24. dubna 2014, Carolina č. 855

události od 16. do 23. dubna


Z domova

Šabatová chce ulehčit seniorům a stíhat monitoring zaměstnanců

Nová veřejná ochránkyně práv Anna Šabatová zveřejnila 17. dubna v Poslanecké sněmovně souhrnnou zprávu o činnosti ombudsmana za rok 2013. Z celkem deseti právních doporučení zvýraznila na tiskové konferenci hlavně ochranu seniorů před soudem, rozšířené tresty za sledování zaměstnanců a více práv pro opatrovníky.

"Lidé diskriminovaní pro svůj věk nebo sexuální orientaci nemají před soudem sdílené důkazní břemeno, tato možnost platí zatím pouze pro oběti rasové diskriminace," uvedla ombudsmanka jedno ze svých doporučení. Pokud by byla vyslyšena, nemuseli by senioři nebo homosexuálové před soudem vyhledávat důkazy pro svá tvrzení pouze vlastní iniciativou, jak je tomu dnes.

Dalším opěrným bodem souhrnné zprávy byl apel na možnost opatrovníka ustanoveného soudem nahlížet v řízeních ve věcech nezletilých do spisu. "Opatrovníci jsou u soudu v nerovném postavení oproti dalším účastníkům řízení," argumentuje ochránkyně práv proti současné praxi, kdy orgány sociálně-právní ochrany dítěte možnost náhledu do spisu opatrovníkům neposkytují.

V citlivé otázce ochrany soukromí zaměstnanců se Šabatová přiklonila spíše na stranu podřízených. "Zaměstnavatel by neměl bezskrupulózně vstupovat do e-mailové schránky zaměstnance. Vše je otázkou míry,"  řekla a dodala, že je proti kontrole firemního internetu zaměstnanců, pokud to nemá vliv na jejich pracovní výkon.

Na závěr se ombudsmanka vrátila ještě ke slovům svého předchůdce Pavla Varvařovského, který si při svém odchodu na konci minulého roku postěžoval, že na jeho rady politici příliš nedají. Dala mu částečně za pravdu, ale upozornila, že je nutné podívat se na všechno z většího odstupu. Ze zprávy analytického centra veřejného ochránce práv doložila, že celkem 58 % ze všech doporučení v historii ombudsmana se nějakým způsobem odrazilo v právní úpravě. Zároveň nicméně zmínila, že změny v zákonech se nejčastěji plní až po více než třech letech od doporučení." Tyto úpravy ovšem neovlivňuje pouze ombudsman, ale také média, občanská společnost a v neposlední řadě politici," doplnila nakonec.

Z Poslanecké sněmovny Jakub Slunečko

Velikonoční svátky plné tradic a lákadel se slavily po celé České republice

Nejdůležitějším svátkem jsou pro křesťany Velikonoce. Při této příležitosti se každoročně připomíná ukřižování a zmrtvýchvstání Ježíše Krista a i přesto, že si počátky těchto slavností mnoho společností vykládá jinak, původ bychom s největší pravděpodobností našli u pohanských zvyklostí a oslav jara.

Podle katolické tradice představují Velikonoce vrchol čtyřicetidenního půstu a jejich termín je pohyblivý. Datum se stanovuje podle neděle po prvním jarním úplňku. Mohou tedy proběhnout kdykoliv mezi 22. březnem a 25. dubnem. Letos Velikonoční pondělí připadlo na 21. dubna.

Jednotlivé dny tzv. svatého nebo také pašijového týdne nesou specifická pojmenování a tradice. Například poslední neděli postního období se říká Květná, pondělí je Modré a úterý Žluté, následuje Škaredá středa, Zelený čtvrtek a Velký pátek, který připomíná ukřižování Ježíše Krista a pro katolickou církev znamená čas nejhlubšího smutku. Často se také v souvislosti s tímto dnem objevují názory, zda by se neměl i v ČR zařadit mezi státní svátky, a tedy volné dny, stejně tak jako Velikonoční pondělí. Například v Německu, na Slovensku a v  dalších evropských zemích tomu tak je. Debatu o tom chtějí opět otevřít lidovci, kteří jsou součástí vládní koalice. Zbývajícími dny jsou potom sobota, které se říká Bílá a Velikonoční neděle, označována jako den Ježíšova vzkříšení či Boží hod velikonoční.

Asi nejvíce se obyčeje dodržují na Velikonoční pondělí, zvané také Červené či Mrskavý pondělek, které už má světský charakter. Zejména na venkově chodí chlapci s pomlázkou upletenou z vrbových proutků a koledují. Podle pověsti zůstane vyšlehaná žena po celý rok zdravá, plodná a "neuschne". Dívky pak chlapce mohou obdařit malovanými vajíčky, nejrůznějšími sladkostmi či sklenkou tvrdého alkoholu. Některé zvyky dokonce dovolují ženám na oplátku polévat muže po poledni studenou vodou.

Přesto, že Velikonoce patří v Česku mezi oblíbené svátky, podle průzkumů zvyky dodržuje stále méně lidí a některé dokonce ukázaly, že jen třetina obyvatel se jimi opravdu řídí. Každý také oslavuje jinak. Ti, co nevnímají Velikonoce jako svátky duchovní, si letošní prodloužený víkend mohli zpestřit mnoha akcemi pořádanými po celé zemi. Tak například Arcibiskupství pražské připravilo na Květnou neděli v katedrále sv. Víta na Pražském hradě upravenou verzi hořických pašijových her. Vajíčka mohly děti hledat například v Brně v lanovém centru JunglePark, v Dětenicích či plzeňské zoologické zahradě a také mnoho hradů a zámků nachystalo zajímavé velikonoční prohlídky, které bylo možné absolvovat například na Kosti v Českém ráji, v Telči, Lednici a dalších.

Kromě tradic a zajímavých atrakcí byl ale tento víkend spojen i s vyšší intenzitou dopravy. Policie proto více kontrolovala především hlavní silniční tahy a pozor si dávala také na řidiče pod vlivem alkoholu, kterých během těchto svátků každoročně na silnicích přibývá.

Lucie Heřmanská

Werichovci uspořádali na Kampě Mezinárodní den srandy

Mezinárodní den srandy se slavil minulý čtvrtek 17. dubna při příležitosti výročí prvního uvedení Vest pocket revue (1927), první společné hry Jana Wericha a Jiřího Voskovce.

Na zahradě Werichovy vily na pražské Kampě se sešly desítky lidí i se svými dětmi. S hudebním doprovodem se zpívaly Voskovcovy texty. Zazněly písně jako Ezop a brabenec, Klobouk ve křoví či Nebe na zemi. Povinnou součástí bylo, jak už z tradice plyne, klaunské oblečení. Pro ty, kteří se neodvážili tak odlišného ošacení, byla možnost přijít alespoň s žertovnou pokrývkou hlavy. Vlastníci nejoriginálnější převleků byli na konci setkání odměněni dárky s velikonoční tematikou. Na úplném sklonku večera se všem zúčastněným rozdaly papírové pytlíky, které si každý nafouknul, a s hromadným odpočítáváním je bouchl. Právě bouchání pytlíku je symbolem Dne srandy. "Bouchneme tím do všeho, co je kolem nás k naštvání nebo co nás trápí a způsobuje bezesné noci," komentovali vyvrcholení akce pořadatelé.

Už dvaadvacet let se dubnová setkání konají před chátrající Werichovou vilou, jež se nachází v ulici u Sovových mlýnů na Kampě nedaleko Lichtenštejnského paláce. Dům pochází z počátku 17. století a původně v něm byla koželužna. Zde, jak jméno napovídá, bydlel od konce druhé světové války Jan Werich se svou rodinou až do své smrti 1980. Vilu v minulosti obývaly i další slavné osobnosti české kultury, například Josef Dobrovský nebo Vladimír Holan.

S touto tradicí nezačali sami herci, nýbrž občanské sdružení Werichovci, založené v prosinci 1989. Za své motto si bere moudra Wericha a Voskovce a snaží se je předat mladším generacím. Hlavním záměrem spolku je rekonstrukce Werichovy vily a  vybudování Střediska osvobozené kultury Voskovce+Wericha+Ježka.Více na www.werichovci.cz.

Z Kampy Tereza Haniaková

Ze zahraničí / Bohemika / Slovenika

Sobotka navštívil nového francouzského premiéra Vallse

Bohuslav Sobotka byl v pátek 18. dubna prvním zahraničním hostem nového francouzského premiéra Manuela Vallse, který je ve funkci od začátku dubna. Při své dvoudenní státní návštěvě se setkal i s prezidentem Fraçoisem Hollandem. Sobotka se v rozhovorech zaměřil na téma spolupráce obou zemí.

Oba premiéři se shodli na zintenzivnění vzájemných vztahů v souladu s dohodou o strategickém partnerství z roku 2008. Země ji naplňovaly na základě akčního plánu. Bohuslav Sobotka by jej chtěl obnovit. "Byl bych velmi rád, kdybychom ještě letos během léta byli schopni podepsat nový akční plán," uvedl pro ČTK. Jeho náplní by měla být i spolupráce mezi městy a obcemi a kooperace v oblasti školství, vědy a inovací.

Premiér Sobotka francouzské politiky také ujistil o zájmu Česka o pokračování spolupráce obou republik a to i v rámci evropského prostoru. Vzájemná podpora bude trvat i v otázkách posílení zaměstnanosti a konkurenceschopnosti. Obě země mají navíc podobný pohled na klimatickou politiku i rozvoj jaderné energetiky.

Kromě bilaterálních vztahů předseda vlády s Manuelem Vallsem otevřel také unijní problematiku a téma energetické bezpečnosti. Dotkli se i situace na Ukrajině, kterou Sobotka probíral rovněž s prezidentem Fraçoisem Hollandem. Shodli se, že za současný stav je zodpovědné především Rusko, které by mělo omezit svou vojenskou přítomnost u hranic s Ukrajinou.

Sobotka pozval premiéra Vallse také do Prahy. Poslední návštěva francouzského předsedy vlády v Česku se odehrála na konci 90. let. "Když jsme zjišťovali, kdy byl naposledy oficiálně francouzský premiér v Praze, tak jsme zjistili, že to byl Lionel Jospin a bylo to v roce 1998," uvedl Sobotka.

Jako dobrou příležitost k posílení vztahů mezi oběma zeměmi Sobotka vidí chystané návštěvy prezidenta Miloše Zemana. Ten se v červnu zúčastní oslav 70. výročí vylodění západních spojenců v Normandii a v září navštíví Paříž.

Jakub Hein

Ekonomika

Koupili jste si knihu bez DPH?

Na středu 23. dubna vyhlásil Svaz českých knihkupců a nakladatelů při příležitosti Světového dne knihy a autorských práv jedinečnou akci - Knihy bez DPH. Čtenáři po celé České republice si v tento den mohli pořídit knihy nezatížené patnáctiprocentní daní. Touto jednorázovou akcí chtěl Svaz zdůraznit potřebu trvalého snížení daně z přidané hodnoty právě na knihy.

"Jsme přesvědčeni, že si knihy nižší DPH opravdu zaslouží," říká předseda Svazu českých knihkupců a nakladatelů Martin Vopěnka. A uvádí hned deset argumentů. Tvrdí například, že DPH na knihy u nás patří k nejvyšším na světě, vyšší má pouze Bulharsko a Dánsko. Chtějí, aby se Česko v tomto ohledu inspirovalo spíše Velkou Británií, kde je daň na knihy nulová. Více než dvojnásobek knih se v Česku půjčí ve veřejných knihovnách, než koupí v knihkupectví, což knižnímu trhu škodí. Navíc vysoká daň na knihy brání rozvoji vzdělanosti a čtenářské gramotnosti.

"Často slyšíme argument, že nižší DPH na knihy by podpořila i brak. Nepodceňujme však české čtenáře. Opravdu mizerných nebo škodlivých knih vychází jen nepatrný zlomek," vyvrací všechny pochyby Vopěnka.

Podle informací portálu Týden slibovaly snížení daně na knihy před volbami ČSSD i KDU-ČSL. Evropská unie vytvoření třetí sazby DPH povoluje, a pokud bude vyšší než pět procent, nemusí se ani schvalovat v Bruselu. Prostřednictvím této akce Svaz na politiky opět apeluje.

"Rychlý růst DPH knih z původních 5 % na současných 15 % během posledních několika let nebylo možné promítnout plně do cen. Celý segment je tak hluboce podfinancovaný," říká předseda Svazu, a dodává, že "výpadek DPH vybrané z knih při snížení o 10 % je rozpočtově nevýznamný." Kvůli vysoké DPH se nakladatelství často rozhodují nevydat tituly náročné na přípravu, a tak lidé přicházejí o knihu jako "jedinečného nosiče myšlenek, názorů, historické paměti i uměleckého vyjádření."

Do projektu se zapojily velké knižní společnosti jako Neoluxor, Knihcentrum, Kosmas, Kanzelsberger, Euromedia Group, Albatros Media, Mladá fronta nebo Fragment.

Z pražských knihkupectví Ekaterina Tkachenko

Kultura

NG se rozhodla vzkřísit tvorbu polozapomenutého českého umělce Bohuslava Reynka

Výstava Národní galerie ve Valdštejnské jízdárně na Malé Straně, která nese podtitul - Génius, na kterého jsme měli zapomenout - je unikátní zejména svým rozsahem. Přehlídka zatím nejúplnějšího souboru děl Bohuslava Reynka byla zahájena 16. dubna a potrvá do konce července.

Jde o dosud nejúplnější koncentraci grafických listů Bohuslava Reynka (1892 - 1971) na jednom místě, v galerii je jich rozmístěno na 300. Zčásti se jedná o exponáty vlastněné Národní galerií, ale podstatněji přispěla vnučka umělce a kurátorka výstavy Veronika Reynková, která zapůjčila díla z rodinné pozůstalosti. K vidění jsou i ještě nikdy nezveřejněné grafiky. "Dědečka znám sice jen z vyprávění, ale jsem moc šťastná, že se mohu na této výstavě podílet," uvedla na tiskové konferenci před slavnostním zahájením v katedrále sv. Víta na Pražském hradě, odkud pak vedl Velikonoční průvod až do galerie.

"Bohuslav Reynek už zpočátku své tvorby patřil do části čapkovské generace umělců a intelektuálů, která spojovala přirozenou estetiku umění s řádem přírodního světa," uvádějí na webových stránkách Národní galerie organizátoři výstavy. Význačný grafik, malíř, básník i překladatel nebyl na začátku komunistické éry v Československu ve veřejném prostoru vítán, ale v průběhu 60. let se stal kultovní postavou uměleckého světa. Jeho grafické listy jsou inspirovány hlubokou vírou v boha ve spojitosti s okolní krajinou rodinného statku v Petrkově.

Při příležitosti uspořádání výstavy vyšlo speciální provedení bible doprovázené sto pěti grafikami Bohuslava Reynka. Kniha, kterou graficky zpracoval Aleš Najbrt, byla vyhotovena ve dvou provedeních. První limitovaná verze 250 kusů se zlatým zdobením, koženými deskami a vloženým originálem Reynkovy grafiky je za 65 tisíc korun. Druhá, která má přebal z plátna, se prodává přibližně za desetinu ceny luxusnější verze.

Před dvěma lety se konala v Pekingu rozsáhlá výstava Reynkových děl, kterou zorganizoval galerista a výtvarný umělec Zdeněk Sklenář. Podle jeho slov ji navštívilo za jedenáct dní 62 tisíc lidí. Právě tehdy se zrodila myšlenka uspořádat podobnou výstavu i v Praze "Překvapilo mě jaký si k němu Číňané v Pekingu udělali vztah. Jeho dílo je univerzální, to mě překvapilo," uvedla Reynková. "Uvažujeme o zřízení Reynkova muzea, k tomuto účelu byla založena Reynkova nadace," uzavřela. Více na webových stránkách výstavy: http://www.reynek.cz/.

Z tiskové konference a výstavy Nikola Prokopcová

ČT připomene hrůzy holocaustu. Na obrazovky míří Poslední cyklista

Česká televize představila minulou středu v pražském kině Atlas nový dvoudílný televizní film Poslední cyklista. Snímek vypráví o židovské rodině, která ve třicátých letech minulého století adoptuje křesťanskou dívku. Když vypukne druhá světová válka, rodina musí do koncentračního tábora.

Režisér Jiří Svoboda obsadil do hlavních rolí maďarskou herečku Ági Gubíkovou, Martu Vančurovou, Lenku Vlasákovou, Petra Štěpána a Sabinu Rojkovou. Scénář, inspirovaný skutečnými zážitky paní Evy Erbenové a kresbami Helgy Weissové-Hoškové, napsal s režisérem Svobodou   Tomáš Töpfer. Ten vysvětlil zvláštní název filmu takto: "Poslední cyklista byl kabaret, který se hrál na půdě v terezínském ghettu. Napsal ho Josef Švenk a hrál v něm také můj tatínek, dokud neodjel s transportem do Osvětimi. Kromě toho šlo o dobovou anekdotu: Za všechno můžou Židi a cyklisti. Tento dobový vtip se ve scénáři mimochodem několikrát ozve."

Vedoucí produkce Eliška Sekavová označila za největší a nejsložitější scénu z celého natáčení moment loučení dcery s rodiči, kteří ji odesílají z ohroženého Československa: "Stopadesátičlenný komparz, 12 herců. Je nutné zajistit přistavení dobového vlaku a zařídit nádraží na rok 1939." Složité bylo také letní natáčení v Terezíně stiženém povodněmi.

Film Poslední cyklista už stihl být ve třech kategoriích nominován na Mezinárodním televizním festivalu v Monte Carlu v Monaku. Česká televize nový počin odvysílá v neděli 4. a 11. května od 20 hodin na ČT1. V předpremiéře ho uvidí už 1. května v 16 hodin diváci na festivalu Finále Plzeň.

Z novinářské projekce Vít Benešovský

Vetřelci a volavky i uříznutá prkýnka patří mezi nejkrásnější české knihy roku 2013

Od úterního vyhlášení známe vítěze 49. ročníku soutěže Nejkrásnější české knihy. V šesti hlavních kategoriích hodnotila odborná porota nejen kvalitní obsah, ale i vizuální podobu publikací a to, jak "vše funguje dohromady". Ve středu si jednotliví autoři převzali svá ocenění v pražském letohrádku Hvězda. Tam také bude pokračovat výstava vybraných děl.

Mezi více než 250 přihlášenými knihami porotu zaujali například Vetřelci a volavky, titul který zvítězil v kategorii Vědecká a odborná literatura. Fotograficky propracovaná kniha pojednává o sochařství za minulého režimu.

V kategorii Knihy o výtvarném umění, obrazové a fotografické publikace získala první cenu autorská dvojice Martina Overstreet a Michal Nanoru za knihu Prkýnka na maso jsme uřízli. Pojednává o počátcích českého skateboardingu do roku 1989. "Asi dva roky trvalo nasbírat fotky. Rozhovory šly potom mnohem rychleji. Byli už tenkrát docela úzká komunita, takže jsme našli jednoho a ten nás poslal k dalšímu." přiblížil vznik publikace autor Michal Nanoru.

V letošním ročníku soutěže se po delší pauze opět objevila cena Tvůrci do 30 let. Odnesl si ji Ondřej Brom z UMPRUM za publikaci X/Ten/Deset.

Porota však nejen chválila. V kontrastu s oceněnými v kategorii učebnic přidala kritickou poznámku na ztvárnění většiny českých učebnic a školních knih. V množství případů prý nevyhovují ani žákům, ani učitelům.

Z letohrádku Hvězda Štěpán Klíma

ČT 1 uvede Clonu, další detektivní seriál

Na obrazovkách ČT 1 se od 28. dubna objeví nový detektivní seriál. Sedmidílná série Clona by měla nahradit divácky velmi úspěšné Případy 1. oddělení, které ve sledovanosti atakovaly hranici 1,5 milionu diváků.

Dějovou linkou provází Kryštof Hádek v roli policejního fotografa. Po nevydařeném pokusu dostat se na filmovou školu začíná fotit nehody, ty nakonec vyměňuje za složitější kriminální případy a přidává se k týmu detektivů (Vica Kerekes, Viktor Preiss, Rostislav Novák, David Novotný). Práce u nich je zajímavá, ale o to nebezpečnější.

Clona se od dosavadní seriálové produkce odlišuje neobvyklým vizuálním zpracováním. Všech sedm epizod má stejný obrazový koncept. Scény laděné do temně modrých tónů, různě intenzivní záběry a reálné exteriéry vytvářejí výsledný napínavý divácký vjem. Točilo se v holešovickém nočním klubu, na letišti v Roudnici nad Labem, v depu metra Háje nebo na Slapské přehradě.  Jednotlivé díly se liší zpracováním, vycházejícím z konkrétního námětu. "Jeden díl je hodně rychlý a akční, druhý má zase pomalejší tempo a pracuje s atmosférou. Clona byla pro mě výzva udělat kriminální seriál v pojetí, které u nás zatím není k vidění," uvedl režisér Tomáš Řehořek.

Z novinářské projekce Tereza Nyirendová

Sport

Lev Praha zahájil finále úspěšně, po třech zápasech vedl nad Metallurgem Magnitogorsk 2:1

Historicky první neruský tým ve finále KHL vstoupil do závěrečné série "pravou" bruslí. Ačkoliv na svého rivala Metallurg Magnitogorsk nemá z předchozích zápasů právě příjemné vzpomínky, v boji o Gagarinův pohár se Lev Praha nenechal zastrašit - po třech utkáních vede 2:1.

Už v pátek měli fanoušci důvod k radosti. Metallurg  zaspal výhodu domácího týmu, a přestože se postupně vybičoval k aktivnější hře, skóre pražského brankáře Petri Vehanena zůstalo bez poskvrny. Ne tak na druhé straně. Co třetina, to úspěšná střela pro Lva, tak by se dal popsat průběh  utkání. O tři trefy, s nimiž hosté nakonec opouštěli led, se podělili Martin Ševc, Petr Vrána a Justin Azevedo.

Do druhého zápasu už domácí tým vyrazil v ostřejším tempu a porážku vrátil, vyhrál 4:1. Přes několik výrazných šancí na obou stranách zůstala první třetina bez gólu. Zato ve druhé části dostal tým trenéra Kari Jalonena co proto - hosté utržili tři branky z produkce Bogdana Potěchina, Danise Zaripova a Jana Kováře. Hned v první minutě poslední třetiny přišla další rána v podobě střely Sergeje Mozjakina. Přes vysoké vedení domácích ale Pražané nepřestali bojovat a v 57. minutě si zachránili čest brankou jednoho ze střelců minulého zápasu Azeveda. Lvi tedy mohli vyrazit domů s dobrým pocitem vyrovnaného bodového stavu a faktem, že ani v jednom souboji nenechali brankoviště Metallurgu bez zásahu.

V úterý si Lev užil domácí zápas se vším všudy. Fanouškovská základna překonala svůj vlastní rekord z loňského utkání s Dynamem Moskva a do O2 Arény coby přechodného stanoviště dorazila v neuvěřitelném počtu 16 435 diváků. Lev jí za to věnoval kvalitní souboj s dramatickým závěrem, který se navíc proměnil v závěr úspěšný. Už po dvou minutách nastartoval hru parádní trefou Jiří Sekáč. Po rychlém začátku domácích se soupeř delší dobu nedokázal probrat, ve druhé třetině ale Metallurg spustil divoký útok, kterému brankář Vehanen nakonec podlehl. Do závěrečné části se tedy týmy vydaly za vyrovnaného stavu.

Ve třetí třetině znovu zářil Azevedo. Po pár minutách vydobyl svému týmu vedení zpět, chvíli na to se pokusil ještě zvýšit, Košečkin mu však tuto šanci nepřál. Lev ale stále zůstával ve vedení, trenér Mike Keenan se tedy rozhodl Košečkina odvolat a domácí se ocitli tváří v tvář šestičlenné sestavě. Pouhou minutu a dvacet vteřin před koncem Metallurg svou převahu využil - Francis Paré v poslední chvíli vyrovnal a zaskočil domácí fanoušky, kteří se už už radovali z výhry. Metallurg měl být ale vzápětí překvapen jakbysmet. Stejně jako hosté své převahy využili domácí prázdné branky soupeře a v poslední minutě znovu pustili k dílu Azeveda.  Dvacet tři vteřin už byla pro vyrovnání příliš krátká doba. Lev Praha zvítězil ve třetím finálovém zápase 3:2 a znovu měl nad svým soupeřem jednobodový náskok.

Po uzávěrce:
Další zápas na domácím ledě Lev prohrál 3:5. Už  před čtvrtečním duelem ale bylo jasné, že si ještě alespoň jednou zahraje v Magnitogorsku - utkání je přichystáno na sobotu 26. dubna.

Petra Loulová

Boxer Konečný důstojně zakončil kariéru. Světový titul ale nezískal

Lukáš Konečný, nejlepší český profesionální boxer současnosti, má za sebou poslední duel své kariéry. V dubnu 2012 se sice stal prozatímním mistrem světa v lehké střední váze, ale o titul přišel v říjnu při dodatečném zápase s Rusem Zaurbekem Bajsangurovem, se kterým se měl původně utkat. V sobotu ve Washingtonu prohrál na body na galavečeru o titul mistra světa WBO (světové boxerské organizace) ve střední váze s Peterem Quillinem.

,,Bylo to víceméně celou dobu opatrné z mé strany," řekl Konečný pro Český rozhlas. Celý dvanáctikolový zápas prohrál na body 0:3, ani jednou nebyl počítán. Od začátku se Konečný soustředil především na obranu a držel si pevný dvojitý kryt. První tvrdší výměna nastala v sedmém kole, kdy se na boxerově tváři objevila krev z nosu a natrženého obočí.

V devátém kole Konečný zasáhl soupeře pravým předním hákem, ale to na body nestačilo. O pět let mladší soupeř, jasný favorit zápasu, měl jasnou převahu celý duel. Přesto byl 35letý Konečný obdivován, že jako jeden z mála zápasníků ustál všech dvanáct kol bez jediného počítání. Rozhodčí ohodnotili zápas poměrem 119:109 a 120:108.

,,Quillin ho jasně přeboxoval, ale neviděl jsem moc boxerů, kteří by s ním udělali lepší zápas. Kdyby šel Konečný dolů s váhou na 69,8 kg jako dřív, dokázal by ještě velké věci. Je tvrdý, umí boxovat. Pokud skončí, byla to pro něj pěkná rozlučka," zhodnotil zápas Gene Wang, člen Asociace amerických boxerských novinářů, podle Aktuálně.cz.

Sám soupeř ocenil Konečného výdrž. ,,Byl to těžký soupeř. Byl připraven bojovat a to je to, co fanoušci chtějí vidět. Snažil jsem se ho knockoutovat, ale nepodařilo se mi to,"  uvedl Sport.cz.

Konečný se tak po více než dvaceti letech rozloučil s ringem pátou porážkou z celkem 55 zápasů.

Barbora Synečková

Brněnská Kometa se ještě nevzdává. Stav finálové série play-off extraligy snížila na 1:3

V prvních třech finálových zápasech play-off extraligy ledního hokeje měli Zlínští jednoznačně navrch. Svěřencům trenéra Rostislava Vlacha se podařilo naprosto ovládnout začátek série a do úterního čtvrtého utkání nastupovali s jasným vedením 3:0 na zápasy. Zlínu se ale tempo nepodařilo udržet a musel si nechat zajít chuť na extraligový titul získaný za stavu 4:0. Hráči Komety Brno se vzchopili a porazili soupeře 3:1.

Čtvrtý finálový zápas ve vyprodané Kajot aréně rozhodla domácí Kometa hned v první třetině. Byla aktivní a podařilo se jí hned dvakrát skórovat. V sedmé minutě překonal zlínského brankáře Libora Kašíka Jakub Svoboda. V sedmnácté minutě přidal druhý brněnský úspěch po přihrávce zpoza brány Tomáš Vondráček.

I když se v druhém dějství Zlínu podařilo v klasické přesilovce snížit, a vrátit se tak do zápasu po vydařené střele kapitána Čajánka, zůstal tento gól hostů jediný. Třetí brankou Komety potvrdil Jakub Koreis první vítězství domácích v sérii a vehnal oba týmy ještě do pátého zápasu, který může být znovu rozhodující.

Trenér Brna Vladimír Kýhos před důležitým zápasem zcela překopal sestavu. Nejvýraznější změna se odehrála v bráně, kam nastoupil Jiří Trvaj, po klání vyhlášený nejlepším hráčem Komety. "Dali jsme dnes prvního góla, a pak se nám podařilo dát ještě jeden a to nám ukázalo cestu, že to může jít. Celé jsme to odmakali a konečně přišlo to vítězství," vyjádřil se pro Českou televizi Trvaj.

"Dnes jsme si nezasloužili vyhrát. Kometa dala hned dva góly a ten náš výkon se ani v druhé třetině nezlepšil tak, abychom to dotáhli," řekl zlínský kapitán a autor jediné branky hostů Petr Čajánek po prohraném zápase.

Moravské finále extraligy se tak znovu přesouvá do Zlína. Nejenom díky domácím fanouškům, ale i vedení 3:1 na zápasy nastoupí do pátečního klání Zlín ve výhodě.

Kateřina Kadlecová

Sport stručně

* České tenistky se po roční pauze probojovaly do finále nejvyšší ženské soutěže Fed Cupu. O třetí rozhodující bod se v souboji s Italkami postarala 20. dubna Petra Kvitová, když porazila Robertu Vinciovou 6:3 a 7:5. Závěrečná čtyřhra, která se už hrála za rozhodnutého stavu, skončila vítězstvím českého týmu ve složení Koukalová, Hlaváčková proti dvojici Giorgiová, Knappová 6:2, 5:7, 11:9. Rozhodl až závěrečný super-tie break. Finále budou hrát Češky proti Němkám na domácí půdě letos v listopadu.

* Fotbalová Sparta Praha si může už v sobotu 26. dubna čtyři kola před koncem Gambrinus ligy zajistit titul výhrou s aktuálně čtvrtým Libercem. Po 25. kole má Sparta desetibodový náskok před druhou Plzní. Titul ale zatím nemá jistý, rozhodující bude také zápas Plzně s pátými Teplicemi, který se bude konat o den dřív. V případě výhry Plzně a prohry Sparty se boj o pohár prodlouží.

* Volejbalový Jihostroj České Budějovice se přiblížil výhře UNIQA extraligy mužů úterní a středeční porážkou Dukly Liberec 3:1 Ve finále, které se hraje na čtyři vítězné zápasy, už vede 3:1.

Klára Schejbalová

Počasí

Počasí

Aprílové počasí pokračuje i tento týden. Od čtvrtka do soboty očekávejme převážně polojasno s občasnými přeháňkami a náhlými bouřkami se silnějším větrem. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat kolem 15 až 20 stupňů. V neděli se ochladí a v pondělí bude zataženo s deštěm.

Ale dubnové počasí je velmi nepředvídatelné a každou chvilku se může změnit. Proto nepodceňujte teplé oblečení a mějte při ruce i deštník. Avšak jak říkají pranostiky: Bouřky v dubnu zvěstují dobré léto. Proto nenadávejte na nevyzpytatelné počasí a těšte se.

Hoai Le Thi