10. března 2016, Carolina č. 897

události od 2. do 9. března


Z domova

Poslanci nejspíš zmírní zákaz elektronických cigaret i kouření v restauracích

Druhé čtení tzv. protikuřáckého zákona měla v úterý 8. března na programu Poslanecká sněmovna. Pozměňovací návrhy normu oproti původní podobě mírní. Týkají se elektronických cigaret nebo předzahrádek, ale také prodeje alkoholu. O konečném znění by se mohlo rozhodnout ještě v březnu.

K zákonu podali poslanci čtyři desítky návrhů, z nichž některé jsou pro ministra zdravotnictví Svatopluka Němečka (ČSSD) akceptovatelné. Předlohu obhajoval s tím, že smysl má, protože chrání zdraví obyvatel.

Jeho stranický kolega, zpravodaj Jaroslav Krákora, podal pozměňovací návrh pro elektronické cigarety. Ty by měly být povoleny nejen v restauračních zařízeních. „Zde jsem však ochoten připustit kompromis v tom smyslu, že zákaz používání elektronických cigaret se nebude vztahovat na restaurace, bary nebo zastávky veřejné dopravy. Ale domnívám se, že například ve školách nebo na dětských hřištích své opodstatnění má,“ uvedl podle serveru iDnes.cz Němeček.

Podle některých poslanců by se ve všech restauračních zařízeních měl zachovat prostor pro kuřáky. Marek Benda (ODS) navrhl, aby šlo o čtvrtinu plochy s tím, že by do odděleného prostoru nechodila obsluha, a návštěvníci by si tak občerstvení nosili sami. Jiní poslanci požadují, aby tento prostor zabíral 30-50 % plochy. Němečkova náměstkyně Lenka Teska Arnoštová, která má novelu na starosti, ale požaduje, aby prošla v původní podobě. Tabákový kouř se prý stejně rozšíří.

Rom Kostřica (TOP 09) navrhl, aby se smělo kouřit také na restauračních předzahrádkách. Zároveň by zakázal kouření na akcích, kam mohou přijít děti, a také v autě, v němž se dítě nachází. Tomu se ministerstvo zdravotnictví nebrání, není ale jasné, jak takovou věc případně kontrolovat.

Pozměňovací návrhy zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek se dotkly také alkoholu. Ten by se podle Ludvíka Hovorky (KDU-ČSL) mohl nadále nabízet na trzích či slavnostech. Jiří Petrů (ČSSD) chce zase zachovat prodej vína na sportovních akcích. Zákaz prodeje by se měl zmírnit také v odborných školách, pokud je součástí výuky.

Ne všechny přednesené návrhy směřovaly ke kompromisu. Václav Snopek (KSČM) by zachoval současný stav, kdy o tom, zda je podnik kuřácký, či nikoli, rozhodne sám provozovatel. Podobně k zákonu přistupuje i Petr Bendl (ODS). Jiní naopak nehodlají na původním znění nic měnit s tím, že všichni zaměstnanci v pohostinství by měli mít právo dýchat čistý vzduch.

Kryštof Karel

Konference o problematice spánkových poruch: Kvalitním spánkem ku zdraví

„V současné době je více než 30 % populace ohroženo poruchami spánku. Je velmi nebezpečné je podceňovat, a proto jsem ráda, že je spánkovým chorobám věnována stále větší pozornost,“ zahájila profesorka Soňa Nevšímalová tiskovou konferenci. Akademický klub 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy ji pořádal 3. března při příležitosti Světového dne spánku a Evropského dne narkolepsie,  připadající letos na 18. března. Trojice předních neurologů přiblížila problematiku spánkových chorob u dětí i dospělých v sídle Akademického klubu, Faustově domě na Karlově náměstí v Praze.

Soňa Nevšímalová promluvila o spánku ve spojitosti s civilizačními chorobami. Fyziologický spánek je nezbytný pro regeneraci duševních a fyzických sil, vytváření paměťových stop, a tedy pro poznávací funkce, ale i pro řadu metabolických pochodů. Připomněla, že E. Aserinsky a N. Kleitman v 50. letech 20. století odlišili od NREM fáze aktivní REM fázi spánku. Ta slouží k regeneraci těla a zdají se nám během ní sny. Zajímavým poznatkem je, že za posledních 50 let se zkrátila doba spánku o jednu a půl až dvě hodiny. Se zrychlením životního tempa a kladením vyšších nároků dávají vytížení lidé přednost práci před odpočinkem, přitom spát méně než šest hodin denně je škodlivé, zapříčiňuje zánětlivé reakce, oxidační stres a další onemocnění.

Profesor Karel Šonka podrobněji rozebral problematiku narkolepsie. „Jedná se o nezaviněné celoživotní neurologické onemocnění, které se projevuje nadměrnou přepadající spavostí (5-10 usnutí za den) včetně poruch nočního spánku. Onemocnění vzniká nejčastěji náhlým vymizením tzv. hypocretinových nervových buněk v mozku. V České republice je narkolepsií postiženo asi dva až pět tisíc pacientů, část lidí není diagnostikovaná,“ uvedl a upozornil, že narkoleptický záchvat je navíc často spojený s dočasnou ztrátou svalového napětí (ochrnutím). Přestože většina narkoleptiků chodí do práce a zakládá rodiny, představuje tato porucha sociální handicap.

Spánkové poruchy u dětí přiblížila docentka Iva Příhodová. Nespavost, zpožděná fáze spánku, noční děsy, náměsíčnost, apnoe (vynechání dechu), to je jen výčet několika z nich. Vysvětlila, že nespavost často způsobují špatné návyky při usínání. Pokud rodiče naučí kojence uspávat, není dítě schopno v pozdějším věku usnout samo. Tato choroba souvisí s třikrát častějším výskytem problematického chování, projevuje se zhoršením paměti a pozornosti.

Dvě světové spánkové organizace World Association of Sleep Medicine (WASM) a World Sleep Federation (WSF) uspořádají příští rok v Praze kongres World Sleep.

Z tiskové konference Tereza Šedivá

Češi zaujímají stále polarizovanější postoje vůči reklamě

Agentura ppm factum provedla každoroční průzkum postojů české společnosti vůči reklamě a jeho výsledky ve středu 9. března odhalila na tiskové konferenci. Na reprezentativním vzorku tisíce  dotázaných ilustruje stále se polarizující přístupy jednotlivých segmentů spotřebitelů a míru jejich ovlivnitelnosti i přesycenosti všudypřítomnou reklamou. Nejzásadnějším poznatkem lednového průzkumu je, že ubývá indiferentních názorů na reklamu a stále více lidí vůči ní zaujímá vyhraněné stanovisko. Tento úbytek nerozhodných přímo koreluje s rovnoměrným nárůstem lidí, kteří se reklamou cítí přesyceni, ale také těch, kteří ji považují za přínosnou.

Nejvyšší míru přesycenosti průzkum nachází u reklam na komerčních televizích, které na nezanedbatelnou dobu přerušují sledovaný pořad, což vadí více než 80 % populace. Jen o polovinu menší míru přesycení svých diváků reklamou než TV Nova, dle průzkumu reklamou největší část populace iritující televize, však vykazuje veřejnoprávní ČT, která reklamy do svých pořadů vůbec nezařazuje. Tento paradox způsobuje neschopnost velkého množství lidí rozlišit klasickou reklamu od sponzorských vzkazů.

Ani z letáků nemají lidé radost a cedulek „nevhazujte reklamní tisk“ na domovních poštovních schránkách přibývá. Přes polovinu dotázaných má také víc než dost reklamy na internetu, zejména pak agresivních vyskakujících oken. O softwarové ochraně před podobnými druhy reklamy, eventuálně o jejich zpoplatnění, se v současnosti vedou diskuse.

I přes tato rozhořčení však reklama zůstává nezanedbatelným pomocníkem při rozhodování o nákupu. Přímou ovlivněnost reklamou přiznává 30-40 % dotázaných, častěji žen než mužů, častěji mladých než starých, častěji Pražanů než Moravanů. Podstatně pozitivněji také k reklamě přistupují lidé s vyššími příjmy. „Lidé s hmotnou nouzí vnímají reklamu silně negativně, protože je nabádá ke koupi něčeho, co si nemohou dovolit,“ uvedla Jitka Vysekalová, prezidentka České marketingové společnosti, která byla spolu s Českým sdružením pro značkové výrobky zadavatelem šetření.

Za nejúčinnější formu reklamy průzkum opět považuje propagaci přímo na místě prodeje. To potvrzuje i téměř 90% míra nákupních rozhodnutí učiněných až v obchodě u zboží krátkodobé spotřeby. Pravděpodobně účinná, ale výzkumem obtížně potvrditelná je také takzvaná kontentová reklama, která se prezentuje jako běžný mediální obsah.

I přes nezanedbatelné množství kampaní proti nadužívání erotických motivů v reklamě se třetině populace líbí, souvisí-li použitá sexualita s tématem. Druhá třetina je vůči erotickému obsahu v reklamách lhostejná naprosto.

Dle Miroslava Fouse z agentury ppm factum jsou prognózy dalšího vývoje vyloženě pozitivní, protože do ekonomicky aktivní části obyvatelstva dorůstá porevoluční generace, která je na reklamu od mala zvyklá.

Z tiskové konference Prokop Vejda

Dělnická strana protestovala proti vysílání České televize

Před budovou České televize (ČT) v Praze na Kavčích horách se v sobotu konala demonstrace Dělnické strany sociální spravedlnosti (DSSS). Extrémní pravicová strana vedená Tomášem Vandasem svolala své sympatizanty, aby dali společně najevo nesouhlas s vysíláním ČT. Na prostranství před hlavní budovou veřejnoprávní televize se sešla zhruba stovka protestujících.

Přítomni byli prostovlasí muži středního věku, ale i mnoho starších lidí, někteří s vlajkami České republiky, Bloku proti islámu a samotné Dělnické strany. Hned zkraje si vzal slovo předseda Tomáš Vandas a položil otázku: „Myslíte si, že je Česká televize objektivní?“  Odpovědí  mu byla rázná negativní hesla. Podle Vandase byl spouštěcím motorem protestu dopis nejmenovaného zaměstnance televize, který upozorňoval na praktiky uvnitř média. To Vandas nazval „státem ve státu“, jemuž jde pouze „o moc, o peníze a v žádném případě o pravdu“. Podle serveru Denik.cz se mluvčí ČT Alena Plívová k dopisu odmítá vyjádřit, jelikož nelze ověřit jeho pravost. Sám předseda DSSS přiznal, že se autor odmítl identifikovat.

Vandas ve svém projevu upozorňoval především na neobjektivnost televize a veřejnoprávních médii obecně, kdy podle něj zaujatě informují o uprchlické krizi. Problém vidí především v nevyváženosti, se kterou ČT informuje o lidech pomáhajících imigrantům, ale zdržuje se zpráv o častých protiuprchlických demonstracích. Navíc podle něj ČT nedává dostatečný prostor „normálním pravicově smýšlejícím občanům“, což zažil na vlastní kůži. Televize zrušila jeho účast v pořadu Máte slovo na základě nesouhlasu exministra pro menšiny a hudebníka Michaela Kocába.

DSSS na demonstraci požadovala odstoupení generálního ředitele ČT Petra Dvořáka a celého vedení. Zásadním argumentem byla teze, proč bychom měli platit povinné koncesionářské poplatky za lži, které dostáváme. Vedle Vandase vystoupilo na demonstraci několik dalších řečníků ze spřátelených spolků. Své k tématu řekli zástupci Bloku proti islámu, hnutí Za kulturu a bezpečnou zem a také Národního sjednocení, kteří vznášeli vesměs stejné připomínky a požadavky.  Často se ale uchylovali ke kritice nejen České televize, ale i současné vlády ČR. Výjimkou byl Josef Horl, velitel Národní domobrany, který vystoupil jako poslední. Otázkou „Kdo z vás by měl zájem vzít do ruky zbraň a bojovat?“, za kterou sklidil ovace, pojal akci jako nábor do novodobých lidových milic. Další protest proti fungování České televize plánuje DSSS na 26. března.

Z demonstrace Jan Rys

Jednání o žižkovském centru Klinika bez výsledku

Jednání vyvolala opoziční koalice Žižkov (nejen) sobě (Strana zelených, KDU-ČSL a Starostové a nezávislí), která se dlouhodobě za ponechání autonomního centra v pražské Jeseniově ulici zasazuje. Proti ní ovšem vystupují zastupitelé TOP 09, ODS a Svobodných v čele se starostkou městské části Vladislavou Hujovou (TOP 09). Ta se kvůli neodpovídající kolaudaci objektu a radikálně levicové politice kolektivu Kliniky vyjadřuje k projektu kriticky a jeho setrvání na Žižkově nepovažuje za možné.

Z autonomního centra dorazilo na zasedání několik desítek lidí s cedulemi vyzývajícími zastupitele k zachování Kliniky. Přestože svůj názor přišlo vyjádřit i několik oponentů, k žádným incidentům nedošlo a nejostřejší spory spolu vedli zastupitelé, kterým se ve výsledku nepodařilo schválit ani program. Řada z nich také nesouhlasila s tím, že by zastupitelstvo o Klinice vůbec mělo jednat, protože budova formálně nespadá do jeho kompetence. Spor vyvolal i návrh předsedy zelených Matěje Stropnického na zapojení přítomných občanů do diskuse.

„Stále znovu jsme napomínáni, abychom naše zájmy prosazovali v zavedených procedurách zastupitelské demokracie, když se o to ale snažíme, nikdo nám nedá ani slovo,“ uvedli poté aktivisté z Kliniky na svém webu.

Spor o Kliniku trvá již několik týdnů, přičemž minulou středu vypršela smlouva o výpůjčce objektu znějící na fyzickou osobu. Úřady ji nechtějí prodloužit, mimo jiné kvůli původní kolaudaci budovy jako zdravotnického zařízení (plicní kliniky), kterou však kompetentní místa zatím nezveřejnila. Aktivisté užívající objekt pro kulturní, vzdělávací a politické aktivity považují vypovězení za politicky motivované a odmítají nemovitost opustit. Pokračují v pořádání každodenního programu a za zachování Kliniky organizují kampaň, jejíž součástí byla demonstrace 27. února, při níž Žižkovem prošlo asi tisíc lidí (viz http://carolina.fsv.cuni.cz/carolina-c-896#a2562). Podporu centru vyjádřilo během uplynulého víkendu maratonem autorských čtení přes třicet básníků.

K možnosti setrvání autonomního centra se záporně vyjádřil i ministr financí Andrej Babiš (ANO) po setkání se starostkou Hujovou. Ta po úterním jednání sdělila médiím, že vyřešení sporu může trvat ještě několik týdnů. Mezitím podal Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových policii trestní oznámení kvůli neoprávněnému využívání objektu.

Z autonomního sociálního centra Klinika Jan Kašpárek

Anticenu Kyselá žába získal za sexistické výroky prezident Miloš Zeman

„S děvčaty se určitě nesejdu. Jednaly neprozřetelně a udělaly starosti rodině i českému státu.“ Tak zní jeden z výroků prezidenta Miloše Zemana, za které v soutěži Kyselá a Zlatá žába vyhrál Kyselou žábu. Výsledky v úterý 8. března vyhlásilo občanské sdružení Žába na prameni. Ceny se udělují ve dvou kategoriích: Kyselá žába symbolicky „napomíná“ za nekorektní vystupování vůči ženám nebo mužům, Zlatá žába vyzdvihuje snahu konkrétních lidí za aktivní prosazování rovných příležitostí mužů a žen. V kategorii Zlatá žába zvítězila právnička Barbara Havelková, a to nejen za svůj text Akty na Akademii – feministky nikoho umlčet nechtěly, ale i za další angažovanost.

Na cenu Kyselá žába veřejnost nominovala 25 osobností, mezi nimi například exprezidenta Václava Klause, spisovatele Ondřeje Neffa, docenta Martina Konvičku, ředitele Ústavu pro jazyk český Karla Olivu nebo vedoucího Magazínu Dnes Martina Moravce.

Vítězem se stal prezident Miloš Zeman, a to kvůli výroku o unesených ženách. Porota se shodla, že kdyby byli uneseni dva muži, asi by nezněl prezidentův výrok „s chlapci se nesejdu“. Dále se prezident vyjádřil k odívání žen v souvislosti s utečenci z muslimských zemí: „Přijdeme o krásu žen, protože ty budou zahaleny v burkách od hlavy po paty včetně obličeje, kde máte jen takovou látkovou mřížku. No, tak dovedu si představit ženy, kde by to bylo zlepšení, ale takových žen je málo a zrovna tady nikoho takového nevidím.“

Druhé místo získal redaktor Pavel Páral za urážlivý titulek Feminacistky v akci na serveru Euro.e15.cz. V článku hodnotí práva a postavení žen v ČR. Třetí skončila redaktorka Scarlett Wilková, jejíž text Genderové šílenství v Magazínu Dnes zesměšňoval genderově korektní vzdělávání na školách.

Prezident Zeman cenu nepřevzal. Naopak nominovaný Moravec, který v mailu oslovoval redakční kolegy a kolegyně pouze „kolegové“ a pak se divil, že na to redaktorka Jana Ciglerová nereagovala, v editorialu uvedl, že se stydí, kaje se a svůj úděl a případnou cenu přijímá. Právě Ciglerové se porota rozhodla udělit zvláštní Kurážnou žábu za odvahu nereagovat na pracovní výzvu šéfa, adresovanou jen kolegům.

Soutěž Kyselá a Zlatá žába je součástí ročního projektu A co ženy v médiích? Loni porota rozhodovala mezi sexistickými výroky, letos genderovou nekorektnost nahradila až nenávist a někdy i lži. Událostí, která vyvolala nejostřejší reakce, byla zakázaná výstava aktů v Knihovně Akademie věd. Všechny tři udělené Zlaté žáby se jí týkají. Porota ocenila kromě Barbary Havelkové také redaktorku Sylvii Lauder z týdeníku Respekt za článek Ženy v Česku mají být krásné a zticha! a za text Pár zakázaných fotek, který vyšel v Novém prostoru, dostal cenu redaktor a aktivista Rad Bandit.

Z tiskové konference Tereza Čechová

Debata o konfliktu mezi Izraelem a Palestinou

O konfliktu Izraele a Palestiny se 8. března  debatovalo v Evropském domě v Praze. Hosty byli izraelský developer Tamir Winterstein a palestinský rodák Raed Shaikh, oba žijící v Česku. Myšlenka celé akce se zrodila u studentů žurnalistiky na Univerzitě Karlově a moderoval ji expert na Blízký východ Břetislav Tureček.

Na začátku setkání oba pozvaní stvrdili, že nemluví za svůj národ ani politickou reprezentaci, ale pouze za sebe. Břetislav Tureček už s první otázkou začal zostra. Oběma hostům dal pět minut na pomyslnou výzvu politickému zastoupení druhé země ke změně politiky. Tamir Winterstein mluvil především o zastavení palby raketami ze strany Palestinců a bezpečnosti Izraele, vyzdvihl však také, že mír v oblasti je možný pouze uznáním samostatného palestinského státu a jeho hranic. Z jiného úhlu, ale s podobnými východisky odpověděl Raed Shaikh: „Abychom žili všichni v míru, ukončete okupaci.“

Další část debaty se týkala soužití dvou národů a jejich územních nároků. Jedním z kroků Izraele pro nastolení míru v oblasti by se podle Wintersteina mělo stát vyklizení židovských osad na palestinském území. Osadníci jsou ozbrojení a podle slov experta na Blízký východ Turečka se radikalizují a ani vláda Izraele moc neví, jak je mít pod kontrolou. Zmiňuje i důležité financování osad židovským obyvatelstvem Spojených států. Zakládání osad na palestinském území má podle Wintersteina dva důvody. Tím prvním je snadná finanční dostupnost pro Izraelce, druhý důvod je ideologický. Izraelci si tak postupně snaží přisvojit veškeré území Palestiny, které i podle OSN a EU náleží Palestincům. V tomto bodě se oba zpovídaní shodují.

Na celém sporném území se dle Raeda Shaikha Palestincům brání ve volném pohybu. Jako Palestinec na území Izraele nesmí vkročit, a jelikož jeho bydliště je na území Západního břehu, nemá možnost ani navštívit své příbuzné v pásmu Gazy. „V Gaze mám tetu, jel bych ji navštívit, ale cesta na Mars by byla asi jednodušší,“dodává s trpkým humorem. Ovšem ani v jeho domově na Západním břehu mu není umožněn volný pohyb z jednoho města do druhého, vše se neobejde bez zdlouhavých kontrol a byrokratického papírování.

Debata nacházela podobné názory na obou stranách, až posluchač mohl nabýt dojmu, že pokud by oficiálními reprezentanty svých zemí byli Tamir Winterstein a Raed Shaikh, vyhlídka na ukončení konfliktu by byla bližší. Hosté se shodli na ukončení represe vůči palestinskému obyvatelstvu, zamezení násilí, vystěhování nelegálních židovských osad a také na tom, že na celém území je dostatek místa pro oba národy. Zásluhu na debatě má i Břetislav Tureček, jehož znalosti určovaly její kvalitu.

Z diskuse Honza Kuliš

Ze zahraničí / Bohemika / Slovenika

Summit EU a Turecka přinese mnoho změn ve způsobu migrace do Evropy

Turecký premiér Ahmet Davutoğlu překvapil evropské lídry na pondělním mimořádném summitu inovativními návrhy řešení migrační krize. Po celodenním jednání se Evropská unie a Turecko dohodly na základních podmínkách plánu, nicméně jeho přijetí bylo odloženo do 17. března, kdy se bude konat pravidelný summit EU.

Klíčovým cílem EU je v současné době zastavení ilegálních cest do Evropy a nalezení legálního způsobu, nechala se slyšet německá kancléřka Angela Merklová po skončení summitu. Předseda Evropské rady Donald Tusk prohlásil, že dny neřízené migrace do Evropy skončily, a dále dodal, že byla uzavřena balkánská migrační trasa.

Turecko nabídlo, že převeze zpět na své území všechny, kteří překročí řecké hranice nelegálně. Na druhou stranu žádá přemístění do Evropy těch, kteří nárok na azyl mají, což jsou momentálně pouze občané Sýrie. „Pokud jde o ten systém jeden za jednoho, tak to je samozřejmě věc, která bude jen dočasná, protože nebude vůbec pro žádného Syřana efektivní, aby platil pašerákům jenom za to, že se podívá na Lesbos, a pak bude vrácen do Turecka,“ uvedl pro ČTK český premiér Bohuslav Sobotka.

Davutoğlu také žádá bezvízový styk pro své občany, navýšení dotací na pomoc uprchlíkům  o tři miliardy eur a otevření nových kapitol v jednání o vstupu země do EU.

„Přivítali jsme turecký návrh, protože skutečně představuje zajímavé řešení,” reagoval Sobotka. Naopak se český premiér spolu s premiérem Slovenska Robertem Ficem postavil proti přerozdělování uprchlíků v Evropě podle kvót. Ke stejnému stanovisku se přihlásilo i Maďarsko.

Kristýna Macháčková

Parlamentní volby na Slovensku: Vítěz Fico ztratil většinu, uspěla radikální pravice

Volby, které se uskutečnily v sobotu 5. března, přinesly mnohá překvapení. V Národní radě Slovenské republiky nakonec usednou zástupci osmi politických stran. Dlouhodobě nejpopulárnější Směr-SD (sociální demokracie) premiéra Roberta Fica získal necelých 29 % hlasů, a má tedy nárok na 49 křesel ze 150. Fico byl však zklamán – průzkumy mu předpovídaly o 4-5 % příznivější výsledek a například v posledních parlamentních volbách obdržela jeho strana 83 mandátů.

Druhá skončila liberální Svoboda a solidarita s 12 % hlasů, pravděpodobně také proto, že se úzce vymezovala právě proti Směru-SD. Na třetím místě je pak uskupení Obyčejní lidé a nezávislé osobnosti (11,4  % hlasů), o čtvrtou a pátou pozici se dělí pravice – Slovenská národní strana (8,6 %) a Lidová strana Naše Slovensko (8 %). SNS se v roce 2012 do parlamentu nedostala a je první stranou, které se podařil návrat. Uspěla i maďarsko-slovenská strana Most-Híd (6,6  %), radikálně pravicové hnutí Borise Kollára Jsme rodina (6,5 %) a průzkumy přeceňovaná Síť (5,5 %).

Poprvé v historii se do NRSR nedostalo tradiční Křesťanskodemokratické hnutí. Těsně pod pětiprocentní hranicí skončila také Strana maďarské komunity. Naprostého propadu se dočkala Slovenská demokratická a křesťanská unie – Demokratická strana, v minulosti spjatá s někdejším premiérem Mikulášem Dzurindou.

Úspěch Lidové strany Naše Slovensko a jejího hlavního představitele Mariana Kotleby, župana Banskobytrického kraje, je považován za kontroverzní. Kotleba se vyjadřuje ostře proti imigrantům i Romům, je proti členství země v NATO a netají se ani sympatiemi k  prohitlerovskému Slovenskému státu. Jeho stranu označil ministr zahraničí Miroslav Lajčák za neonacistickou.

Celkem volilo asi 2,2 milionu Slováků, volební účast tak dosáhla téměř 60 %. Robert Fico i přes nepříznivou situaci slibuje, že se pokusí sestavit koalici, ačkoli to podle jeho slov bude obtížné. Slovenská média přistupují k výsledkům voleb ještě pesimističtěji – hrozí podle nich ústavní krize a za řešení považují předčasné volby či sestavení úřednické vlády, která by od července vedla slovenské předsednictví v Radě EU. „Sestavit vládu v roztříštěném parlamentu nebude lehké,“ řekl podle serveru Lidovky.cz český premiér Bohuslav Sobotka. „Přeji Slovensku stabilitu, jsou to naši nejbližší přátelé,“ dodal.

Kristýna Kutnarová

Ekonomika

V únoru poklesla v Česku nezaměstnanost a přibylo pracovních míst

Únor přinesl pokles nezaměstnanosti na 6,3 %. To je o jednu desetinu méně, než tomu bylo v lednu. Informace zveřejnil 8. března Úřad práce ČR. O práci se k poslednímu únoru ucházelo přes 461 tisíc lidí, volných míst zaměstnavatelé nabídli téměř 115 tisíc. Pracovních míst je k dispozici nejvíce od října roku 2008. V rámci EU je v Česku druhá nejmenší nezaměstnanost, lepší situace je pouze v Německu.

Některé kraje se v počtu uchazečů o práci dostávají na úroveň před finanční krizí. „Letošní únorová hodnota je nejnižší od roku 2009. Tehdy bylo bez práce necelých 429 tisíc lidí. Důvodů je hned několik – mírná zima, stále rostoucí počet volných pracovních míst, proaktivní komunikace ÚP ČR se zaměstnavateli a samozřejmě celková hospodářská situace v ČR. S příchodem teplejšího počasí se rozjedou sezonní práce a zaměstnavatelé začnou nabírat další pracovníky,“ uvedla za Úřad práce ČR jeho generální ředitelka Kateřina Sadílková.

Pokles nezaměstnanosti zaznamenaly i jednotlivé regiony, počet nepracujících se snížil v 79 z nich. Nejvýraznější meziměsíční pokles se udál v okrese Rychnov nad Kněžnou, kde nezaměstnanost spadla o 6,6 %, dále například v Rokycanech a České Lípě shodně o 4,2 %. Růst počtu nezaměstnaných hlásí pouze tři regiony: v Teplicích o 2,7 %, v Mostě o 1,5 % a v Chomutově o 0,3 %.

Nejnižší nezaměstnanost zaznamenal okres Praha – východ, a to 2,6 %. Naopak 11 % nezaměstnaných vykázal Most, kde byla nezaměstnanost za únorové období nejvyšší. V současné době připadají na jedno volné pracovní místo čtyři uchazeči, přičemž je situace nejvypjatější v Karviné (20,5) a v Ústí nad Labem (15).

Nejvyšší poptávka byla v únoru po pomocných pracovnících ve výrobě, dále šlo především o technická povolání jako montážní dělníci, slévači nebo svářeči. Zaměstnavatelé měli také zájem o řidiče  nákladních automobilů, tramvají a autobusů nebo o pracovníky v oblasti ochrany a ostrahy. Přednost dávali kvalifikovaným odborníkům s praxí, ale často se setkávali s nedostatkem specialistů.

Anna Macků

Kultura

Kobry a užovky ovládly Českého lva

Celkem šest křišťálových sošek si ze sobotního předávání cen České filmové a televizní akademie odnesl film Kobry a užovky. Tři prestižní ocenění získala pohádka Sedmero krkavců a po dvou Českých lvech obdržely filmy Ztraceni v Mnichově a Schmitke. Slavnostní předávání přenášené Českou televizí z pražského Rudolfina moderovala Lucie Výborná.

Snímek Jana Prušinovského Kobry a užovky s nominacemi do dvanácti kategorií, zvítězil v polovině z nich. Kromě nejlepšího filmu a režie získal pro bratry Matěje a Kryštofa Hádkovy ceny za nejlepší mužský výkon v hlavní a vedlejší roli. Cenu za nejlepší ženský výkon ve vedlejší roli si odnesla Lucie Žáčková. Poslední ze šesti sošek připadla Petru Koblovskému za kameru.

Favorit večera, film Ztraceni v Mnichově, nakonec proměnil jen dvě z patnácti nominací. Lva si odnesli Vladimír Barák za střih a Petr Zelenka za scénář.

Cenu získala i Alena Mihulová za hlavní roli ve snímku Domácí péče, kde hrála po boku Bolka Polívky.

Pohádka Alice Nellis Sedmero krkavců zaujala akademiky zejména po vizuální stránce. Českého lva obdrželi Kateřina Štefková za kostýmy, Juraj Steiner za masky a duo Ondřeje Maška a Petera Čaneckého za scénografii.

Zážitkem pro divákovo ucho je podle akademie česko-německá komedie režiséra Štěpána Altrichtera Schmitke. Do Německa zamířil Český lev za zvuk pro Christopha de la Chevallerieho a za hudbu pro Johannese Repku.

Nejlepším dokumentem uplynulého roku je snímek Opři žebřík o nebe, režírovaný Janou Ševčíkovou.

Ocenění letos předávali čeští vědci, cenu za mimořádný přínos české kinematografii však předaly kameramanovi Stanislavu Milotovi herečky Magda a Emília Vášáryovy. „Myslel jsem, že to bude dřív, ale trvalo to pětačtyřicet let,“ rozesmál při své děkovné řeči kameraman Spalovače mrtvol publikum.

Nově se v rámci 23. ročníku udílely ceny za televizní tvorbu. Kategorii nejlepší film nebo minisérie vyhrály Americké dopisy, nejlepším dramatickým televizním seriálem roku 2015 se stal Mamon. Křišťálovou sošku získal i dokument Filmová lázeň. Marek Daniel, známý jako Tonda Blaník z Kanceláře Blaník, zvítězil v kategorii významný počin v oblasti audiovize.

Tereza Kopelentová

Na Febiofest zavítají hvězda Trainspottingu a múza Pedra Almodóvara

Přes 400 projekcí během devíti dnů nabídne 23. ročník Mezinárodního filmového festivalu Febiofest. Přehlídka každoročně prezentuje filmy první kategorie oceňované na prestižních světových festivalech v Berlíně, Cannes, Benátkách či snímky nominované na Oscara. Febiofest začne v pražském kině Cinestar Anděl 17. března.

Letošní novinkou bude cena Amnesty International Febiofest Award udělovaná ve spolupráci s Evropskou filmovou akademií, jejímž prostřednictvím se poukazuje na nespravedlivé věznění umělců a novinářů po celém světě. Získat ji může film zabývající se problematikou lidských práv. Cena měla původně nést jméno ukrajinského filmaře Olega Sencova, který byl na základě vykonstruovaného procesu loni uvězněn. Protože by mohl být v době předávání ceny již na svobodě, od pojmenování ceny se raději upustilo.

V sestavě hostů se letos objeví skotský herec Peter Mullan, proslavený rolí v Trainspottingu, a jeho španělská kolegyně Carmen Maura, inspirace Pedra Almodóvara.

Na slavnostním zahájení převezmou cenu za přínos světové kinematografii slovenská herečka Emília Vášáryová a italský režisér, scenárista a herec Marco Bellocchio.

Součástí festivalu bude i doprovodný hudební program Febiofest Music Fest.

Dominika Mňuková

Sport

Dvacáté kolo Synot ligy bez překvapení, Boleslav ovládla šlágr se Slavií

Rozestup mezi prvními dvěma celky Synot ligy zůstává po 20. kole šestibodový, Plzeň i Sparta totiž vyhrály. Plzeňané si tak udržují náskok, sparťané ale mají odložený zápas s Duklou k dobru. Mladá Boleslav přehrála Slavii na domácí půdě 2:1 a zůstává třetí před Libercem. Na opačném konci tabulky se odehrál existenční souboj mezi Jihlavou a Olomoucí, který Vysočina vyhrála a předposlední Olomouci odskočila na rozdíl čtyř bodů. Na posledním místě zůstává skoro určitě sestupující Baník Ostrava.

Zbrojovka Brno hostila trápící se Zlín a zápas po trefách Pavla Zavadila a Aloise Hyčky v pohodě vyhrála. Hosté na jaře po odchodu Lukáše Železníka do Slavie ještě nebodovali. Pokusí se o to v dalším kole právě proti Pražanům.

Druhé moravské derby se uskutečnilo v Jihlavě, kam přijela Sigma Olomouc. Pro oba týmy šlo o velmi důležité utkání z hlediska dalšího setrvání v nejvyšší soutěži. Před zápasem ztrácela předposlední Olomouc na Jihlavu jeden bod a na Vysočině začala dobře. Po 30 minutách vstřelil gól Šimon Falta, na ten ale ještě v prvním poločase reagoval Petr Hronek. K prvnímu gólu navíc přidal po změně stran další, a rozhodl tak o výhře Jihlavanů. Olomouc je v těžké pozici, na jaře získala zatím jediný bod a v příštím kole hraje se suverénní Spartou.

Do zbylých dvou sobotních utkání zasáhly oba kluby z Vršovic. Bohemians v Ďolíčku přivítali Teplice a po půl hodině šli díky skvěle hrajícímu Patriku Schickovi do vedení, které drželi až do 94. minuty, kdy srovnal pohotovou ranou Roman Potočný. Oba celky mají 22 bodů a riziko sestupu se tedy týká i jich.

Sobotní program ukončil šlágr kola mezi Mladou Boleslaví a Slavií Praha. V případě výhry by slávisté soupeře přeskočili, to však Boleslav nedopustila. Hrála aktivně, ale gól vstřelila až ve druhém poločase po faulu Michala Frydrycha na Jana Chramostu, po němž byl slávistický obránce vyloučen. A nebylo to jediné vyloučení v zápase. Ale nejprve na 2:0 dával krásnou ranou gól Jakub Rada a poté hlavou snižoval slávista Mešanovič. Druhým vyloučeným byl domácí Ondřej Kúdela, když neudržel nervy a při přerušení povalil rukama Karla Pitáka. Boleslavští si přesto důležitý výsledek pohlídali.

Sparta na Letné přivítala ambiciózní Jablonec a brzy prohrávala, hlavou se trefil Ján Greguš. Deset minut před koncem poločasu na 1:1 vyrovnal kapitán David Lafata, pro kterého to bylo první utkání po třech týdnech, kdy nehrál kvůli zranění. Ve druhém poločase se Jablonec stáhl a snažil se ubránit remízu. Sparta hrála trpělivě a to se jí vyplatilo. Z poslední akce zápasu zvýšil nádhernou ranou zpoza vápna na 2:1 Lukáš Vácha.

Poslední tým tabulky Baník Ostrava hostil pražskou Duklu a možná trochu překvapivě vedl už po 17 minutách 1:0, když se z přímého kopu trefil Robert Hrubý. Pražany gól neotřásl a dvěma brankami skóre ještě do poločasu otočili. Mladý kádr Baníku síly na srovnání nenašel.

Liberec chtěl navázat na pohárové vítězství nad Spartou v zápase se Slováckem, na těžkém terénu ale mohli jeho kreativní hráči jen těžko něco vymyslet, takže se hlavně bojovalo. Severočechům nepomohla ani čtvrthodinová hra proti desíti po vyloučení Patrika Šimka. Po dvaceti kolech jsou na čtvrtém místě zajišťujícím účast v předkole Evropské ligy.

Poslední utkání kola se odehrálo v Plzni. Domácí plnili roli favorita a první gól vstřelil Příbrami už po osmi minutách František Rajtoral. Po změně stran Plzeňané soupeře sevřeli drtivým tlakem a během pěti minut dali další dva góly, trefili se Michal Ďuriš a Jan Kovařík. První jmenovaný navíc v 56. minutě zahodil penaltu. Viktoria se čtvrtého gólu dočkala v 70. minutě, když šikovným dloubákem skóroval Tomáš Hořava. Plzeň na jaře zatím všechna utkání vyhrála.

Výsledky 20. kola: Jihlava – Olomouc 2:1, Brno – Zlín 2:0, Bohemians – Teplice 1:1, Boleslav – Slavia 2:1, Sparta – Jablonec 2:1, Ostrava – Dukla 1:2, Liberec – Slovácko 0:0, Plzeň – Příbram 4:0

Tabulka po 20. kole: 1. Plzeň 50, 2. Sparta 44, 3. Boleslav 38, 4. Liberec 36, 5. Slavia 33, 6. Brno 28, 7. Slovácko 27, 8. Jablonec 26, 9. Dukla 25, 10. Zlín 24, 11. Bohemians 22, 12. Teplice 22, 13. Příbram 21, 14. Jihlava 20, 15. Olomouc 16, 16. Ostrava 7

Ondřej Chaloupecký

Sparta otočila utkání a zakončila základní část dvoustým gólem

Pražané na domácím ledě dokázali po slabé první třetině přehrát Mladou Boleslav a nakonec ovládnout utkání výsledkem 6:4. V 52. kole hokejové extraligy tak Sparta potvrdila svou formu a ze základní části sezony odchází se ziskem rovných 200 gólů. Naopak Boleslav, i kvůli výhře Olomouce nad Třincem, sestoupila na 6. místo a ve čtvrtfinále play-off se utká s Hradcem Králové.

Boleslavský útočník Tomáš Hyka, který vstřelil v poslední minutě první třetiny gól na 2:1 a v zápase získal tři kanadské body, hodnotí utkání takto: „Nezvládli jsme to, ve druhé třetině jsme hodně polevili a od toho se výsledek odvíjel. Je to velká škoda, protože jsme vedli 4:1, a kdybychom šli do třetí třetiny třeba za stavu 4:2, tak věřím, že bychom to už dotáhli do vítězného konce. Hlavně jsme zápas nezvládli takticky. Nehráli jsme dozadu tak, jak bychom měli, třetí hráč se nevracel, propadávali jsme a jim tam navíc spadlo úplně všechno.“

Josef Jandač, trenér Sparty, po zápase řekl: „První polovina utkání se pro nás vyvíjela nepříznivě. Hodně si ale cením toho, že jsme se ze stavu 1:4 dokázali zvednout a otočit zápas. Mrzí mě ta první půlka, protože jsme v bráně nechali vykoupat Dannyho Taylora a byli jsme takoví lehkovážní. Na druhou stranu ale mužstvo zaslouží ocenit za to, jak hrálo v zápase, ve kterém už o mnoho nešlo a měli jsme i rozbitou sestavu. Udělat tolik bodů v základní části je výborné.“

Suverénním vítězem základní části je s rekordními 118 body tým Liberce, který si po 52. kole odnesl Prezidentský pohár a teď, stejně jako Sparta na druhé příčce, čeká na soupeře pro čtvrtfinále. Jasno bude po odehrání všech zápasů předkola play-off, ve kterých nastoupí Zlín proti Třinci a Chomutov proti Kometě Brno.

Čtvrtfinále play-off začne v pondělí 14. března. Hradec Králové v posledním utkání základní části zvítězil nad Pardubicemi 4:1, a zajistil si tak výhodu domácího prostředí pro střet s Mladou Boleslaví, kterou v základní části nedokázal v normální hrací době porazit ani jednou. Plzeň, která v posledním kole základní části vyhrála nad Chomutovem 3:1, přivítá na svém ledě Olomouc.
     
Tabulka základní části: 1. Liberec 118, 2. Sparta Praha 110, 3. Hradec Králové 88, 4. Plzeň 87, 5. Olomouc 85, 6. Mladá Boleslav 83, 7. Zlín 81, 8. Chomutov 78, 9. Brno 69, 10. Třinec 68, 11. Vítkovice 66, 12. Pardubice 57, 13. Litvínov 55, 14. Karlovy Vary 47

Úvodní výsledky předkola play-off: Zlín - Třinec 2:1, Chomutov - Brno 2:1 v prodl., 2:0
Výsledky skupiny o umístění: Vítkovice - Karlovy Vary 3:0, Pardubice - Litvínov 4:3 po sn

Z O2 areny Martina Růžičková

Počasí

Počasí

Šance na hřejivé počasí padly, zejména ráno a večer, téměř k bodu mrazu. Jaro se možná pomalu probouzí k životu, stále je ale jakési líné a ospalé. Nutno dodat, že obyvatelé Prahy si mohou oproti lidem v některých jiných částech republiky pískat. Vydatné sněhové vločky, které v úterý zasáhly Vysočinu, Brněnsko, Pardubický a Královéhradecký kraj, se totiž co nevidět přetransformují do ledovky a námrazy. V těchto oblastech tak už sice nehrozí nová skvostně bílá pokrývka, zato zlomené nohy a nepříliš elegantní smyky aut ano. Jinak bude v následujících dnech na většině území ČR dominovat hlavně oblačnost, mrholení (vydatné dešťové kapky by už měly být minulostí) a zakaboněná obloha, místy však svítá naděje i na polojasné nebe. Meteorologové slibují denní maxima mírně pod 10 °C, průměrná teplota se udrží okolo 5 °C. Naším každodenním společníkem tak ještě nějakou chvíli budou namísto lechtajících paprsků slunce chladné dny. Ne nadarmo se říká, že zima, kterou Tomáš nese, dlouho námi ještě třese.

Adéla Očenášková