5. prosince 2013, Carolina č. 843

události od 27. listopadu do 4. prosince


Z domova

Česko a Slovensko si budou vzájemně uznávat vysokoškolské vzdělání

Stovkám Čechů a Slováků odpadne po Novém roce povinnost nechat si uznat titul ze sousední zahraniční vysoké školy.  Dohodu o vzájemném uznávání vysokoškolských diplomů podepsali v Praze 28. listopadu premiéři obou zemí Jiří Rusnok a Robert Fico. Smlouva navazuje na dokument z roku 2001, který umožnil uchazečům absolvovat přijímací řízení a následné bezplatné studium v mateřském jazyce. Počet zahraničních studentů se tak v minulých letech zněkolikanásobil, a bylo tedy nutné přijmout nová legislativní opatření, vysvětlil v Ranním interview Radiožurnálu náměstek ministra školství Tomáš Hruda.

V současné době totiž studuje na českých vysokých školách přibližně 25 tisíc slovenských studentů, českých je na Slovensku podstatně méně, asi čtyři sta. Uznání vzdělání se netýká každého absolventa, ale pouze těch, kteří se po skončení studií rozhodnou pro návrat domů. V případě uznání diplomu musel navíc slovenský žadatel zaplatit i poplatek ve výši sta eur. Nová smlouva tyto poplatky ruší.

U takzvaných regulovaných povolání, kdy si každý člen EU stanovuje své vlastní podmínky (advokáti, lékaři ale i daňoví poradci) trvá ovšem nadále nutnost ověření dokladu a zaplacení poplatku. Stejně tak i tituly docent a profesor budou jako dosud nepřenositelné.

Dohoda by pak měla usnadnit život nejenom nynějším studujícím, ale i těm, kteří absolvovali před jejím podepsáním. Jak uvedl deník Pravda, podle slovenského ministerstva školství by měla pro ně platit také.

Lucie Hrachovcová

Akademie věd slaví 20. výročí

Akademie věd ČR se v průběhu let stala nejefektivnější institucí v zemi ve smyslu podílu na výzkumech.  K 20. výročí vydalo nakladatelství Academia knihu Hvězdy vědeckého nebe autora Karla Pacnera a kolektivu, která formou rozhovorů přináší příběhy 21 vědců. Jsou to významní aktéři uplynulých 20 let, a kniha tak mapuje historii akademie.

AV ČR začala fungovat v roce 1993, kdy navázala na činnost Československé akademie věd, pokračovatelky České akademie věd a umění založené v roce 1890. "Řekli jsme si, že uděláme instituci věd evropského formátu. Bojovali jsme s několika politickými útoky, ale klíčová pro nás byla vnitřní atmosféra, teprve potom peníze," vyprávěl první a nyní čestný předseda akademie Rudolf Zahradník.¨

Po pádu komunistického režimu se začala více preferovat mezinárodně úspěšná témata a úkoly spojené s potřebami současné české společnosti. "Této instituci se podařilo integrovat do celosvětové vědy a myslím, že jsme rovnocenným partnerem ve světové vědecké komunitě," řekl současný předseda Jiří Drahoš.

Akademie se věnuje především základnímu a aplikovanému výzkumu v úzké spolupráci s vysokými školami i dalšími institucemi. "Velmi intenzivně přispíváme k výchově doktorandů, máme jich tady kolem 2000 ročně," připomněl Drahoš. Zvyšuje se i její propojení s pracovišti průmyslového výzkumu.

V současné době se akademie potýká s opakovaným snižováním rozpočtu, což výrazně ovlivňuje fungování jednotlivých pracovišť. Ve spolupráci se svými  ústavy připravuje novou strategii, která podle Drahoše zohlední klíčová témata, jako jsou zdraví, nové materiály a technologie.

Z tiskové konference Andrea Kubová

Wikikonference nastínila možnosti další česko-slovenské spolupráce

V sobotu 30. listopadu se v prostorách Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze konala už pátá Wikikonference. V programu rozděleném do čtyř bloků a workshopu se mohli zájemci o tento internetový fenomén seznámit s novinkami z české i slovenské Wikipedie, provozem stránek i organizace za nimi stojící a v neposlední řadě si sami vyzkoušet, jakým způsobem se účastnit samotné tvorby.

Wikipedie je otevřená internetová encyklopedie, jejíž obsah tvoří sami její uživatelé. Od roku 2001, kdy vznikla ve Spojených státech její první anglická verze, se rozšířila do celého světa a stala se jednou z nejnavštěvovanějších stránek celého internetu dostupnou ve stovkách jazyků. Ač jsou pravidla pro její editování poměrně přísná, při jejím tvoření se klade obzvlášť velký důraz na ověřitelnost a nezaujatý úhel pohledu a i britský týdeník The Economist označil její věrohodnost za srovnatelnou s běžnou tištěnou literaturou faktu, zůstává nadále její použití zejména v akademické oblasti poměrně kontroverzní.

I na toto téma diskutovali na pražském Albertově odborníci z řad žurnalistů, tlumočníků, historiků a dalších. Překladatel Zdeněk Hartmann hovořil o tom, s jakými chybami se v textech přeložených z cizojazyčných inkarnací Wikipedie setkává nejčastěji. Možnost větší spolupráce mezi českou a slovenskou "wiki" pak naznačil Marek Blahuš, podle nějž by mohla "jazyková podobnost" přispět k obohacení a většímu propojení obou verzí.

Účastníkům workshopu vysvětlila Jitka Erbenová způsob umísťování fotografií na Wikipedii a zároveň význam takzvaných svobodných fotek. Protože z důvodu ochrany autorských práv nemohou být všechny snímky dostupné na internetu použity jako ilustrace vedle textu, fotky od samotných uživatelů a tvůrců jsou velmi žádané.

Z Wikikonference Tomáš Hába

Armáda spásy znovu zahajuje zimní režim pomoci bezdomovcům

Dobročinná křesťanská organizace a největší poskytovatel podpory lidem bez domova, Armáda spásy, vede od 1. prosince až do konce března zimní režim v péči o nejchudší. Bezdomovcům v celé republice nabízí kromě stálých služeb zimní noclehárny a v případě mrazů jim přes noc otevře svá denní centra. Ta prodlouží pracovní dobu od devíti ráno do šesti večer. Organizace také v Praze rozjede svůj terénní program. Účastníci budou vyhledávat bezdomovce a poskytovat jim informace o možnostech přenocování v sociálních zařízeních.

Na rozdíl od minulého roku poběží program nově i v noci díky podpoře Magistrátu hlavního města Prahy. Magistrát pomohl také tím, že umožnil zprovoznění dvou zimních nocleháren s celkovou kapacitou 180 lůžek. "Letos se po letech i Praha konečně pochlapila," pochválil vstřícnost vedení města ředitel sociálních služeb Armády spásy Jan F. Krupa.

Mimo Prahu působí A.S. v dalších devíti městech, například v Brně, Ostravě, nebo Olomouci. Předminulou zimu organizace zaznamenala ve svých budovách 12 tisíc návštěv, minulou rekordních 22 tisíc. "V letošním roce očekáváme další nárůst, nelze přesně odhadnout, kolik lidí naše zařízení využije, ale jsme schopni garantovat, že přijmeme každého, kdo o službu požádá," uvedl Krupa.

Ve srovnání s vyspělými zeměmi Česká republika v péči o bezdomovce a jejich rehabilitaci ve společnosti i přesto zaostává. "Minulý týden jsme se vrátili ze zahraniční cesty, kdy jsme navštívili mateřskou organizaci Armády spásy v Nizozemsku za účelem zjištění, jak tam funguje sociální bydlení. První zarážející fakt jsme se dozvěděli od naší průvodkyně. Na Nizozemsko s populací přes 17 milionů připadá 15 tisíc lidí bez domova, tady je 10 milionů a 30 tisíc lidí bez domova,"  řekla Pavla Vopeláková, tajemnice národního velitele A.S. a tisková mluvčí organizace. Na nizozemském systému oceňuje to, že bezdomovci netráví dlouhý čas na ulici a postupně mají možnost získat bydlení i práci. Podle Krupy je výhodou Nizozemska, že má 30 tisíc bytů v režimu sociálního bydlení.

Armáda spásy v Česku působí od roku 1990 jako občanské sdružení, které nabízí pomoc všem lidem v tíživé životní situaci. Mezinárodní organizaci založil roku 1865 William Booth. Na našem území otevřela svá pracoviště už v roce 1919, ale její činnost zrušil komunistický režim na začátku 50. let. V současnosti sídlí A.S. v 126 zemích světa.     

Z tiskové konference Petr Liška

Počet nakažených HIV v České republice v posledním roce strmě vzrostl

Světový den boje proti AIDS, který připadá na 1. prosince, letos nesl heslo Dostaňme se na nulu. Organizace OSN a UNAIDS totiž mají za cíl dostat se na nulový počet nových HIV infekcí, úmrtí na AIDS a omezit diskriminaci infikovaných a nemocných osob.

"V letošním roce se přesáhlo v České republice číslo 2000 hlášených HIV infekcí. Celkový počet pacientů, kteří se dostali do stadia AIDS, je 396. Od roku 2002-2003 sledujeme rapidní nárůst HIV infekce," uvedl na tiskové konferenci Vratislav Němeček, vedoucí Národní referenční laboratoře pro HIV/AIDS.

Data o výskytu HIV/AIDS se rozlišují do tří kategorií: občané ČR, rezidenti a cizinci s krátkodobým pobytem. V roce 2008 vzrostlo číslo nemocných HIV u občanů ČR a rezidentů, a to zejména kvůli nově otevřeným plazmatickým centrům po celé republice, zaevidovalo se 148 případů. Největší procento nakažených žije v Praze (53,8 %), více je zastoupen také kraj Středočeský (8,9 %). Pozitivním faktem je, že v posledních letech příliš nepřibývá pacientů, kteří se dostanou do stadia AIDS, především díky rozvoji léčby HIV.

Nejvíce se HIV šíří pohlavním stykem, pouhých 5 % tvoří injekční uživatelé drog. Celkem 144 nových případů se zjistilo u mužů majících pohlavní styk s muži. Vysoký podíl homo/bisexuálního přenosu je trvale hlavním rysem výskytu HIV infekce v ČR. Ve srovnání s Evropou je ČR v tomto aspektu na třetím místě. Za prvních deset měsíců roku 2013 je mezi nově infikovanými 173 mužů a 22 žen.

HIV je nemoc napadající T4 lymfocyty a ve světě nyní žije 34 milionů infikovaných osob.  Jejich počet roste ve východní Evropě, centrální Asii, Oceánii, na Blízkém východě a v severní Africe. Z hlediska nových případů je nejkritičtější situace na východě Evropy a na západě Velké Británie.

Z tiskové konference Gabriela Kabátková

Staroměstské náměstí ozdobil 24 metrů vysoký smrk

V sobotu 30. listopadu se do centra Prahy vydalo na třicet tisíc zvědavců, kteří si nenechali ujít tradiční rozsvěcení vánočního stromu v historickém jádru hlavního města. V plné kráse ho turistům i Pražanům z přilehlého podia představili herečka Libuše Šafránková a primátor Tomáš Hudeček. Staroměstské náměstí zároveň hostí největší adventní trh v Česku; čekání na Ježíška návštěvníkům osladí trdelníky, pečené kaštany i svařené víno.

Přesně v 17 hodin se rozehrála hudba a na větvích 24 metrů vysokého smrku z Kutnohorska začala oslňující show. Do rytmu muziky problikával strom všemožnými barvami, tu se mihla modrá, jindy zase stříbrná. Tolik očekávané finální podoby se přihlížející dočkali, když se na stromě rozžalo na 72 000 diodových světel, která náměstí zalila červeno-zlatou září.

Krášlení  zabralo celé čtyři dny. Výzdoba se nese v duchu motta Zastavme se v čase, které odkazuje ke Staroměstskému orloji. A opravdu: světýlka připomínají ciferníky či hodiny.

Stejně jako v předešlých letech, i letos mohli zájemci z celé země dávat své tipy na ideální vánoční strom. Stačilo zaslat fotografii - těch se letos sešlo dvacet. Organizátoři poté vybrali smrk, jenž splňoval všechna kritéria, a vítězný návrh odměnili částkou 10 000 korun.

V minulosti rozzářily náměstí stromy z Krkonoš, Rokycanska či Kladenska. V současnosti se nekácí volně v lesích, ale na pozemcích soukromých osob či institucí. Ani letošní jehličnan z Ratají nad Sázavou není výjimkou; stál v tamějším parku, který se obec rozhodla zvelebit a původní smrk nahradit novým.

Ze Staroměstského náměstí Veronika Čáslavská

Domácí perníčky jako první poslové vánoční nálady

Na samém sklonku týdne se po roce opět rozhořela první svíce na adventním věnci. Dětské duše odpočítávají poslední dny do příchodu Ježíška a rodiče by měli nejraději vánoční šílenství už za sebou. Přípravy se dají sice odkládat až na poslední chvíli, přece jen se najde něco, co se odkládat už nedá, perníčky totiž potřebují svůj čas. Po vyndání z trouby rychle tvrdnou a bude jim trvat další dva až tři týdny, než změknou a zvláční. A ruku na srdce, odkládat se dají jiné věci. Přijde-li totiž na pečení perníčků a s ním spojenou vůni koření, vykrajování zvířátek, hvězd a zvonečků a nenápadné ujídání ještě syrového těsta, těší se malí i velcí. První zmínky o tradiční pochutině se objevují již roku 1335 a jsou spojeny s městem Turnov.

Na perníčky budeme potřebovat 650 gramů mouky, 250 gramů moučkového cukru, 100 gramů tekutého medu, 50 gramů másla, 100 mililitrů mléka, 4 žloutky, 2 kávové lžičky jedlé sody, 2 kávové lžičky perníkového koření a 1 polévkovou lžíci kakaa.

Nejdříve smícháme 500 gramů mouky s moučkovým cukrem, jedlou sodou, kořením a kakaem. Do suchých ingrediencí zapracujeme med, rozpuštěné máslo, mléko a žloutky. Vypracujeme těsto, které je velmi mazlavé a lepí se, ale to je prozatím správně. Dáme ho minimálně přes noc odležet do lednice. Druhý den do těsta zapracujeme zbylých 150 gramů mouky. Vytvoříme tak hladké těsto, které vyválíme na plát silný zhruba 3 - 4 milimetry a začneme vykrajovat. Pečeme v předehřáté troubě na 180 stupňů 5 - 10 minut, podle tloušťky perníčků. Skladujeme je v uzavřené nádobě na suchém a chladném místě.

Dobrou chuť a krásné vánoční svátky přeje Karolína Hejlová

Ze zahraničí / Bohemika / Slovenika

Žebříček Transparency International: Češi vnímají korupci hůř než před rokem

Češi vnímají korupci ve veřejné správě hůř než před rokem. Vyplývá to z každoročního celosvětového průzkumu, který sestavuje nezisková organizace Transparency International. Letošní verzi zveřejnila v úterý. Podle měření klesla Česká republika z loňského 54. místa na 57. Na stejnou příčku se zařadilo ještě Chorvatsko, Bahrajn nebo Namibie.

"Není divu, že umístění České republiky zejména v porovnání s ostatními evropskými zeměmi není příliš lichotivé. Je to dáno neschopností dotáhnout do konce klíčová protikorupční opatření," okomentovala podle serveru Lidovky.cz výsledek zástupkyně české pobočky TI Radka Pavlišová. Cestu vidí v prosazování zákonů o depolitizaci státní správy, transparentním financování politických stran či zákonné záruce nezávislého vyšetřování závažné korupce.

Transparency International sestavuje žebříček od roku 1995. Slouží jí k tomu stobodová škála, přičemž plný počet bodů dostane země, ve které se korupce téměř nevyskytuje. ČR získala 48 bodů. Od roku 1996, kdy se v měření poprvé objevila, se její hodnocení postupně zhoršovalo. Krátce stoupalo jen v druhé polovině minulého desetiletí a nejlepších výsledků ČR dosahovala v letech 2007 a 2008. Později se opět propadala.

Ze všech zemí na světě vnímají korupci nejméně v Dánsku s 91 body, následuje Nový Zéland. Naopak nejhůře se v žebříčku umístily Afghánistán, Severní Korea a Somálsko s 8 body.  ČR obsadila 25. místo z 31 evropských zemí, mezi které organizace řadí státy Evropské unie, Norsko, Švýcarsko a Island. O bod hůř než ČR se umístilo Slovensko, následováno postupně Itálií, Rumunskem, Bulharskem a Řeckem.

David Šír

Zemřela ruská disidentka Gorbaněvská, jedna z osmi statečných

V pátek 29. listopadu zemřela v Paříži ve věku 77 let ruská disidentka Natalja Gorbaněvská. Byla jednou z osmi demonstrantů, kteří v srpnu 1968 protestovali na moskevském Rudém náměstí proti obsazení Československa vojsky Varšavské smlouvy. Letos v říjnu Gorbaněvská navštívila Prahu, kde ji přijal prezident Miloš Zeman a Univerzita Karlova ocenila její celoživotní zásluhy v boji za demokracii, svobodu a lidská práva.

Protest se uskutečnil čtvrtý den po obsazení Československa, tedy 25. srpna 1968. Osm protestujících neslo transparenty jako Hanba okupantům a Za vaši i naši svobodu, transparent Ať žije svobodné a nezávislé Československo byl dokonce v češtině. Gorbaněvská ke své účasti uvedla, že byla roztrpčena tím, jak byly zmařeny naděje spojené s reformním hnutím v Československu, takzvaným pražským jarem. Navíc ji prý naštvalo oficiální vyjádření, že sovětští lidé invazi jednomyslně podporují.

Natalja Gorbaněvská se narodila 26. května 1936 a vystudovala filologii a překladatelství na tehdejší Leningradské univerzitě. Aktivně se angažovala v disentu a vydávala samizdatový časopis Kronika současných událostí. Po nuceném pobytu v psychiatrické léčebně v roce 1975 emigrovala do Francie, kde žila až do své smrti.

Eliška Pokorná

Ekonomika

Počet českých rodin připojených k internetu se poprvé vyšplhal přes dvě třetiny

Téměř tři miliony domácností v ČR vlastní osobní počítač s internetem. Uživatelé využívají internet převážně z pohodlí domova, nejčastěji pak k e-mailové korespondenci. Více než třetina Čechů nakupuje přes internet, což představuje enormní nárůst od roku 2003, kdy e-shopů využilo pouhých 300 tisíc osob. Ukázaly to výsledky výzkumu, které Český statistický úřad (ČSÚ) zveřejnil na čtvrteční tiskové konferenci.

Výzkum zjistil, že 68 % domácností vlastní osobní počítač a téměř všechny jsou připojeny k  internetu. Jen malé procento nepoužívá vysokorychlostní připojení. Stále je to však pod průměrem všech členských zemí EU. Průměr rodin s vysokorychlostním internetem v EU je 71,9 %, s počítačem 77,9 % (ČR 72,5 %). Od roku 2007 však vzrostl počet českých domácností vlastnících osobní počítač nejvíce ze všech zemí EU. Do mezinárodního srovnání v roce 2012 se zapojily domácnosti, ve kterých žije alespoň jedna osoba ve věku 16-74 let.

Počítač i internet využívalo v roce 2013 historicky poprvé shodně 70 % jednotlivců (více než 6 milionů). Za jednotlivce se považuje osoba starší 16 let. "Více než polovina uživatelů stráví na internetu pro soukromé účely méně než pět hodin týdně, 40 % uživatelů se na internetu pohybuje v rozmezí pěti až dvaceti hodin a pouze 8 % Čechů uvedlo, že na internetu stráví více než 20 hodin týdně," sdělila na tiskové konferenci Romana Malečková z oddělení statistiky výzkumu, vývoje a informační společnosti ČSÚ. Ti, kdo internet nevyužívají, uvádějí jako důvody jeho nepotřebnost, vysoké počáteční náklady nebo vysoké ceny za připojení.

Stále více je v oblibě přenosný počítač. Zatímco v roce 2009 jej vlastnila pětina domácností, letos je to již 43 %. Více než pětina Čechů se  letos také připojovala k internetu ze svého mobilního telefonu mimo domov či pracoviště, z jednotlivců v letech 16 až 24 let mobilní internet využívá více než polovina.

"Jednoznačně nejoblíbenější skupinou činností provozovanou na internetu pro soukromé účely je komunikace. Téměř 94 % uživatelů používá internet k e-mailové korespondenci, téměř polovina uživatelů pak využívá sociální sítě. Největší část uživatelů vyhledává informace o zboží, službách, cestování a ubytování, ale také o zdraví," popsala Malečková aktivity na internetu. Z volnočasových patří mezi nejoblíbenější čtení on-line zpráv, novin a časopisů, stahování hudby, filmů a videí.

Téměř tři miliony Čechů nakoupily v uplynulých dvanácti měsících přes internet. Nejvíce nakupují osoby ve věku 25-34 let a vysokoškolsky vzdělaní lidé. Zvláštní skupinou jsou ženy na rodičovské dovolené, přes internet jich nakupuje zhruba polovina. Nejčastěji nakupované zboží je oblečení a obuv, dále vstupenky, kosmetika, zdravotnické prostředky nebo elektronika. Češi se ale v nakupování přes internet nacházejí výrazně pod průměrem EU, tento způsob nákupu nejvíce preferují ve Švédsku a Spojeném království.

ČSÚ letos prováděl šetření o využívání informačních technologií podesáté. "Poprvé byla data sbírána v roce 2003. Od roku 2006 jsou srovnatelná se všemi 27 členskými státy EU. Letos se šetření zúčastnilo více než 4700 domácností a 9 tisíc jednotlivců. Data jsou poté dopočítávána na celou populaci, tj. zhruba na 4,3 milionu domácností a necelých 9 milionů jednotlivců," vysvětlila Malečková.     

Z tiskové konference Marek Opatrný

Schodek státního rozpočtu se v listopadu opět zvýšil

Schodek státního rozpočtu České republiky činí dnes 79,4 miliard korun. I přesto, že se ještě v říjnu pohyboval ve výši 47,7 miliard, schválený roční deficit 100 miliard by podle ministerstva financí neměl být překonán. Oproti loňskému listopadu tak schodek stoupl pouze o 1,5 miliardy korun.

Celkové příjmy rozpočtu dosáhly 965 miliard, přičemž hlavní část tvořily daňové příjmy bez pojistného na sociální zabezpečení (489 miliard). Daň z přidané hodnoty přinesla státní kase 202 miliard korun, spotřební daň pak 122 miliard. Výdaje rozpočtu se meziročně zvýšily o 4,5 miliardy na aktuálních 1044,8 miliard.

Anna Rejdová

Značka Made in Czechoslovakia má podpořit export

Český premiér Jiří Rusnok a jeho slovenský protějšek Robert Fico se shodli na možnosti obnovení značky Made in Czechoslovakia, kterou v dobách Československa nesly různé výrobky od sirek po automobily. "Máme společné zkušenosti, že v některých regionech světa si nevšimli rozdělení Československa a nerozumí používání značky Czech Made nebo Made in Slovakia," řekl Robert Fico na brífinku po schůzce s Rusnokem. Mezi zmíněné regiony patří některé země Afriky nebo Asie. Opětné zavedení značky by tak mohlo pomoci exportu obou zemí.

Předseda Asociace exportérů Jiří Grund je však k myšlence skeptický: "Nedovedou si to v současné době představit. Označení "made in" znamená, že to je někde vyrobeno, ale toto jsou dva státy. Jako nápad to není špatné, ale těžko realizovatelné," řekl serveru iDnes.cz.          

Anna Rejdová

Kultura

Zlatá cihla, největší diamanty. Národní muzeum zahájilo výstavy Peníze a Aféry

Národní muzeum pro své návštěvníky na sezónu 2013/14 připravilo výstavní seriál s názvem Peníze, který představuje prostředky směny jako fenomén minulosti i současnosti. Cyklus začal v Náprstkově muzeu výstavou Čas zámořských objevů a aktuálně vrcholí v nové budově NM dvěma výstavami Peníze a Aféry, otevřenými ve čtvrtek 28. listopadu. "Tento projekt má ambici v několika objektech ukázat všechny aspekty ekonomického fungování světa v naší společnosti," charakterizoval celý výstavní soubor generální ředitel muzea Michal Lukeš.

Slavnostního zahájení obou výstav se kromě autorky Afér Jany Mezerové a komisaře expozice Peníze Vojtěcha Poláčka zúčastnil i ministr kultury Jiří Balvín. Vernisáží provázely postavy bankovky a mince, které ve svých výstupech jednoduchou formou popisovaly, jakým způsobem se peníze až do dnešní doby vyvíjely. Krátký animovaný film přiblížil způsob fungování akcií a živě zahrála hudební skupina Nano, která složila píseň speciálně pro tuto příležitost.

Výstava Peníze se rozprostírá ve třech místnostech v přízemí nové budovy Národního muzea. Obsahuje velký počet interaktivních prvků, které ocení nejen mladší návštěvníci. Na dotykových obrazovkách v hlavním sále mohou například umístit bezpečnostní prvky na tisícikorunovou bankovku, zahrát si na ředitele automobilového závodu, nebo kormidlovat loď nesoucí jméno Inflace. Ve stejné místnosti uvidí návštěvníci přes 12 kilogramů vážící zlatou cihlu. Na desetimilionový skvost si mohou sáhnout a potěžkat si ho. V jednom z vedlejších sálů je k vidění vývoj formy platidel od pravěkých mušlí a hřiven až po bezdotykové karty a mobilní čipy. Zde se nachází také zlatá karta Viktora Koženého. V oddělené místnosti stylizované do podoby trezoru jsou pak situovány největší brilianty českých sbírek zapůjčené Přírodovědným muzeem a vzácný stodukát císaře Ferdinanda III. ze 17. století.

Třetí sál popisuje hodnotu umění prostřednictvím vzácných předmětů: kytary Karla Kryla, platinové desky Jiřího Schelingera, divadelních rekvizit a dobové výbavy pro natáčení filmů. Návštěvník si může vyzkoušet také roli hudebního producenta a najde tu spoustu různých hodnotných předmětů, nejdražší lahve balené vody či jídelní lístky luxusních hotelů. Výstava nezapomíná ani na taková témata jako hazard, prostituce a obchod s lidským masem.

Ve druhém patře je pak připravená druhá z nově otevřených výstav. Aféry poskytnou hostům muzea náhled na zajímavé výstřelky v československých dějinách od období před vznikem Československa až po rok 1989. Začínají atentátem na prvorepublikového ministra financí Aloise Rašína a pokračují například loupeží v Národním muzeu, zakázanou spartakiádou a nákupem fotbalisty Josefa Bicana. Výstava ukazuje dobové rekvizity a předměty z vlastnictví aktérů jednotlivých afér, představených krátkými texty. Expozice Aféry bude v nové budově NM k vidění do 11. května příštího roku, Peníze zde zůstanou až do 15. července.

Z nové budovy Národního muzea Kryštof Kousal

Ve Strahovském klášteře zahájili výstavu Jak se zdobí Vánoce

Vernisáž u příležitosti otevření expozice starožitných ozdob a vánočních dekorací 20. století  Jak se zdobí Vánoce se konala ve Strahovském klášteře. Zúčastnily se jí slavné osobnosti, aby se podílely nad dražbě ručně vyráběných vánočních předmětů. Výtěžek půjde nadaci Veselý senior, jejíž patronkou je Tereza Kostková.

Výstava se koná od 29. listopadu a je k vidění do 31. prosince. Návštěvníci si zde mohou prohlédnout mnoho originálních vánočních ozdob, které jsou vystaveny přímo na vánočních stromcích, nebo v případě dražších, původních dekorací, ve skleněných vitrínách. Expozice je umístěna v Zimním refektáři, což jí dodává kouzlo Vánoc. Ke zhlédnutí je zde také krátký film o foukání skleněných koulí, které sklářští mistři ručně vyrábějí podle tradičních postupů již několik set let.

Do aukce vánočních předmětů přidaly své výtvory osobnosti zvučných jmen, především pak herci. Mimo jiných například Michaela Badinková, která se zasloužila o nejdráže prodaný kousek - malý vánoční stromek se světélky. Dále se pak nabízely předměty od Petra Vondráčka nebo Gabriely Filipi. Zahájením diváky provedl herec Miroslav Táborský za doprovodu dětského sboru, který zazpíval nejznámější vánoční koledy.

Z výstavy Ditta Kotoučová

V pražském utkání Slam poetry bodovali improvizátoři

Pojem Slam poetry označuje disciplínu autorského přednesu poezie. A jelikož jde o disciplínu, tak se v ní soutěží a to po celé republice. Ve středu 27. listopadu se v pražské kavárně Café v lese uskutečnilo regionální kolo hlavního města a posluchači tak měli možnost vybrat finalisty do kola celostátního. Účinkující motivovala nejen finanční odměna, ale i dvojnásobná šance na úspěch, do republikového soupeření postupovali hned dva poetové.

O silné konkurenci však nešlo pochybovat, o post nejlepšího pražského slamera se ucházelo 18 lidí, mnohdy zkušených mistrů oboru, kteří se již účastnili minulých finále či pravidelně konaných exhibic. Role průvodce večerem se zhostil Jakub Fól, který patří mezi nejvýraznější figury tohoto slovního sportu v Česku, což se projevovalo na jeho vtipných rýmovaných, někdy však sarkastických komentářích. Jako obvykle se souboj dělil do dvou kol, avšak pro hojnou účast pořadatelé rozhodli, že do toho druhého postoupí pouze pět nejlepších.

Pravidla zakazují jakoukoliv rekvizitu a stanovují limit vystoupení maximálně na tři minuty. Omezení se však netýkají formy textu, povoleno je vše od mňoukání přes vulgarismy. Někdo se uchýlí k volnému verši, někdo k rýmu, někteří si připraví text doma, jiní improvizují na místě, což posluchači oceňují znatelně více. A právě preference posluchačů rozhodují, porota se totiž neskládá z odborníků, ale z náhodně zvolených přihlížejících.

Nejvíce pozitivních ohlasů z řad publika sklízely rýmované a vtipné improvizace, v čemž kraloval Metoděj Constantine, který si o témata říkal přímo přihlížejícím a zaměřoval se na genderovou tematiku. Protipóly muže a ženy a obzvláště sex se staly básníkům natolik vděčnými motivy, že moderátor v druhé části apeloval na asexualitu zbylých příspěvků. Druhou finalistkou se stala další improvizátorka Michaela Švédová. Soutěžící se vytasili i s básní, v níž všechna slova začínala na jedno písmeno, s dvojsmyslným příspěvkem o pánské chloubě, ze které se překvapivě vyklubal knír, či s hravými rýmy o žirafě, co používá deodorant Fa.

Z Café v lese Petra Dvořáková

Sport

Evropské poháry: Plzeň po boji prohrála, Liberec si velmi zkomplikoval postup

Plzeňskou Viktorii čekal ve středu 27. listopadu předposlední duel v prestižní Lize mistrů. Odletěla k němu až do Manchesteru, kde nastoupila proti favorizovaným Citizens, jak se místním přezdívá. I přes jasnou roli outsidera zápas odehrála se ctí a prohrála 2:4, dvakrát přitom držela vyrovnané skóre. Nadále tak zůstává na dně tabulky.

Důležitý však bude pro Plzeňské až střet s CSKA Moskva 10. prosince. Ten rozhodne, který tým z dvojice skončí v tabulce třetí, a nastoupí tak v jarní části do Evropské ligy.  Západočeši potřebují k bronzové příčce vyhrát a mohou využít výhodu domácího prostředí. Bayern Mnichov a Manchester City budou nadále pokračovat v milionářské soutěži i v příštím kalendářním roce.

Ve čtvrtek 28. listopadu měl liberecký Slovan velkou šanci zajistit si postup do jarních kol druhé nejprestižnější evropské fotbalové soutěže. K tomu mu potenciálně stačila i remíza, zápas však Severočechům nevyšel a podlehli doma německému Freiburgu 1:2.

"Soupeř hrál velmi disciplinovaně, vpředu vytěžil z minima maximum. My mu to navíc ulehčili svou pasivitou," neskrýval po zápase zklamání trenér Jaroslav Šilhavý. Byla to první prohra jeho svěřenců po devíti utkáních, v nichž v evropských pohárech dokázali bodovat, čímž vyrovnali rekord Slavie Praha. Ani to všem nemusí na postup stačit.

Ten má totiž ve svých rukách právě německý celek. Pokud v závěrečném střetnutí, jež se odehraje 12. prosince, porazí na domácí půdě jistého vítěze skupiny H, španělskou Sevillu, má start ve vyřazovacích fázích zaručen. Naopak Slovan musí doufat, že v Portugalsku vybojuje proti Estorilu více bodů než Freiburg.     

Ze stadionu U Nisy Dominik Jakubec

Biatlonisté skvěle odstartovali sezonu a pomýšlejí na medaili ze Soči

Olympijská sezona měla minulý týden přímo pohádkový začátek pro české biatlonisty. Ve švédském Östersundu, kde se již tradičně rozjíždí kolotoč světového poháru, si reprezentanti připsali hned dvě vítězství. Nejdříve 24. listopadu zvítězili v zahajovací smíšené štafetě a ve čtvrtek pak přidala Gabriela Soukalová prvenství v individuálním závodě na 15 kilometrů. Soukalová je navíc po prvním podniku vedoucí ženou celkové klasifikace SP a prokázaná forma ji pasuje do role jednoho z největších českých želízek v ohni pro olympiádu v Soči.

Nedělní výhra ve smíšených štafetách byla pro Čechy historicky prvním takovýmto úspěchem, ale po výkonech z minulé sezony to úplné překvapení nebylo. Za větrných podmínek v Östersundu se tým představil ve složení Veronika Vítková, Gabriela Soukalová, Zdeněk Vítek a Ondřej Moravec a rozhodla hlavně přesná střelba. Češi v závodě dobíjeli celkem osmkrát, což bylo nejméně ze všech týmů. Když pak na poslední položce nevídaným způsobem zaváhal král loňské sezony Fracouz Martin Fourcade, bylo prakticky rozhodnuto. Štafetu dovezl do cíle Ondřej Moravec přibližně s desetisekundovým náskokem na Nory, třetí skončila Ukrajina. Smíšené štafety se znovu pojedou až na olympijských hrách a Češi zde tedy budou startovat s číslem jedna.

Ženský závod na 15 kilometrů musel být nejdříve kvůli špatným povětrnostním podmínkám přeložen ze středy na čtvrtek. Pak už ale nic nebránilo tomu, aby si Soukalová dojela pro své páté individuální vítězství v SP v kariéře. K úspěchu jí pomohl hlavně s klidem zvládnutý závěr. Při poslední střelbě si zkušeně pohlídala čistou položku a následně fantastickým způsobem zafinišovala. Ve finálním běžeckém úseku smazala desetisekundovou ztrátu na Slovenku Anastasiu Kuzminovou, a nakonec ji porazila o 1,2 vteřiny. Svou roli zde určitě sehrál i fakt, že česká jednička se v létě rozhodla začít trénovat s mužskou reprezentací: "Nyní už vím, že příprava měla smysl, byla prostě kvalitní," komentovala svůj výkon pro web ČT.

Soukalová pak přidala ještě další výborný výsledek, když ve sprintu obsadila šesté místo. Její výkony podpořil i Ondřej Moravec, který po dlouhém boji o stupně vítězů nakonec ve vytrvalostním závodě zaujal dělenou sedmou pozici.

Vrcholem pro biatlonisty bude únorová olympiáda v ruském Soči, jež je zároveň velkou výzvou k zisku historicky první olympijské medaile pro český biatlon. "Světový pohár bereme vážně, ale hlavní jsou olympijské hry," říká na stejných webových stránkách šéftrenér české reprezentace Ondřej Rybář.

Alan Lexa

Gambrinus ligu čeká zimní přestávka, jako mistr přezimuje Sparta

16. kolem skončila letošní část první fotbalové ligy. Znovu budou mít celky šanci se začít prát o titul až na konci února. Sparta, která si z podzimní části sezony odnesla titul půlmistra, si udržela neporazitelnost. V napínavém souboji zvítězila nad Jabloncem 3:2. Rozhodující gól střelil Matěj Matějovský.

Úřadujícího mistra Plzeň opustil kouč a výrazná osobnost ligy Pavel Vrba. Štěstí bude teď hledat u reprezentace. Jeho tým se s ligou rozloučil na druhém místě s pětibodovou ztrátou na vítěze. Brněnská Zbrojovka remizovala s Bohemians Praha. Slavia přišla o kapitána Karola Kisela, který se rozhodl ukončit hráčskou kariéru. V posledním zápasu se mu ale ještě podařilo zachránit mužstvo od přezimování na posledním místě. Po výhře 2:1 nad Libercem se pražský tým vyšplhal až na 11. místo.

Výsledky 16. kola: Jihlava - Slovácko 2:1, Teplice - Znojmo 1:3, Olomouc - Dukla 1:2, Jablonec - Sparta 2:3, Mladá Boleslav - Ostrava 4:0, Bohemians - Brno 1:1, Plzeň - Příbram 2:0, Slavia - Liberec 2:1

Tabulka po 16. kole: 1. Sparta 42 b, 2. Plzeň 37, 3. Teplice 28, 4. Dukla 27, 5. Mladá Boleslav 26, 6. Liberec 25, 7. Jablonec 22, 8. Slovácko 19, 9. Olomouc 17, 10. Znojmo 17, 11. Slavia 16, 12. Brno 15, 13. Jihlava 15, 14. Příbram 15, 15. Ostrava 15, 16. Bohemians 14

David Šír

Počasí

Počasí přímo z ulice

"Dobré ráno. Teploty trošku vystoupaly, jsou teďka na ňákejch třech až sedmi stupních Celsia, obloha nade mnou je stále zatažená, ale na horách má být polojasno a na horách maj bejt teploty kolem nuly." Těmito slovy hlásil v sobotu 23. listopadu počasí někdejší bezdomovec Petra Bláha ve vysílání České televize Studio 6 víkend.

Pětačtyřicetiletý Bláha, původní profesí zámečník, propadl před lety hře na automatech. Poté co se mu rozpadla rodina a zůstaly velké dluhy, skončil bez domova jako prodavač Nového prostoru. Na ulici byl až do roku 2010. Dnes se jemu i dalším zúčastněným bezdomovcům snaží pomoci nezisková organizace DivaDno. Její projekt, který se dříve uskutečnil například v Německu, Rusku či Rumunsku, podpořila Česká televize. Ta umožňuje lidem bez domova moderovat počasí vždy o víkendu po dobu necelých tří týdnů a to od 22. listopadu do 9. prosince. Za vstupy jsou bezdomovci finančně odměněni. Na partnerském projektu spolupracuje ČT formou sociální kampaně, jejíž součástí je i zapojení dalších pořadů věnujících se bezdomovectví a sociálnímu vyloučení.

V uplynulém týdnu jsme se žádných výrazných změn počasí nedočkali. Ranní teploty se pohybovaly okolo jednoho stupně, odpolední v rozmezí 3-5. Srážky padaly spíše dešťové, sněhové se vyskytly jen v polohách nad 500 metrů. V Krkonoších začala lyžařská sezona, jedním z otevřených areálů je například SkiResort Černá hora-Pec. Podle předpovědi na příští týden se opět dočkáme deště se sněhem a zároveň ochlazení v průměru o 3 stupně, teploty se budou pohybovat okolo nuly. Dny budou mrazivé a jasné.

Jana Heidingerová