12. října 2017, Carolina č. 926

události od 4. do 11. října


Z domova

Volební kampaň vrcholí, průzkumy předpokládají vítězství ANO

Zbývá týden do voleb do Poslanecké sněmovny a volební kampaň právě dosahuje vrcholu. Už v pátek 20. a sobotu 21. října se rozhodne, v jakém složení bude Sněmovna fungovat v následujících čtyřech letech. Poslední průzkumy potvrzují dlouhodobé předpoklady, přesto se u některých stran výsledky rozcházejí.

Pokud jde o volební účast a stranické preference v posledním měsíci před volbami, nepřinášejí průzkumy nic příliš překvapivého. Podle CVVM (Centrum pro výzkum veřejného mínění) je o své účasti u voleb rozhodnuto 61 % dotázaných, zatímco 30 % se nezúčastní a zbylých 9 % není doposud rozhodnuto. V kontextu volební účasti posledních let je tedy předpokládaná účast mírně vyšší než reálná účast v parlamentních volbách roku 2013 (59,48 %).

Předvolební průzkumy udržují poměrně stabilní předpoklady i v odhadu stranických preferencí. Podle agentury Median se hnutí ANO v posledním měsíci zastavilo na podpoře 27 % a stále si udržuje slušný náskok před ČSSD (13,5 %) a KSČM (12,5 %), kde preference zažívají mírný pokles. ODS se drží na čtvrtém místě s 9,5 % následována TOP 09, která také mírně klesla a nejoptimističtější průzkumy jí přisuzují zhruba 7 %. Naopak mírný nárůst preferencí zaznamenala SPD Tomia Okamury (6,5 %). Dále by se do Sněmovny měli dostat také Piráti a KDU-ČSL se shodnými 6 %. Těsně pod hranicí by zůstali Starostové a Zelení. Čísla jednotlivých agentur se mírně liší, shodně se předpovídá vítězství ANO, největší dohady vyvolává umístění TOP 09.

Mezi nejmladšími jsou preference poněkud jiné. Ukázaly to Studentské volby do Poslanecké sněmovny, které se uskutečnily na začátku října. Studenti středních škol se zúčastnili simulace voleb a výsledky kopírují zájmy mladých lidí, a často tedy prvovoličů. U nich zvítězili Piráti, druhé skončilo ANO těsně následované TOP 09.

Alžběta Součková

Někteří lidé si myslí, že jeden hlas nic nezmění, zaznělo v debatě

S blížícími se parlamentními volbami se řada lidí zabývá otázkou, zda má cenu jít k volbám. Stejnému tématu se věnoval také workshop, který se konal v pátek 6. října v experimentálním prostoru NoD v Praze, pojmenovaný Proč chodit volit? Má to význam?

Debatu spojenou s workshopem pořádal Národní parlament dětí a mládeže, který si připravil otázky a následně na ně s návštěvníky odpovídal. Mezi nejzajímavější a nejproblematičtější otázky patřilo to, jak by měla vypadat naše společnost, co nám na politice nejvíce vadí a proč si myslíme, že někteří mladí lidé nechodí volit. „Myslím si, že hlavní důvod, proč spousta našich vrstevníků nejde k volbám, je ten, že si myslí, že jeden hlas nic nezmění,“ řekla jedna z pořadatelek Michaela Doležalová.

Akce se uskutečnila v rámci festivalu Zóna demokracie. Jedná se o úvodní projekt nového cyklu debat Umění a demokracie, který je součástí doprovodného programu Fora 2000. Názvem i zaměřením nepřímo navazuje na legendární akci Linhartovy nadace Totalitní zóna, která se konala přesně před 27 lety. Jednalo se o několikadenní festival nezávislé kultury. Díky workshopu si účastníci mohli ujasnit svůj názor na současnou domácí politiku, obohatit se o poznatky a názory ostatních vrstevníků a popřemýšlet nad otázkami, které by si sami nepoložili. Závěrem se shodli, že jít volit má smysl a že v budoucnu budou rádi plnit své občanské povinnosti.

Z workshopu Lucie Kotvalová

Forum 2000: Jak posílit demokracii v nejisté době

Úvodní debatou odstartovali 8. října monacký kníže Albert II. a poslanec Karel Schwarzenberg (TOP 09) 21. výroční konferenci Forum 2000, tento rok nesoucí název Jak posílit demokracii v nejisté době. Diskutovalo se o postoji světa ke klimatickým změnám i roli států a neziskových organizací v mezinárodní politice. Konferenci navíc doprovázel program Festivalu demokracie konající se v průběhu celého týdne.

Nedělní diskusi na Právnické fakultě Univerzity Karlovy zahájil svou řečí kníže Albert II. Zmínil, že naléhavé globální problémy, jako je otázka životního prostředí, je třeba řešit na mezinárodní úrovni se zapojením států a nadnárodních neziskových organizací. Jako hlavní překážku pak uvedl tendenci srovnávat tyto výzvy s uplynulými desetiletími a nevůli vnímat je jako celosvětové. „Výzvy, které je třeba řešit, se zdají být jednodušší v porovnání s minulostí a připadají nám jasně vymezené na úroveň jednotlivých států,“ řekl.

Podle Karla Schwarzenberga je nutné vnést téma ochrany životního prostředí do programů všech politických stran, aby se podařilo donutit jednotlivé státy ke spolupráci v mezinárodní rovině. K tomu je zapotřebí především tlak ze strany voličů a celé společnosti. Ke konci diskuse proto apeloval na všechny občany, aby se zasadili o uvedení tohoto tématu do veřejné debaty, protože podle jeho slov „jen s vaším zapojením do každé součásti politického života dosáhneme toho, co je třeba učinit pro naši planetu“.

Nadace Forum 2000, založená Václavem Havlem v roce 1997, letos v Praze zorganizovala již 21. konferenci. Zúčastnilo se jí přes sto osobností z Česka i ze zahraničí a konala se od 8. do 10. října. Festival demokracie jako doprovodný program odstartoval už ve čtvrtek 5. října a sérií přednášek a diskusí pokračuje až do konce tohoto týdne.

Z konference Adam Doksanský

Protestující ambulantní lékaři ohlásili stávku

Sdružení praktických lékařů ČR uspořádalo 10. října v obci Žleby ve Středočeském kraji protest v podobě symbolického pohřbu ambulantní lékařské praxe. Téměř 10 tisíc ambulantních lékařů, tj. přibližně polovina z celkového počtu, po celé republice vyjádřilo akci podporu a celý den ordinovali s černou páskou na ruce. Nejsou totiž spokojeni se svými současnými pracovními podmínkami a s prací Ministerstva zdravotnictví pod vedením Miloslava Ludvíka (ČSSD). Sdružení také vyzvalo všechny své členy k uzavření ordinací ve středu 18. října.

Úterní protestní akce upozornila na narůstající byrokracii a administrativu spojenou s provozováním ordinací v menších městech. Ambulantních lékařů se má týkat povinnost EET a tzv. e-receptu, kvůli němuž se podle vyjádření SPL rozhodla skončit více než stovka ordinací. Dalším důvodem je dlouhodobé finanční podhodnocení ambulantní péče na úkor lůžkového sektoru.

Ministerstvo podle Sdružení pracuje nejhůře v polistopadové historii a jeho pracovníci nemají kvalifikaci ani vůli pomoci ambulančním zařízením. Proto mají lékaři tři požadavky – prvním je odložení povinného e-receptu, dokud nebude stát schopen zajistit jeho stoprocentní fungování a spolehlivost. Dále požadují okamžitou změnu přístupu ministerstva k ambulantnímu sektoru. Posledním požadavkem je urychlené zapojení vlády do této problematiky, konkrétně pak zřízení funkce náměstka pro ambulantní sektor. Pokud tyto podmínky nebudou splněny, jsou lékaři připraveni protesty opakovat a stupňovat.

Podle ředitelky odboru dohledu nad zdravotním pojištěním Ministerstva zdravotnictví Heleny Rőgnerové nedisponuje stát dostatečnými prostředky na navýšení plateb praktickým lékařům. ,,My si ale myslíme, že podmínky nejsou tak špatné. Praktičtí lékaři mají platby z kapitace bez ohledu na to, kolik lidí jim chodí. Pokud jim roste počet pacientů, mají přirozený růst,“ vyjádřila se Rőgnerová. Největším problémem českého zdravotnictví je podle ní v současné době odchod nemocničního personálu, proto se ministerstvo zabývá prioritně touto otázkou.

Šimon Geist

Vondra, Schwarzenberg a Zaorálek debatovali o zahraniční politice

Jaké jsou úspěchy a nesplněné úkoly zahraniční politiky České republiky? A do jaké Evropy patříme? Těmto i dalším tématům se věnovala debata iniciovaná Politologickým klubem studentů Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy, která se konala 4. října na Právnické fakultě. Pozvání přijali bývalí ministři zahraničních věcí Alexandr Vondra (ODS) a Karel Schwarzenberg (TOP 09) společně se současným ministrem Lubomírem Zaorálkem (ČSSD), debatou provázel Ondřej Ditrych.

Schwarzenberg odkazoval na vznik samostatného státu a vzpomněl hlavně na zásluhy Jiřího Dienstbiera staršího. Česká republika podle něj měla v 90. letech dobře nakročeno, ale s řadou nesplněných úkolů přišla o dobrou pozici v Evropské unii. „Česká republika i přes stejnou velikost jako jiné státy Evropské unie, například Dánsko nebo Švédsko, nemá stejně velkou váhu jako ony,” řekl. Zaorálek se ve svých odpovědích a monolozích spíše věnoval současné české zahraniční politice. Jako největší úspěch vnímá zahájení dialogu s Německem a Francií a myslí si, že jsme na velmi dobré pozici. Podle něj teď hlavně záleží na mladých, jak se zhostí budoucnosti ČR v Evropě i ve světě. Naopak Vondra se k pozici České republiky stavěl pesimisticky. Mimo názor, že „Česko má špatnou image”, kritizoval hlavně postoj celé vlády k zahraniční politice.

Důležitou roli sehrál v debatě i odkaz Václava Havla zahraniční politice. Ten byl z části kritizován ministrem Zaorálkem, který řekl, že „Václav Havel uvedl lidi do iluze, že je vše až moc snadné, i zahraniční politika”. Závěrem debaty se všichni tři hosté shodli, že by se země měla více zapojit do evropských záležitostí. Podle Schwarzenberga by Česká republika měla „sedět u každého stolu”. Naopak Vondra tvrdí, že stoprocentní účast ČR není důležitá, ale zároveň je pro ni nemožné hrát sólo. EU by se podle něj měla reformovat, ale bez zvyšování napětí mezi občany. Stejný postoj zaujímal Zaorálek, který tvrdí, že EU by měla „raději řešit problémy, než budovat další instituce”, a společně by všechny státy měly udržet evropský projekt pohromadě.

Z debaty Jan Dlouhý

Ze zahraničí / Bohemika / Slovenika

Protiruské sankce škodí především Evropské unii, prohlásil Zeman ve Štrasburku

Prezident Miloš Zeman v úterním projevu před Parlamentním shromážděním Rady Evropy zkritizoval hospodářské sankce, které na Rusko uvalila Evropská unie kvůli anexi ukrajinského Krymu na jaře 2014. Podle něj by se spíš měla zlepšit vzájemná komunikace na mnoha úrovních. Zeman také uvedl, že sankce zvyšují popularitu ruského prezidenta Vladimira Putina. Podle premiéra Bohuslava Sobotky byla tato vyjádření v rozporu se zahraniční politikou České republiky.

Miloš Zeman hovořil o mnoha liniích, jež v současnosti rozdělují evropský kontinent. Jedna z nich je podle něho mezi Ruskem a zbytkem Evropy, zejména kvůli hospodářským sankcím. Jejich funkčnost zpochybnil s odkazem na článek německého deníku Die Welt, podle kterého na jedné straně EU kvůli sankcím ztrácí a na druhé straně to pro Rusko neznamená nic negativního. Podle Zemana je to strategie, kde prohrávají všichni. „Často se mluví o uspořádání, ze kterého by těžili všichni, ale tohle je pravý opak,“ řekl. Zdůraznil, že hovoří o efektivitě sankcí, ne o jejich opodstatnění.

Řešením je podle českého prezidenta mezilidská komunikace na mnoha úrovních. „Potřebujeme si vyměňovat studenty, potřebujeme, aby cestovali turisté, politici a podnikatelé,“ uvedl. To je podle něj jediný způsob, jak změnit politiku zemí, které chápeme jako polodemokratické či nedemokratické. Argumentoval zkušeností z období totality, kdy se komunisté podle něj báli fenoménu ideologické diverze, a proto se snažili uzavřít hranice a zabránit komunikaci či výměně názorů mezi lidmi.

Jako další důvod pro zrušení sankcí uvedl nárůst popularity Vladimira Putina. „Pokud si přejete navýšit popularitu některých lídrů, tak přijďte se sankcemi a blokádami. Protože psychologický fenomén obležené pevnosti způsobuje potřebu silného lídra. Obležená pevnost potřebuje vůdce a jeho popularita neustále roste,“ prohlásil Zeman.

Anexi Krymu označila hlava státu za „fait accompli“, tedy hotovou věc. Zeman citoval bývalého německého prezidenta Joachima Gaucka, který podle něj řekl, že potenciální vrácení Krymu Ukrajině by vyvolalo evropskou válku. V případě navázání přímého dialogu mezi Ukrajinou a Ruskem český prezident připouští možnost finanční (nebo naturální) kompenzace ve prospěch Ukrajiny. Na závěr apeloval na Radu Evropy, aby i nadále posilovala přátelství mezi evropskými národy, a to včetně Ruska. Jelikož podle něj není možné oddělit evropskou kulturu od té ruské, neměli bychom rozdělovat ani politickou strukturu Evropy, jež sahá od Atlantiku po Ural.

„Zemanův projev v Radě Evropy byl v příkrém rozporu s naší zahraniční politikou a prezident k němu neměl žádný mandát české vlády,“ reagoval na Twitteru premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD). Parlamentní shromáždění je poradním orgánem Rady Evropy, organizace sdružující 47 evropských zemí včetně Turecka a Ruska. V reakci na anexi Krymu byli ale ruští zástupci v Radě Evropy zbaveni hlasovacího práva a podílu na činnosti některých orgánů rady. Rusko následně pozastavilo letošní platbu většiny svého příspěvku organizaci, ve výši okolo 22 milionů eur (asi 594 milionů Kč).

Marek Tomanka

Předseda Sněmovny Jan Hamáček navštívil Slovensko

Při své poslední zahraniční cestě před parlamentními volbami se předseda Poslanecké sněmovny Jan Hamáček (ČSSD) 5. října setkal v Bratislavě s prezidentem Andrejem Kiskou, premiérem Robertem Ficem (Směr-SD) a předsedou parlamentu Andrejem Dankem (SNS). S Hamáčkem absolvovala návštěvu poslanecká delegace složená ze zástupců všech klubů.

„Byli jsme schopni si velmi operativně vyměňovat názory, zkušenosti, stanoviska. Společně jsme zastávali zájmy našich dvou států na mezinárodních půdách, jako je V4 či EU. Asi jsme se museli rozejít, abychom se sešli v Evropské unii,“ uvedl Hamáček na tiskové konferenci po schůzce s Dankem.

Podle českého předsedy je mnoho věcí, kterými se může Česko inspirovat. Jako příklad uvedl euro, které Slovensko zavedlo již v roce 2009, nebo nastavení minimální mzdy, která zde činí 435 eur (11 265 Kč), zatímco v Česku se teprve letos zvýšila na 11 tisíc Kč. Hamáčka zajímal i jednací řád v Národní radě SR, kde mají poslanci svá vystoupení časově omezena. Program návštěvy pokračoval 6. října u památníku na Dukle a u sochy armádního generála Ludvíka Svobody ve Svidníku pietními akty za československé bojovníky padlé ve druhé světové válce. „Je potřeba, abychom nezapomínali na obrovské oběti, které tito lidé přinesli proto, abychom my tady mohli dnes stát jako představitelé dvou svobodných států,“ citovala Hamáčka ČTK.

David Matoulek

Ekonomika

Nezaměstnanost v září klesla pod čtyřprocentní hranici. Poprvé od roku 1998

Trend klesající nezaměstnanosti a zároveň růstu volných pracovních míst pokračuje podle statistik Úřadu práce ČR z 9. října i nadále. V září se hranice nezaměstnanosti posunula k hodnotě 3,8 % a podle srpnových údajů Eurostatu je stále nejnižší mezi všemi státy EU.

Už od roku 2015, v němž nastartoval hospodářský růst a Česká republika se vymanila z dlouhotrvající recese, ubývá nezaměstnaných. Z tehdejších 7,7 % v letech 2013 a 2014 poklesla hranice nezaměstnanosti do letošního září o 3,9 %. Jak napovídá vývoj z posledních dvou let, v druhé polovině roku má počet lidí bez práce klesat dál, ale pomaleji.

Meziměsíční pokles nastal ve všech 77 okresech, ve 33 z nich se však nezaměstnanost stále drží v průměru či nad průměrem. Tradičně mezi ně patří okresy Moravskoslezského (v průměru 5,9 % nezaměstnaných) a Ústeckého kraje (5,8 %), za nimi následují kraj Jihomoravský (4,5 %) a Olomoucký (4,1 %).

Rozdíly jsou nadále i mezi počtem nezaměstnaných mužů a žen. Zatímco mezi muži setrvala hranice na 3,5 %, u žen je i přes pokles 4,1 %. Otázkou zůstává, je-li zpomalování poklesu nezaměstnaných dáno pouze sezonním výkyvem, nebo už předzvěstí ekonomického vývoje v příštích letech. Podle prognóz České národní banky nelze očekávat, že by růst HDP v následujících letech sílil. Naopak ČNB předvídá do roku 2019 propad růstu HDP z letošního odhadovaného průměru 3,6 % na 3,1 %. To by se mělo promítnout i do vývoje nezaměstnanosti a výrazně zpomalit její pokles.

Záviš Dobiášovský

Podmínky sdíleného ubytování nově upřesňuje Kodex řádného ubytovatele

Fenomén sdíleného ubytování, který v posledních letech zaznamenává výrazně vzestupnou tendenci, začne v dohledné době patrně podléhat přísnějším regulacím. Prostřednictvím služby Airbnb, která je jedním z nejvyužívanějších serverů v oblasti sdíleného ubytování, si návštěvníci centra Prahy volí pro svůj pobyt z nabídky asi tří tisíc bytů. Městská část Prahy 1 přitom bytů užívaných ke krátkodobému pronájmu eviduje zhruba třetinu z nich. Kritici sdíleného ubytování upozorňují na jeho nedostatky a volají po přísnějších pravidlech a jasnějších podmínkách jeho provozování. Ty by měl mimo jiné přinést i čerstvě vydaný kodex etických a zákonných závazků poskytovatelů sdíleného ubytování, jenž je počinem Hospodářské komory.

„Praha 1 je v současné době nejzatíženějším územím sdíleným ubytováním u nás. Obrovskou vlnu nespokojenosti jsme zaznamenali především u sousedů žijících v bytových jednotkách domů, v nichž se ubytovává,” objasnil 4. října na tiskové konferenci okolnosti vzniku normy místopředseda Hospodářské komory pro Prahu 1 Filip Dvořák. Jednostránkový kodex je souhrnem deseti bodů a poskytuje ubytovateli návod, jaká pravidla by měl ve svém bytě dodržovat. Autoři se přitom snažili postihnout jak zákonná, tak etická hlediska sdíleného bydlení.

Ubytovatelé jsou podle stávající legislativy povinni zaevidovat se ve své příslušné městské části, platit daň z příjmu a odvádět poplatek za lázeňský či rekreační pobyt. Ubytovatel se navíc s opakovaným poskytováním služeb stává podnikatelem, a je tedy povinen opatřit si živnostenský list. Alarmující je pro autory kodexu především disproporce mezi byty zaevidovanými a nabízenými. „Sdílená ekonomika je novým trendem v podnikání a spousta subjektů dosud využívala toho, že jejich povinnosti nebyly nikde zcela jasně definovány,” uvedl Dvořák a doplnil, že ani veřejná správa neměla v některých oblastech komunikace s ubytovateli zcela jasno.

,,Chceme standardizovat sběr informací o těch, kteří ubytovávají. Důležité je pro nás přinést lepší přehled, vytvořili jsme proto jednotný formulář a nově navíc zavedli přesné označení bytu v příslušné budově, jelikož se v jednom domě často vyskytuje více než jeden ubytovatel.

Úkolem ubytovatele je přihlásit se ke svým zákonným povinnostem a být jasně identifikován,” uzavřel. Etická část kodexu pak především apeluje na ubytovatele, aby vedli intenzivní komunikaci se sousedy, nebyli lhostejní k tomu, co se v jejich bytě děje a problémy se svými hosty efektivně řešili.

Problematika sdílené ekonomiky se týká i provozování taxislužby. Proti společnosti Uber, která pro stovky pražských taxikářů představuje nekalou konkurenci, teď protestovala řada z nich. V reakci na to v den konání tiskové konference jednala o regulacích sdílené ekonomiky i vládní expertní skupina. Kodex by tak mohly následovat i legislativní změny.

Z tiskové konference Tereza Gastová

Kultura

Cena za Knihovnu roku 2017 putovala na Moravu do Křtin

Vyhlašování cen Knihovna roku 2017 se konalo 5. října v Zrcadlové kapli Klementina. Ceny předávali ministr kultury Daniel Herman (KDU-ČSL) a jeho náměstkyně Anna Matoušková. Udílejí se za výrazné počiny a rozvíjení knihoven v kategoriích základních a městských knihoven. Ministr kultury vyzdvihl jejich funkce – čím dál více se stávají komunitními centry a lidé v nich rádi tráví svůj volný čas. Letošní ročník byl zaměřen na dětské čtenáře.

Knihovnou roku 2017 se v kategorii Základní knihovna stala Knihovna Křtiny z Jihomoravského kraje za rekonstrukci a poskytování vysoce odborných služeb okolním knihovnám a za spolupráci s místními sdruženími.

Zvláštní ocenění a diplom v kategorii Základní knihovna získala Knihovna Zruč nad Sázavou ve Středočeském kraji za výjimečné služby poskytované studentům středních škol a Obecní knihovna Velká Hleďsebe (Karlovarský kraj) za moderní interiér, kvalitu práce se seniory a za práci s dobrovolníky.

V kategorii Informační počin zvítězila Krajská vědecká knihovna v Liberci, a to za projekt Děti čtou nevidomým dětem. Projekt je zaměřen na podporu četby u dětí základních škol a na jejich výchovu k solidaritě.

Zvláštní ocenění a diplom v kategorii Knihovna roku převzala Městská knihovna Sedlčany (Středočeský kraj) za významný počin – poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb. Cena Svazu knihovníků a informačních pracovníků Městská knihovna roku 2017 patří Městské knihovně Slavičín (Zlínský kraj) za její společenské centrum.

Z Klementina Pavla Procházková

Fantastické filmové světy U Hradeb. Muzeum Karla Zemana oslavilo páté narozeniny

Celodenním festivalem oslavilo pražské Muzeum Karla Zemana své páté narozeniny. Festival Karla Zemana, který se konal v sobotu 7. října, oživil běžně nepřístupné prostory Kina 64 U hradeb na Malé Straně a představil tvorbu legendárního českého režiséra. Filmové nadšence i rodiny s dětmi přilákal na workshopy, výtvarné dílny, promítání či přednášky s hosty.

V horním patře kina si mohli zájemci vyrobit například šperky z filmových pásků či si potisknout látkovou tašku. V odděleném menším prostoru se promítaly krátké animované filmy a v jedné samostatné místnosti se představovaly různé techniky animace, které Zeman používal. Tyto techniky zároveň bylo možné si přímo vyzkoušet. O patro níž ve velkém sále kina se promítaly celovečerní filmy a debatovalo s hosty. Filmy Karla Zemana dodnes udivují na svou dobu mimořádně složitými filmovými triky. „Kluci, co dělají Blade Runner, se učili, jak to dělal Karel Zeman,“ shrnul význam českého režiséra Ivo Marák, první host festivalu a ředitel vývoje technologií ve společnosti UPP, což je firma, která provádí digitalizace a digitální restaurování filmů Karla Zemana. Marák ve své přednášce popsal postup při digitálním restaurování, což bylo jedním z velkých témat, které provázelo celý festival. Jediné dva Zemanovy filmy, které digitalizací zatím prošly, jsou Vynález zkázy a Baron Prášil a Marák prozradil, že studio nyní pracuje na Cestě do pravěku.

Dalším z hostů festivalu byla Ludmila Zemanová, mezinárodně oceňovaná výtvarnice, ilustrátorka, spisovatelka a dcera Karla Zemana, která se svým otcem pracovala ve filmovém studiu ve Zlíně. Festival nabídl hned dvě diskuse s ní, v první mluvila o své tvorbě, o emigraci do Kanady a o tom, jak ji otec ovlivnil. V druhé se mohli návštěvníci zároveň setkat s některými herci z filmu Ukradená vzducholoď.

Festival byl zároveň unikátní příležitostí podívat se do prostorů Kina 64 U Hradeb. Jedno z nejmoderněji vybavených kin před rokem 1989 bylo roku 2002 uzavřeno a poté i zničeno povodní. Od té doby chátralo a provázely ho spory o výstavbu garáží. Současný majitel usiluje o jeho obnovu. Znovuotevření pro různé kulturní akce se plánuje na rok 2018.

Z festivalu Barbora Smolíková

Praha čeká na Signal

Ve čtvrtek začíná pátý ročník Signal festivalu, na kterém bude k vidění 20 světelných instalací mladých autorů ze čtyř kontinentů. Festival tradičně obsadí centrum hlavního města od 12. do 15. října. Letošní ročník s sebou přinese spoustu novinek v podobě Galerijních zón a bohatého doprovodného programu.

V Praze se představí 22 umělců a uměleckých skupin z deseti zemí z Evropy, Asie, Austrálie a Severní Ameriky. Mimo tradičních stereoskopických 3D videomapingů nebo interaktivních instalací přinese letošní Signal hlavní novinku, tzv. Galerijní zónu. Tu budou tvořit čtyři instalace ve čtyřech prostorách, které jsou veřejnosti přístupné jen výjimečně: v Colloredo-Mansfeldském paláci, DUP 39, Zrcadlové kapli Klementina a paláci U Stýblů. Objekty v Galerijní zóně budou jediné, jejichž přístup bude omezen symbolickým poplatkem 100 Kč.

Místa, která bude stát za to navštívit, budou rozdělena do dvou tras: Centrum a Vinohrady. Ve vinohradské části bude opět stěžejním bodem festivalu kostel sv. Ludmily na náměstí Míru, který osvítí 3D stereoskopický videomaping francouzského umělce Yanna Nguyemy. Mimo něj se každý festivalový den od 23:00, při příležitosti oslav 5. narozenin Signalu, na fasádě sv. Ludmily znovu odehraje všech pět videomapingů, které byly pro kostel v minulých ročnících vytvořeny. Další dominantou vinohradské trasy bude instalace Australana Kita Webstera. Ten si pro návštěvníky připraví velkolepou stavbu v podobě tří symetrických bran, které budou osvětleny více než 700 tisíci LED světly.

Trasa Centrum nabídne např. objekt BEYOND španělské dvojice Playmotes, který zabere plochu Staroměstského náměstí a vytvoří na něm dokonalou geometrickou iluzi. V případě instalace Octopus Garden v Anežském klášteře vytvořili její němečtí autoři RaumZeitPiraten experimentální objekt představující postapokalyptickou scénu, která netradičně spojuje zvuk s obrazem v prostoru.

Návštěvníky čeká i bohatý doprovodný program, jako např. přednášky, workshopy či hudební vystoupení. „Z koktejlu instalací, které jsme v rámci programové rady pro pátý Signal zvolili, mám opravdu dobrý pocit a věřím, že si na festivalu najde každý tu svoji. Velkou radost máme letos také z počtu českých umělců i z množství nově vznikajících děl. Věříme, že laťku, kterou jsme si kdysi vytyčili, stále posouváme a ani tento říjen nebudou návštěvníci večerů strávených v ulicích Prahy litovat,“ řekla programová koordinátorka Signalu Lenka Jiroutová.

Z tiskové konference Barbora Součková

Sport

Trenér Josef Váňa slaví desátou vítěznou Velkou pardubickou

Vítězem 127. ročníku Velké pardubické se stal hřebec No Time To Lose s žokejem Janem Kratochvílem. Jedná se o jubilejní desátou výhru Josefa Váni v roli trenéra. Pro Váňova čtyřnohého svěřence byl tento dostih premiérou na dlouhé trati, i přesto byl již před začátkem zařazován mezi favority. V dechberoucím finiši Kratochvíl předehnal francouzského žokeje Felixe de Gelise s hnědákem Urgentem de Gregaine.

Ve velmi těžkých podmínkách se na start 6900 metrů dlouhého závodu, plného louží a bahna, po sedmdesáti letech znovu postavili francouzští koně. Songe d´Estruval však se svým irským žokejem paradoxně nedojel dál než na Irskou lavici.

Od poloviny závodu vedl Urgent de Gregaine s žokejem de Gilesem. Kratochvíl s No Time To Lose se až do cílové rovinky pohyboval kolem pátého místa. Těsně před cílem však značně zrychlil a nakonec zvítězil o půldruhé délky. „Je to splnění mého snu a musím strašně poděkovat panu Váňovi,“ prohlásil šestadvacetiletý žokej. V první pětici se objevili ještě dva další Váňovi koně – Zarif a Ange Guardian. Kromě slávy spojené s výhrou si No Time To Lose tímto dostihem vydělal dva miliony korun. Mezi osmnácti hřebci letos na Velké pardubické uspěla i jediná klisna Delight My Fire, která skončila na třetím místě. Z jednatřiceti překážek se již tradičně některým koním stal osudným světoznámý Velký Taxisův příkop. Templář ani Pareto po něm již nemohli pokračovat. Hlavního favorita a obhájce titulu Charme Look jeho žokej přibližně po půl kilometru zastavil. Závod dokončilo z devatenácti startujících pouze osm žokejů.

Konečné pořadí 127. Velké pardubické 1. No Time To Lose Jan Kratochvíl 2. Urgent de Gregaine Felix de Giles 3. Delight My Fire Niklas Lovén 4. Zarif Josef Bartoš 5. Ange Guardian Josef Váňa ml. 6. Universe Of Gracie Jiří Kousek 7. Bridgeur Jaroslav Myška 8. Kasim Marcel Novák

Ondřej Svoboda

Čeští fotbalisté oficiálně zakončili neúspěšnou kvalifikaci na mistrovství světa

Fotbalová reprezentace v průběhu minulého týdne odehrála poslední dva zápasy kvalifikace na mistrovství světa 2018 a potvrdila své postavení za postupujícími Německem a Severním Irskem. V Baku zvítězila 2:1 a v Plzni nad San Marinem 5:0.

První utkání se odehrálo ve čtvrtek na Národním stadionu v Baku. Hlavním cílem bylo ustálit mužstvo a započít přípravu na další kvalifikaci na mistrovství Evropy. Trenér Karel Jarolím se vrátil k systému se čtyřmi obránci, poprvé od zápasu s Norskem ve stoperské dvojici Marka Suchého doplnil Jakub Brabec a zálohu obměnili Josef Hušbauer s Antonínem Barákem. Díky kvalitním výkonům ve Werderu Brémy si soutěžní debut odbyl Jiří Pavlenka.

Český tým kontroloval hru a vytvořil si několik slibných šancí, jenže vždy chyběla přesnost ve finální fázi. Avšak v 26. minutě mohli jít domácí do vedení po trestuhodně nepřesné malé domů Suchého. O pět minut později Jan Kopic pohotově uklidil vyraženou střelu Jakuba Jankta a otevřel skóre. Deset minut po začátku druhé půle rozhodčí nařídil pokutový kop po nafilmovaném pádu a Afran Izmailov ho bezpečně proměnil. O jedenáct minut později po Daridově centru ve vápně vyskočil Barák a hlavičkou uzavřel skóre.

V neděli 8. října pak Češi přivítali v plzeňské Doosan Aréně reprezentanty San Marina. Karel Jarolím sáhl k velkým změnám, Josefa Hušbauera nahradil Bořek Dočkal a obrana získala, až na Pavla Kadeřábka, zcela nové složení. Na levé straně nastoupil Filip Novák, stoperskou dvojici složili Michael Lüftner s Tomášem Kalasem a mezi tři tyče se postavil Tomáš Koubek, který za celý zápas musel zasahovat pouze jednou. Český výběr si počínal sebevědomě, už v osmé minutě Jankto našel ve vápně Michaela Krmenčíka, jenž nedal brankáři sebemenší šanci. Během úvodní půlhodiny se Krmenčík prosadil ještě jednou a Kopic upevnil poločasové vedení na 3:0. Během druhé půle se Češi dostali do několika gólových situací, ale špatná koncovka zhatila pokusy o navýšení vedení. Až v poslední dvacetiminutovce dokázali Novák a Václav Kadlec překonat brankáře Simonciniho. Výsledek 5:0 však mohl být výraznější, jenže domácí ve vyložených šancích buď minuli, nebo nevyzráli na, i přes pět obdržených branek, skvěle chytajícího Simonciniho.

Marek Hron

Počasí

Počasí

Babí léto vystřídal sychravý podzim. Denní teploty klesly oproti předchozím dnům na některých místech až o deset stupňů a rtuť teploměru se jen zřídka vyhoupla přes hranici čísla patnáct. Ve čtvrtek dorazil do Česka také silný vítr, který způsobil pokles pocitové teploty pod 10°C. Zhoršení počasí jsme mohli zaznamenat i na ulicích, které se již několik dní hemží postavami zahalenými od hlavy až k patě a schovávajícími se pod deštníky před protivným deštěm. Dle předpovědi však budeme po celý příští týden moci letos naposledy odložit kabáty a užít si dny „jen na svetr“.

Anna Stróžiková