspěch při obhajobě ve Wimbledonu, snad předčasný konec na olympijských hrách. Tak či tak, Petru Kvitovou něco nastartovalo a je zpět ve své nejlepší formě. Od londýnské olympiády vyhrála turnaje v Montrealu, v New Haven a na US Open je už ve třetím kole. Tam postoupila po výhře nad Kanaďankou Wozniakovou i Lucie Šafářová. V prvním kole uspěl Tomáš Berdych. V singlu je naopak už mimo Lucie Hradecká a Radek Štěpánek. Oba si však zahrají ještě ve čtyřhře.

* Josef Váňa ve filmu. Příběh živoucí legendy českého dostihového sportu má už i své zastoupení ve filmu. Režisér Jakub Wagner strávil se žokejem Váňou rok a půl při natáčení ojedinělého dokumentu „Největší závod je život sám“, ve kterém občas zazní i pořádně jadrný jazyk. Váňa se momentálně chystá navzdory zlomenině z konce dubna na svou již dvacátou šestou účast na Velké Pardubické. Pochopitelně i s koněm Tiumenem, se kterým zvítězil v posledních třech ročnících.

Michaela Kratochvílová

Počasí

Počasí

Kdo navštívil Českou republiku v srpnu, setkal se tu s nadprůměrně teplým počasím, které přerušovaly jen přechodné dešťové fronty doprovázené místními divokými bouřkami. Teploty se občas přiblížily magické třicítce. Rekreanti mohli být spokojeni, zemědělce sužovalo sucho. Koncem srpna začíná obvykle foukat studený vítr ze strnišť, letos je to spíše teplý středomořský fén.

redakce